vychovavame deti ardoltOpravdu poučná a inspisrující kniha respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně Naomi Ardolt představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha příkladech z praxe zjistíme, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat. Pouze se musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.

Vychováváme děti a rosteme s nimi | Naomi Ardolt | Práh

Proč je tato kniha výjimečná?

Hovoří o lásce:
Vysvětluje, proč ovládání, manipulace a tresty ve výchově nefungují.
Hovoří otevřeně:
Ukazuje postup, jak se špatných výchovných vzorců zbavit a růst spolu se svými dětmi.
Ukazuje porozumění:
Umožňuje nám, abychom porozuměli dítěti, které pak může naplnit své nejlepší předpoklady.
Zasévá důvěru:
Dokazuje, že jen děti, které dostaly bezpodmínečnou lásku a důvěru svých rodičů, vyrůstají v sebevědomé lidi, emocionálně odolné a schopné vést své životy samostatně a radostně.