villon francois
Dílo patří jednoznačně k vrcholům středověké poezie. Testament skládal Villon r. 1461 v okolí Paříže, kam se uchýlil, když byl propuštěn z biskupova vězení. Dílo obsahuje na svou dobu mnoho provokací vůči vládnoucí šlechtě i církvi, a často vnímáme v jeho verších velké znechucení nad celým společenským marasmem.

yeats second coming
Irský básník Yeats chápal dějiny jako sérii protínajícíh se spirál, trvajícíh 2000 let. Nad tím vším je "obrovský obraz duše všehomíra" neboli jak napsal v originálu „Spiritus
Mundi“, který je podle Yetse souhrn obrazů, které přestaly být vlastnictvím jakékoliv osobnosti či duše.

chalupka mor ho
Název básně Mor ho Samo Chalupky zná asi hodně lidé, i když citovat pár slok by už asi nedovedli. Ikdyž by vzpomněli na "A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu / kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu / a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom / Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom."

Myšlenky z knih

Ne poznání, ale jen čin otvírá člověku a národu skutečnost. V myšlení není obsažen žádný ryzí život, v racionální vědě není žádná duševní věčnost. Podstata všeho je mystická. Věda ve snaze dosáhnout stále větší přesnosti a specializace - to vše je zvrácenost, věda se nyní podobá železničnímu řádu, odklonila se od života. Intelekt je cizí severnímu duchu, hledat budoucnost máme na cestě vůle.
Oswald Spengler (1880 – 1936)