kniha-touzeni-cohenTextař, uhrančivý zpěvák, básník a spisovatel – kdo by neznal legendu legend Leonarda Cohena (21.9. 1934 – 7.11. 2016). Poslední vydaná kniha Kniha toužení je sbírkou básní, písniček, krátkých textů, autorových ilustrací a črt, vtipných glos a bonmotů.

Sbírka vznikala od 90. let do současnosti, z velké části v zenbuddhistickém klášteře na hoře Mt. Baldy v Kalifornii. Tuto horu, jak praví encyklopedický slovník, „navštěvují obvykle zkušení lyžaři, které láká technická nesnadnost zdejších sjezdovek“. Zkušený mistr slova Cohen zde v tiché kontemplaci pět let působil jako kuchař a tajemník svého duchovního učitele Sasaki Roshiho. „Rozhovory se zde netrpí,“ řekl později. Ke komunikaci obyvatel kláštera sloužila převážně gesta a zvuky zvonků, řehtaček a klapaček. O to větší soustředění tam Cohen nalezl na psaní písňových textů a básní na svá obvyklá témata: láska, sex, posedlost, B-h, židovství, stáří, smrt.

Kniha toužení - Leonard Cohen | přeložil Miroslav Jindra | Vydalo Argo, 2009

Ukázka z knihy:

A JE TO

A je to
Nepoženu se za tebou
Na půlhodinku si lehnu
A je to
Nebudu se zavrtávat do tvý paměti
Už si o ni nebudu otírat tvář
Zívnu si
protáhnu se
vrazím si pletací drát
do nosu
a vyšťourám si mozek
Už tě nechci milovat
po celej zbytek života
Chci aby se tvoje kůže odloupla od mojí
chci aby moje svorka pustila tvou svorku
Nechci žít
s jazykem, kterej by mi takhle visel z úst
a s další přisprostlou písničkou
místo se svou baseballovou pálkou
A je to
Já se teď jdu vyspat miláčku
Nezkoušej mi to zarazit
Jdu spát
Budu mít klidnej výraz
a budu slintat blahem
Budu spát
ať mě miluješ nebo ne
A je to
Zakládám Novej Světovej Řád
vrásek a páchnutí z úst
Už to nebude takový
jako dřív
abych ti ji vylizoval
s očima zavřenejma
a doufal že najednou nevstaneš
a neodejdeš
Bude to něco jinýho
něco horšího
něco pošetilejšího
něco sice podobnýho
ale kratšího

O překladatelích knihy...

Státní cenu za překladatelské dílo obdržel Miroslav Jindra
za přetlumočení Knihy toužení od kanadského písničkáře a spisovatele Leonarda Cohena, k přihlédnutím k jeho pětapadesátileté literární činnosti. Vydal přes půl stovky překladů britských a amerických děl (převážně románů), překládá i moderní poezii; je autorem několika desítek doslovů i spoluautorem dějin Kanady.

Laureátem státní ceny za literaturu 2009 se stal básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik a scenárista Zdeněk Rotrekl.
Jeho verše jsou plné barokní obraznosti plné alegorií, náboženské invokace i jazykových experimentů. V 90. letech obdržel řadu významných cen, Řád T. G. M, Řád sv. Cyrila a Metoděje nebo Zahradníčkovu cenu.