mercury queen lp
Freddie Mercury je skoro 20 let po smrti a lidé pořád poslouchají jeho písničky. A svět je pořád stejný, jako v době, kdy Mercury žil. Plný lásky, dětí, poezie, naděje a milónů mrtvých lidí i zvířat, kteří jsou vraždění jinými lidmi ve jménu ideí, ve jmenu pochybné slávy, ve jménu lidských práv, touhy po moci a hlavně ve jmenu peněz.

Z vraždění vyroste vždy jen nenávist. A Mercury o ni věděl svoje. Jenže my stále nevíme, co s tím. Jak se zbavit toho svinstva v mnohých hlavách. Jak se zbavit dementního myšlení lidí, kteří třeba zpívají "nenávidím nenávist". Ale hlavně, jak se zbavit kolektivní hlouposti z toho, že jak tupé stádo jsme manipulovatelní, i když je nás mnohem víc, kteří chtějí normálně žít. V míru a klidu a ve své zemi.

Propagovaná hloupost a nenávist je to, co děsilo Mercuryho a děsí i nás.
Zbývá nám jen jedno. Hledat způsob, jak žít ve smysluplném a harmonickém světě a ne ve světě ješitných bláznů, šílených účetních a válečných pomatenců. A hlavně se na té cestě nezastavovat, neohlížet neboť jiná už opravdu není. Žijeme práve teď a tady.

Takže happy birthday a díky za všechny dobré texty a skvělou muziku, kterou jsi nám tady nechal. Je stále s námi...

Freddie Mercury (5. září 1946 – 24. listopadu 1991) byl britský skladatel, zpěvák, gay a člen rockové skupiny Queen. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších rockových zpěváků v historii, proslulý byl i svým charizmatem při vystupování. Jeho smrt byla zapříčiněna AIDS, přičemž veřejně se ke svému onemocnění přiznal jen den před svou smrtí.
BOHEMIAN RAPSODY / česky a anglicky

Je tohle skutečnost
Nebo jen blouznění
Zachycen v lavině
Z reality není úniku
Otevři oči
Do nebes vzhlédni a zři
Jsem jen ubohý chlapeček, nelpím na soucitu
Protože lehce nabývám, lehce pozbývám
Někdy víc, někdy míň
Ať si vítr vane, mě nezáleží na tom
Mě ne

Matko, člověka jsem zabil
Zbraň na hlavu mu namířil
A spoušť stiskl, teď mrtev je
Matko, život zrovna začal
Ale teď můžu všechno zahodit, jsem zničený
Matko, ooo
Nemá tě rozplakat to
Když zítra v tento čas se nevrátím
Buď klidná, buď klidná, jakoby se nic nestalo

Příliš pozdě, můj čas přišel
A mé tělo se chvěje
Stále jak v plamenech
Sbohem všichni, já už musím jít
Musím vás opustit a pravdě se tváří v tvář postavit
Matko, ooo - (ať si vítr vane)
Nechci umřít
Někdy si přeji, abych se nikdy býval nenarodil

Vidím obrys člověka
Šašku, šašku můžeš zatančit fandango
Hromobití s blesky, velmi velmi děsí, mě
Galileo,Galileo,
Galileo Galileo
Galileo figaro-Magnifico
Ale jsem jen ubohý chlapeček, nikdo rád mě nemá
Je jen ubohý chlapeček z ubohé rodiny
Ušetři život jeho, před touto zrůdností
Lehce nabývám, lehce pozbývám, necháte mě jít
Ve jménu Allahově! Ne, nenecháme tě jít, nechte ho jít
Ve jménu Allahově! Nenecháme tě jít, nechte ho jít
Ve jménu Allahově! Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Nenecháme tě jít, nechte mě jít
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!
Matko moje, matko moje, matko moje nech mě jít
Lucifer se slitoval nade mnou, nade mnou, nade mnou

Tak ty si myslíš, že kamenovat mě můžeš a do očí mi plivat
Tak ty si myslíš, že milovat mě můžeš a smrti mě přenechat
Oh, dítě, to mi udělat nemůžeš, dítě
Jen se musím dostat ven-prostě se musím dostat odsud pryč

Nezáleží na tom
Každý to může poznat
Nezáleží na tom, mě nezáleží na tom,

Ať si vítr vane ...

BOHEMIAN RAPSODY

Is this the real life
Is this just fantasy
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see
I'm just a poor boy,I need no sympathy
Because I'm easy come,easy go,
A little high,little low,
Anyway the wind blows,doesn't really matter to me,
To me

Mama, just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger,now he's dead,
Mama,life had just begun,
But now I've gone and thrown it all away
Mama Ooh,
Didn't mean to make you cry
If I'm not back again this time tomorrow
Carry on,carry on,as if nothing really matters

Too late,my time has come,
Sends shivers down my spine
Body's aching all the time,
Goodbye everybody-I've got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Mama Ooh- (any way the wind blows)
I don't want to die,
I sometimes wish I'd never been born at all

I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche,scaramouche will you do the Fandango
Thunderbolt and lightning-very very frightening me
Galileo,Galileo,
Galileo Galileo
Galileo figaro-Magnifico
But I'm just a poor boy and nobody loves me
He's just a poor boy from a poor family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come easy go-,will you let me go
Bismillah! No-,we will not let you go-let him go
Bismillah! We will not let you go-let him go
Bismillah! We will not let you go-let me go
Will not let you go-let me go
Will not let you go let me go
No,no,no,no,no,no,no
Mama mia,mama mia,mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me,for me,for me

So you think you can stone me and spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh baby-Can't do this to me baby
Just gotta get out-just gotta get right outta here

Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters-,nothing really matters to me,

Any way the wind blows....