Jak může pes vědět, že se jeho pán vrátí v neočekávanou dobu domů? Čím to, že kočka tuší, že nadešel čas návštěvy veterináře? Jak najdou koně cestu zpátky do své stáje zcela neznámou krajinou? A jak mohou některá doma chovaná zvířata předvídat epileptický záchvat svého pána nebo dokonce zemětřesení?

vas pes to vi


V knize plné úchvatných příběhů a podnětných úvah světově proslulý biolog Rupert Sheldrake dokazuje, že mezi lidmi a zvířaty existuje silná vzájemná propojenost a že právě ta zvířata, která jsou nám nejbližší, nás mohou mnohému naučit o komunikaci, vnímání či přírodě. Sheldrakeovy provokativní myšlenky o sociálních neboli morfických polích vysvětlují záhadné chování často pozorované u domácích zvířat, i udivující chování zvířat v divoké přírodě, např. migraci nebo návrat do hnízdiště.

V jedné recenzi jeho první knihy se navrhuje, aby se kniha spálila. Jak se na nezájem vědců dívá sám autor knihy Rupert Sheldrake? Odpovídá v jednom svém rozhovoru takto:
Přátelím se s mnohými vědci a mnozí můj výzkum podporují – neoficiálně. Jen velmi málo z nich se ke mně hlásí i veřejně, protože se většinou obávají, co by na to řekli jejich kolegové. Ve vědeckém světě je pořád ještě hodně stavovských tlaků. Myslím si, že hodně vědců se toho všeho obává víc, než je nutno. Myslím si, že je to jako s problémem homosexuálů, než začalo hnutí k jejich uznání.
Mám zkušenost, že i ve vědě je plno lidí, kteří jsou velmi holističtí, ale mnozí z nich si představují, že kdyby dovolili svým kolegům nahlédnout do duše, bylo by to něco špatného a odsouzeníhodného. Když ale začnou o věcech otevřeně hovořit, většinou zjistí, že s nimi jejich kolegové souhlasí. Takže neoficiálně se o věci, které dělám, zajímají i mnozí vědci a mnozí by se rádi změnili.

V oblasti klasické vědy např. v biologii, kterou znám nejlépe se ovšem pohybuje obrovské množství peněz, což znamená hodně pracovních příležitostí a možností. Universitní programy, granty na výzkumy jsou ovšem striktně omezeny na stávající úroveň vědy a to má i dopad na školy, takže výuka biologie na školách je snad ještě více molekulární než před tím. Nemám nic proti molekulám.
Vystudoval jsem biochemii a vím, o čem to je.

Myslím si ale, že to je velmi jednostranný přístup v biologii. A že roste počet biologů, kteří by rádi zkoumali věci z širšího hlediska – a to je právě to, co se snažím naznačit. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, řekl bych, že to, co dělám, se setkává s množstvím sympatií. I v oblasti medicíny narůstá počet výzkumníků, kteří připouštějí, že existují velice efektivní formy terapií, které ovšem nepasují do standardního institucionálního modelu.

Váš pes to ví / Sheldrake Rupert / vydal Rybka Publisher

Rupert Sheldrake (narozen 28. června 1942)
je významný anglický biochemik a fyziolog rostlin. Je známý návrhem neortodoxního popisu morfogeneze a výzkumy v oblasti parapsychologii. Jeho knihy a studie vycházejí z jím vytvořené teorie morfické rezonance (anglicky morphic resonance) a týkají se témat jako je vývoj a chování živočichů a rostlin, paměti, telepatie, vnímání a poznávání obecně.

Mezi jeho publikace patří A New Science of Life (1981), Seven Experiments That Could Change the World (1995, česky "Sedm experimentů, které by mohly změnit svět", Elfa, 2005 ), Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home (1999, česky "Váš pes to ví", Rybka Publishers, 2003), a The Sense of Being Stared At (2003).
Nedávno byl, společně s Grahamem Hancockem, poctěn zákazem sdílení své přednášky na konferenci TEDx ve Whitechapelu. Zdroj Wikipedia