„Člověk, chce-li být svrchovaně dobrý, musí mít silnou a bohatou obraznost; musí se umět vžít do druhého a do mnoha jiných.
Strasti a slasti jeho bližních musí se stát jeho vlastními. Představivost je velkým nástrojem dobra; a poezie k tomu notně přispívá.“

Charles Baudelaire (1821 – 1867)


nos pepa

Dokud Pepa Nos (16.5.1949) zpíval proti komunistům, byl v rádiu neustále, i po roce 1989. Pak ve svých textech začal být kritický vůči humanitárnímu prezidentovi Havlovi a dalším figurám, jako Karel Kryl, a měl být proto uložen navždy v zapomnění.

sukacev garik
Fyziognomie uličníka, image flamendra a povaleče, velice emocionální a excentrický scénický projev a zároveň nepopiratelné nadání, hluboce lyrické citlivé verše, zaujetí tématem Velké vlastenecké války a tíhnutí k městskému folklóru a tradici šansonu - takový je Garik (Igor) Sukačev...

Další články...