kniha-touzeni-cohenTextař, uhrančivý zpěvák, básník a spisovatel – kdo by neznal legendu legend Leonarda Cohena (21.9. 1934 – 7.11. 2016). Poslední vydaná kniha Kniha toužení je sbírkou básní, písniček, krátkých textů, autorových ilustrací a črt, vtipných glos a bonmotů.

Sbírka vznikala od 90. let do současnosti, z velké části v zenbuddhistickém klášteře na hoře Mt. Baldy v Kalifornii. Tuto horu, jak praví encyklopedický slovník, „navštěvují obvykle zkušení lyžaři, které láká technická nesnadnost zdejších sjezdovek“. Zkušený mistr slova Cohen zde v tiché kontemplaci pět let působil jako kuchař a tajemník svého duchovního učitele Sasaki Roshiho. „Rozhovory se zde netrpí,“ řekl později. Ke komunikaci obyvatel kláštera sloužila převážně gesta a zvuky zvonků, řehtaček a klapaček. O to větší soustředění tam Cohen nalezl na psaní písňových textů a básní na svá obvyklá témata: láska, sex, posedlost, B-h, židovství, stáří, smrt.

Kniha toužení - Leonard Cohen | přeložil Miroslav Jindra | Vydalo Argo, 2009

Ukázka z knihy:

A JE TO

A je to
Nepoženu se za tebou
Na půlhodinku si lehnu
A je to
Nebudu se zavrtávat do tvý paměti
Už si o ni nebudu otírat tvář
Zívnu si
protáhnu se
vrazím si pletací drát
do nosu
a vyšťourám si mozek
Už tě nechci milovat
po celej zbytek života
Chci aby se tvoje kůže odloupla od mojí
chci aby moje svorka pustila tvou svorku
Nechci žít
s jazykem, kterej by mi takhle visel z úst
a s další přisprostlou písničkou
místo se svou baseballovou pálkou
A je to
Já se teď jdu vyspat miláčku
Nezkoušej mi to zarazit
Jdu spát
Budu mít klidnej výraz
a budu slintat blahem
Budu spát
ať mě miluješ nebo ne
A je to
Zakládám Novej Světovej Řád
vrásek a páchnutí z úst
Už to nebude takový
jako dřív
abych ti ji vylizoval
s očima zavřenejma
a doufal že najednou nevstaneš
a neodejdeš
Bude to něco jinýho
něco horšího
něco pošetilejšího
něco sice podobnýho
ale kratšího

O překladatelích knihy...

Státní cenu za překladatelské dílo obdržel Miroslav Jindra
za přetlumočení Knihy toužení od kanadského písničkáře a spisovatele Leonarda Cohena, k přihlédnutím k jeho pětapadesátileté literární činnosti. Vydal přes půl stovky překladů britských a amerických děl (převážně románů), překládá i moderní poezii; je autorem několika desítek doslovů i spoluautorem dějin Kanady.

Laureátem státní ceny za literaturu 2009 se stal básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik a scenárista Zdeněk Rotrekl.
Jeho verše jsou plné barokní obraznosti plné alegorií, náboženské invokace i jazykových experimentů. V 90. letech obdržel řadu významných cen, Řád T. G. M, Řád sv. Cyrila a Metoděje nebo Zahradníčkovu cenu.Poezie v hudbě – nové knihy

Karel Kryl. Poezie, která navždy zlidověla v písničkách

Odkaz Krylových písniček bez komentáře. Veškerý komentář o tom co bylo, co mělo příjít a co prožíváme, je v jeho básn...

Básník Karel Kryl žije v srdcích lidí, ale bez zájmu novinářů a médií

Lidové noviny a další bulvár o Karlu Krylovi již roky neinformují nebo jen v minimální míře. Na vlastní kůži se o tom pře...

Velký Zpěvník ruských písní je možná pod cenzurou

Unikátní bohatá sbírka ruských lidových i umělých písní s širokým okruhem námětů zahrnující poslední dvě století (p...

Emily Dickinson a Jiří Orten v jazzovém podání skupiny Davida Dorůžky

Kytarista David Dorůžka, jehož věhlas dávno přesáhl hranice České republiky, a který obdržel řadu cen za své debutové alb...

Zuzana Navarová Andělská počta

Písničky Zuzany Navarové (18. června 1959 – 7. prosince 2004) jsou stále oblíbené pro svoji nevšední lyričnost, tichý...

Inspirující myšlenky...

Jsou lidé, kteří jsou vězni svého postavení. Neexistují kladní nebo záporní. Je jen špatně udělaná společnost, která ve výsledku upřednostňuje darebáky. Myslím, že dnes je velmi těžké najít hodně bohaté lidi, kteří by nebyli podvodníky. Odsouzení části obyvatelstva musí předcházet reforma společnosti. Jsem fascinován tím, že žijeme v době, kdy jsme přítomni krachu komunismu a kapitalismu současně. Kapitalismus vypadá zdravě, není to ale pravda. Vede ke katastrofě. Komunismus také směřoval ke katastrofě, i když jiné. Je tedy nevyhnutelné a naléhavé, abychom si našli jinou formu společnosti. Jakou, to nevím. Nejsem věštec, ale cítím to. Myslím, že důvod, proč veřejnost odpovídá na naše výzvy s tak velkým zápalem je to, co lidé zmateně cítí: že mají dost této společenské formy s jejími politickýmistranami, které se mezi sebou perou, ale všechny dělají totéž a všechny lžou. Lidé toho nutně musí mít dost.
Jacques-Yves Cousteau /1910 – 1997)