cesta nepoddajnostiCesta nepoddajnosti je dílem radikální básnické imaginace, exkurzem do oblasti paranormálních jevů (poltergeist, posedlost démony, levitace). Síly vykázané za hranice běžného lidského vnímání a pociťování se v pronikavém vidění Henriho Michauxe proměňují v hybatele subtilních dějů nedozírného dosahu. Jejich nazření může být výzvou k prorážení bludného kruhu neřešitelnosti lidské existence.

„Poltergeist - neví se přesně, co to je, ví se jen, jak se projevuje: nejčastěji někde na venkovské samotě, začnou se předměty zničehonic samy od sebe pohybovat, zásuvky se otevírají, příbory se vznášejí, nábytek včetně masívních kusů a těžkých almar mění svá běžná místa, nádoby, vázy, plné hrnce, ze kterých ani neukápne, se přemísťují vzduchem na několikametrové vzdálenosti."

„Kdo jde dostatečně hluboko sám do sebe, jen těžko se vyhne ďáblu; zahlédnout andělský nebo božský svět bez ďábla, znamená mít nedostatek zkušeností... nebo být obdařen milostí všech milostí."

Cesta nepoddajnosti | Henri Michaux | přeložila Tereza Maňhalová | vydalo Rubato | www.rubato.cz

Ukázka z knihy:  I. Poltergeist

Poltergeist – neví se přesně, co to je, ví se jen, jak se projevuje: nejčastěji někde na venkovské samotě, začnou se předměty zničehonic samy od sebe pohybovat, zásuvky se otevírají, příbory se vznášejí, nábytek včetně masívních kusů a těžkých almar mění svá běžná místa, nádoby, vázy, plné hrnce, ze kterých ani neukápne, se přemísťují vzduchem na několikametrové vzdálenosti, anebo se hrníček na místě roztříští na sto kusů, zatímco karafa se klidně skutálí ze schodů a ani se nenakřápne. Kameny a kusy tašek, hozené bůhví odkud, přilétají po absurdní trajektorii na zcela nepředvídatelná místa. Míří na toho či onoho z obyvatel domu stejně tak jako na zvědavce, okukujícího souseda, jako by ho měly zasáhnout, jenže těsně před ním zpomalí a sotva znatelně do něj narazí.
    Domácí předměty, boty a kabáty mizí a objevují se venku. Stává se to někdy za soumraku, jindy za bílého dne.
Hluk, jako by někdo vláčel objemný, neskladný nábytek, jako vrzání vrat, jako by železnou tyčí prorážel otvory. Nelokalizovatelné, ale zato pořádně silné zvuky, únavné, stokrát, tisíckrát, celou noc opakované.
Nadělané škody jsou zanedbatelné, ale obydlí se stává nesnesitelným.
Událo se to ve všech zemích, na všech světadílech a děje se to dodnes.

Svědků není málo, především místní obyvatelé, rodina a blízcí i vzdálenější sousedé. Dále zvědavci. Lehkověrní i nedůvěřiví, prosťáčkové i vzdělanci, vážené osoby i vyšetřující úředníci. Líčí, popisují a stvrzují podpisem, že viděli, zažili nebo utrpěli tak nelichotivé věci, že jim musíme spíš uvěřit než je podezřívat ze lži.
„Neznámá síla“ na ně nebrala žádné ohledy a příhody rozhodně nejsou vzrušující, podivuhodné, zázračné ani zdrcující, ba spíše naopak, bez jakékoliv velikosti.
Jsou‑li na blízku psi, vzdalují se vystrašeně, často s téměř neslyšným kňučením.

Jedná se tu o ty nejfádnější případy, v nichž nelze odhalit žádný zvláštní úmysl, žádný vztah k nějakému dramatu, vraždě, násilné smrti ani k žádné otevřené nenávisti nebo hrozbě pomsty.
Rozhodní a zatvrzelí pochybovači soustavně pátrají po podvodu, o němž lze uvažovat kdykoli a který je také možné na případ, díky jeho pokušitelské povaze, snadno a posteriori naroubovat.
    Zároveň však bylo zaznamenáno mnoho posudků přímo před očima všech možných pozorovatelů, v kteroukoli denní i noční dobu se konaly prohlídky a opakovaně se sepisovaly protokoly, aniž by se, přes obvyklý nátlak, podařilo podvod potvrdit. Nepotvrdila se dokonce ani možnost podvodu, která by bývala v případě přiznání učinila z podvodníka výjimečnou osobnost zaslíbenou velké budoucnosti na jiné scéně.
V takovýchto hrubozrnných a zcela bezúčelných, současných nebo nedávných případech se ony prapodivné zarážející jevy, mediumní či nemediumní povahy, zdají naznačovat jedinečnou a nepřekonatelně účinnou cestu (jako výraz zoufalství, zásadního protestu a nepoddajnosti), a bylo by rozhodně lehkovážné jen tak se jí vysmát a bez delšího přemýšlení jí pohrdnout.

 V mnoha případech se zjistilo, že zvláštní jevy ustávaly v nepřítomnosti určité dívky (patřící do rodiny nebo v rodině zaměstnané) a navracely se s její přítomností, která nicméně nemusela být nijak zvlášť těsná.
Ve chvílích, kdy byla dívka ve sklepě nebo v místnosti oddělené jednou nebo dokonce dvěma zdmi od té, kde se podivné příhody odehrávaly, takže byly zcela mimo její dohled, jevy neustávaly a neztrácely ani na síle, ani na frekvenci, ani na přesnosti.
Pokud je podezřelá dívka (zřídkakdy se jedná o chlapce) původcem těchto podivuhodných zmatků, provádí je se svrchovanou lehkostí.
Pozorujte ji, jak dlouho chcete, nikdy nespatříte podezřelé gesto. Většinou se chová klidně. Žádné úsilí ve tváři. Ani jediná křeč. Ani náznak napětí. V jejím chování není nic zvláštního.


Literatura faktu – nové knihy

Metafory, kterými žijeme. Jak lidé rozummějí svému jazyku a své zkuššenosti

Přelomová kniha v pohledu na metaforu, jakož i jedno ze zakládajících děl tzv. kognitivní vědy. Poprvé vyšla v roce 1980 a o...

Světový ilustrátor Josef Lada. Nezbedné komiksy

Vyslovení jména Josefa Lady okamžitě navodí představu idylické venkovské krajiny, vodníka sedícího na vykotlané vrbě nebo ...

Martin Patřičný, sochař a spisovatel a jeho knihy o dřevě, které má duši

Martin Patřičný pracuje se dřevem, které člověka provází od jeho kořenů. Strom se objevuje v náboženstvích snad všech ku...

Čítanka. Jedinečná kniha knihomila Martina Patřičného o knížkách

„Možná nejlepší bude, když začnete číst od začátku a budete postupně pokračovat až do konce. To někteří lidé dělaj...

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Kniha s názvem Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury zachycuje nejrůznější zvyky související s oslavou Vánoc. Tematick...

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.