cesky rok plicka svolinsky
Po generece oblíbená čtyř svazková knížka Karla Plicky a Františka Volfa Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách s ilustracemi Svolinského opět vychází.
Je v nich shromážděna téměř nevyčerpatelná zásoba české lidové slovesnosti vážící se ke každému z ročních období; koledy, říkanky, písničky známé i neznámé jsou seřazeny podle toho, při jakých příležitostech se používaly, a vytvářejí tak nezaměnitelný obraz života našich prarodičů. A děti by měly znát své kořeny!!

Po třicetileté pauze vychází toto veledílo znovu v téměř nezměněné podobě a s nezměněným významem: jako ucelená sbírka české a moravské lidové slovesnosti, jako zdroj inspirace, oživovač paměti, databanka písniček a říkadel.

Tento fenomenální výbor české a moravské lidové slovesnosti, který mapuje církevní i hospodářský rok od jara do zimy, všímá si jednotlivých údobí, zaznamenává písně a říkadla v oblastních verzích, vychází po třicetileté pauze v téměř nezměněné podobě.
Je úžasné listovat čtyřmi objemnými svazky, připomínat si básničky, rozpočitadla, hádanky, které známe z dětství, zasnít se nad popisy her, které jsme kdysi hrávali s kamarády, pousmát se nad pohádkami…
Každý svazek patřící jedné roční době nás provede církevními svátky s tím kterým obdobím spojenými, připomene nám, co hospodáři museli v daném čase zařídit, připravit, aby hospodářství vzkvétalo a samozřejmě že se nevyhýbá ani rozverným popěvkům, kterými se lidé kdysi bavili na hodech, přástvách, svatbách.

Velmi zajímavé je sledovat jednu říkanku ve verzích z různých oblastí. Například z Hodonínska známe:
Spadla moucha do capoucha,
to vám byla rána,
až se z toho probudila
Kovářovic Nána.

V Čechách se říkávalo:
Spadla moucha
do capoucha,
zlámala si koleno,
tři neděle naříkala,
tuze jí to bolelo.

A na Slovácku znali:
Spadla mucha do capúcha,
poslúchajte, jak to buchá,
juchu, juchu, juchuchu,
ty máš muchu na uchu!
Na okraj – capouch nebo capúch je díra nad ohništěm, kudy odcházel kouř z místnosti.

Co dodat, myslím jen popřát všem zájemcům hezkou procházku Českým rokem, který vydala Mladá fronta v opravdu velkorysé reedici.

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. Léto. Podzim. Zima.
Karel Plicka, František Volf, ilustroval Karel Svolinský.

Textově i ilustračně patří mezi nejhodnotnější knihy pro děti poslední doby.

Český rok | v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách  | Karel Plicka, František Volf | Mladá Fronta, 2011
(jaro, léto, podzim, zima), vyd. Mladá fronta, 2010, 3 vyd.; l. vyd. v roce 1944 v Družstení práci.