svolinsky plicka cesky rok podzim zima

Vyšel poslední svazek čtyřdílného knižního souboru Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách a jedinečné dílo je kompletní. Tento fenomenální výbor české a moravské lidové slovesnosti, který mapuje hospodářský rok od jara do zimy, všímá si jednotlivých údobí, zaznamenává písně a říkadla v oblastních verzích, vyšel po třicetileté pauze v téměř nezměněné podobě.

Je opravdu úžasné listovat čtyřmi objemnými svazky, připomínat si básničky, rozpočitadla, hádanky, které známe z dětství, zasnít se nad popisy her, které jsme kdysi hrávali s kamarády, pousmát se nad pohádkami… a které už dnes nenajdete.


Každý svazek patřící jedné roční době nás provede církevními svátky s tím kterým obdobím spojenými, připomene nám, co hospodáři museli v daném čase zařídit, připravit, aby hospodářství vzkvétalo a samozřejmě že se nevyhýbá ani rozverným popěvkům, kterými se lidé kdysi bavili na hodech, přástvách, svatbách.

Co dodat, myslím jen popřát všem zájemcům hezkou procházku Českým rokem, který vydala Mladá fronta v opravdu velkorysé reedici.

Ukázka...

Velmi zajímavé je sledovat jednu říkanku ve verzích z různých oblastí. Například z Hodonínska známe:

Spadla moucha do capoucha,
to vám byla rána,
až se z toho probudila
Kovářovic Nána.

V Čechách se říkávalo:
Spadla moucha
do capoucha,
zlámala si koleno,
tři neděle naříkala,
tuze jí to bolelo.

A na Slovácku znali:
Spadla mucha do capúcha,
poslúchajte, jak to buchá,
juchu, juchu, juchuchu,
ty máš muchu na uchu!

Na okraj – capouch nebo capúch je díra nad ohništěm, kudy odcházel kouř z místnosti.


cesky rok 1

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. Léto. Podzim. Zima.
Karel Plicka, František Volf | ilustroval Karel Svolinský, vydala Mladá Fronta, 2011, 5. vydání

cesky rok 2