lada josef s fajfkou
Vyslovení jména Josefa Lady okamžitě navodí představu idylické venkovské krajiny, vodníka sedícího na vykotlané vrbě nebo ponocného kráčejícího mezi zasněženými staveními. Jen málokdo dnes ale ví, že se Lada intenzivně zabýval také kreslením obrázkových seriálů a že v některých etapách jeho života dokonce představovaly hlavní zdroj jeho příjmů.


nezbedne komiksy lada

Více než stostránková barevná publikace Nezbedné komiksy shrnuje obrázkové seriály, které Josef Lada mezi lety 1908 a 1916 otiskl v týdeníku Humoristické listy.
Díky dostupnosti originálů se přitom mnohé z nich dočkají kvalitnější reprodukce než v čase své premiéry. Unikátní soubor doplňuje rozsáhlý text Tomáše Prokůpka, historika komiksu, který zasvěceně líčí vývoj a proměny Ladových kreslených příběhů.

Kniha je ideálním dárkem pro milovníky Josefa Lady, fanoušky komiksů i příznivce jadrného, místy černého, sarkastického, ale zároveň úsměvně zastaralého humoru.

Nezbedné komiksy | Josef Lada | Vydal Plus, 20112

Stáhni si ukázkau: pdf – zde

Předložený výběr Ladových raných obrázkových seriálů vychází z kolekce originálů uložených v uměleckých sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze.
Některé z nich už byly zahrnuty do doposud vydaných Ladových monografií, vždy s nimi ale bylo nakládáno jako s ilustracemi – tedy bez ambice dohledat původní doprovodné texty. Předkládaná publikace s nimi poprvé pracuje jako s obrázkovými seriály, u nichž je textová část stejně důležitá jako obrazová.

Soubor zahrnuje všechny dochované příběhy, které se mezi lety 1908 a 1916 objevily v Humoristických listech a Vilímkově humoristickém kalendáři.
Při stanovování formálního hlediska výběru byly do kategorie „obrázkový seriál“ zahrnuty i celostránkové výtvory složené ze dvou panelů. Z obsahových důvodů byla vypuštěna pouze díla, jež se vztahovala k dobovým politickým událostem a pro dnešního čtenáře by postrádala základní srozumitelnost.

Ve dvou případech se dochované originály obsahově liší od prvního vydání.
Příběh Když se prase pomine (str. 71) byl po zásahu cenzury zkrácen, takže se v Humoristických listech objevily pouze první tři panely a nedochovaly se textové komentáře ke zbylým polím.
U seriálu Kočičky slečny Klementiny (str. 84) kreslíř vytvořil novou verzi posledního panelu, v podkladech z Památníku národního písemnictví ale byla dostupná pouze verze první.
Současně se mezi originály neuchoval první panel příběhu Dobrý nápad v špatném čase, když ved’ domů strejda prase (str. 40) ani první dvě pole seriálu Chytrý mopslík (str. 44) – v obou případech byly nahrazeny podklady získanými z prvního vydání.

Textový doprovod byl ponechán beze změn, pouze byl přizpůsoben současnému pravopisu.
Vybarvení Ladových originálů byla ponecháno v původní autentické podobě, třebaže má v některých případech pouze provizorní formu a sloužilo jako pokyn pro doplnění barev v tisku. Nově bylo podle finální podoby prvního vydání dobarveno pouze pět příběhů, které by bez tohoto zásahu ztratily srozumitelnost – konkrétně se jedná o seriály Zklamání profesora Kedlubny v Alpách (str. 23), Všeho moc škodí (str. 29), Soused Pazdera na výstavě modernistů (str. 36), Románek malé Micínky (str. 69) a Co je černé, to je věrné (str. 98).


Literatura faktu – nové knihy

Zločiny českých králů aneb odvrácená a neznámá tvář moci

Kniha znalce českých dějin a autora úspěšných historických románů Antonína Polácha se tentokrát pouští do pátrání v n...

Metafory, kterými žijeme. Jak lidé rozummějí svému jazyku a své zkuššenosti

Přelomová kniha v pohledu na metaforu, jakož i jedno ze zakládajících děl tzv. kognitivní vědy. Poprvé vyšla v roce 1980 a o...

Světový ilustrátor Josef Lada. Nezbedné komiksy

Vyslovení jména Josefa Lady okamžitě navodí představu idylické venkovské krajiny, vodníka sedícího na vykotlané vrbě nebo ...

Martin Patřičný, sochař a spisovatel a jeho knihy o dřevě, které má duši

Martin Patřičný pracuje se dřevem, které člověka provází od jeho kořenů. Strom se objevuje v náboženstvích snad všech ku...

Čítanka. Jedinečná kniha knihomila Martina Patřičného o knížkách

„Možná nejlepší bude, když začnete číst od začátku a budete postupně pokračovat až do konce. To někteří lidé dělaj...

Inspirující myšlenky...

Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků. Zbývá zhodnotit, jestli vysoká rozumovost člověka není víc na škodu než k užitku. Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství. Než vysoce mravní a mrvní člověk začal zavádět řád, život se udržoval dokonale jistě a svobodně, když si každý dělal, co chtěl v tom chaosu anarchie.
Misantrop: Vegan - člověk, nebo zvíře?