slova nejsou tam stiborCo zaujme hned, je vazba. Sbírka není ani sešitového formátu, ani lepená, je vázaná. Takto s poezií zacházejí už málokde. Pětice básníků Příbramska – Jaroslava Rychtaříková-Dadáková, Václav Kočovský, Jan Mička, Vladimír Stibor, Zdeněk Volejník – měla to štěstí, že v roce 2003 byl ředitelem nakladatelství Knihovna Jana Drdy v Příbrami Mgr. Václav Chvál, ve vzpomínkách Vladimíra Stibora renesanční člověk.

Básně z knihy Slova nejsou tam, kde je vidíme žijí v regionálním uměleckém písemnictví třináct let a za ten čas se v kulturní sféře Příbramska mnohé změnilo. Také to, že ji už opustili Jan Mička, Jaroslava Rychtaříková-Dadáková a Zdeněk Volejník. Také to, že almanachem Slova nejsou tam, kde je vidíme odbyl si Vladimír Stibor premiéru editora, zatímco dnes má na editorově účtu almanachů osm.

Což se můžeme neptat?

Jan Mička (*1939) byl psychiatrem a co autor-básník nijaký novic. Podivujeme se slovesným pastelům, kterými v oddílu sympaticky pojmenovanému na Daňové přiznání poměrně působivě, třebaže s rutinou vyzdobil lékařskou zprávu o našem citovém jsoucnu. Pochopit Jana Mičku však předpokládá být nad průměr vzdělán.

Pro Jaroslavu Rychtaříkovou-Dadákovou (v roce vydání almanachu Slova nejsou tam, kde je vidíme čtyřiapadesátiletou; *1949) našel Tomáš Zdechovský příměr „docela „obyčejná“ učitelka s neobyčejnými myšlenkami“. Bylo to na christnet.cz a psal se zrovna konec listopadu roku 2000. O patnáct let později napíše Vladimír Stibor autoru těchto odstavců, že Rychtaříková-Dadáková ho učila v posledním ročníku na Základní devítileté škole v Počepicích a nakazila ho láskou k poezii.
Do almanachu Rychtaříková-Dadáková vložila přebásněné vnitřní ozvy na rok 1968 a na roky následující. Oddílu dala název Cesta ke světlu, což nebyl nápad nejšťastnější, protože okoukanost se prostě neodpouští.

Strakonický rodák Václav Kočovský (*1953) neměl v roce zrodu almanachu vydán žádný samostatný titul, proto tím spíš zaujmou verše z oddílu Rozlévání - zaujmou intelektuální silou a důvtipem.
Již ve vstupní básni Přemítání Kočovský promluvil jako vyhraněný etik. Poprvé:

„Není / větší Statečnosti / než odpustit těm / kteří nám ublížili“. Podruhé: „Není / větší Odvahy / než znovu uvěřit těm / kteří nás zradili“.

Zdeněk Volejník (*1934) byl ze všeho nejvíc malířem a grafikem, ale prozradil na sebe, že první verše napsal osmiletý. V oddílu Co všechno jsem jsme mu to rádi uvěřili. Již stejnojmenná báseň vstupní je jistou biografií, v které číst není ztrátou času:

„Jsem člověk městský, člověk továren, / ohrad a kůlen, komínů, tepláren, / nádraží, tramvají, metra, ulic, / uliček, luceren na nárožích, pasáží, / automatů, bufetů, hospod a výčepů / s lidmi na okraji společnosti. / Jsem člověk galerií, výstavních síní, / redakcí, knihkupectví, koncertů, / divadel, hradů, zámků, památek, / historických uliček a náměstí. / Krajin rovných s řekami, alejemi / stromů, Řípem a Českým středohořím. / Krajin s čupřinami kopců, blížících / se vlnami od horizontu až na dosah / dokončované kresby.“

Básně Zdeňka Volejníka jsou výsostně srozumitelné.

Polibek nad ránem slíbil svým oddílem nám dobře známý Vladimír Stibor (*1959). Jdeme si pro to líbezné umělecké jako pro poslední, protože i náš exkurz poezií pěti má svůj konec. Ale dopátrali jsme se nejednoho poznání. Ono „kým jsem“ prožívá každý básník jinak a každému uvěříme. Vedle Zdeňka Volejníka není nikoho, kdo by opisoval a Vladimíru Stiborovi jsou takové způsoby cizí tím spíš:

„Jsem nosič beznohých; / druhé patro, / nízké a ještě nižší nebe, / prokletý mezanin. / Postěžovat si není komu, / když ani zdi, / čpící močí a zvratky dravců, / s námi nemluví!/ … / Z mokvajících ran slunce / zlomyslně strhává fáče / a nabodává na milíře Vltavy / písně racků i vran; / shlukují se až najednou, / zmizí-li pod ledem přání i kletby / našich nejbližších…“ (Léta na sanitce)

Už před rokem 2003 Vladimír Stibor mnohé slíbil a slovo dodržel.

A je to právě Vladimír Stibor a s ním především Jan Mička, pro které regionalismus nepředstavoval nepřekonatelnou a omezující je kuratelu. Jejich dílo neuvízlo ani v tenatech limitujících dob. Stibor dokonce nadčasovost eskaluje – i co by tvůrce, i co by editor. Kéž by měl na Příbramsku pokračovatele.

Poezie současná – nové knihy

Tance aneb na počátku nebylo slovo, ale tanec

Tance nabízejí básně autorky, která má muže, děti, zahradu, přítelkyně, své stesky i transy, která dovede prožívat barvy...

Jaroslav Čížek: Tichý řev motýlů

Jaroslav Čížek pracující básník a muzikant. v roce 2010 mi vyšla v samonákladu první sbírka básní Neonový poutač do...

Zakázané květiny Petra Žantovského

Sbírka Zakázané květiny (Kmen 2016) shrnuje autorovu básnickou tvorbu Petra Žantovského z období posledních pěti let. Oprot...

Sharon Oldsová se nestydí aneb Papežův penis a jiné básně

Dnes již proslulá americká básnířka Sharon Oldsová (*1942 v San Francisku) takzvaně vstoupila do literatury počátkem osmdesá...

Básník i překladatel Pavel Weigel. Ukázky básní

Těžiště Weiglovy literární činnosti spočívá především v překladech, kterých knižně publikoval více než sto. Překlá...

Inspirující myšlenky...

Ve světě, který nám ukázal Darwin, není nic, co by se dalo nazvat pokrokem, a to je nesnesitelné pro každého, kdo byl vychován v duchu humanistických nadějí. Proto bylo Darwinovo učení postaveno na hlavu a kardinálnímu omylu křesťanství – víře, že člověk se liší od ostatních zvířat – tak byl prodloužen život.
John Gray, Slamění psi