orangutan v zajetiOndřej Buddeus, Martina Kupsová a Alžběta Skálová sepsali, namalovali, promysleli, vytvořili a vydali úplně tajnou knížku o tom, jací bychom chtěli být. Kniha však zdaleka není obrázkovou knihou  pro děti či pouze pro dospělé, je určena „člověku hravému“ každé věkové kategori od 8 do 130 let.

A  sokolí oko spřáteleného  literárního kritika se zachmuří a ruka vpíše: "Volné kolážové útvary Alžběty Skálové a Martiny Kupsové a mikrotexty Ondřeje Buddeuse spojuje typografie obou autorek do jednoho nečekaného světa. Kniha je zvláštní zónou nevyzpytatelné skutečnosti, kterou by samostatný text nebo samostatný obrázek vytvořit nemohl".

Mimořádná knížka kreativních lidí vás pobaví, poučí, naštve a možná i ..ale pozor! Jedná se o tajnou knížku mapující náš geneticko-soudružský vztah s kmenem Orangutanů. Ti jsou známí svým sklonem k obezitě, pokud jsou v zajetí. Většina lidí si ale nemyslí, že jsou otroky za mřížemi a proto věří, že jsou jenom tlustí.

orangutan ma sklony

Napsali o knize
„Tato kniha potvrzuje nejen to, že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené, ale i fakt, že hůl do vody ponořená jeví se být zalomená.“ – Heinrich Grübeck, fyzik

Orangutan v zajetí má sklony k obezitě | Ondřej Buddeus, Martina Kupsová a Alžběta Skálová
(*2011 v Praze, Brandýse, Oslu, Berlíně a Montpellier) | Publikace vznikla díky grantové podpoře nadace Arbor Vitae.

Ondřej Buddeus (*1984 v Praze)
v letech 2003 – 2009 na FF UK v Praze obory překladatelství – němčina (UTRL) a norštinu (UGS), zde v současnosti také píše doktorskou práci.
Absolvoval studijní pobyty v Norsku a Německu. Překládá beletrii (Jos. Winkler, Jan Erik Vold, Chr. Futscher ad.), je také redaktorem časpisu Psí víno. V roce 2010 byl nominován na Drážďanskou cenu lyriky, jeho texty vyšly časopisecky, v antologiích (Nejlepší české básně 2009, Rapporti di Errore, Signum), v roce 2011 vydal 55 007 znaků včetně mezer (nakl. Petr Štengl, typo & design MAKE*detail). Jeho texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny nebo italštiny.

Martina Kupsová (*1982 v v Příbrami)
studovala v letech 2002 – 2009 nejprve na FaVU VUT v Brně v ateliéru Kniha a papír, poté na VŠUP v Praze v ateliéru Tvorby písma a typografie. Absolvovala stáže např. v Paříži a v Baltimoru v USA. Je zakládajícím členem grafického studia 2gd. Získala ocenění a nominace zejména v oboru grafického designu, v soutěži nejkrásnější kniha, Czech Grand Design aj. Ceněnými byly Pracovní listy pro reedukaci afázie, které vytvořila jako diplomní práci spolu s kolektivem autorů OS Klub afasie. Vytvořila řadu autorských knih a je členkou NAPOLI.

Alžběta Skálová (*1982 v Brandýse nad Labem)
studovala v letech 2002 – 2008 VŠUP v Praze nejprve v atelieru animace, poté v atelieru Ilustrace a grafiky. Mimo ilustrace se zabývá malbou, volnou grafikou a tvorbou objektů. Své práce prezentuje na naugallery.com a je členkou o.s. Ilustrátoři. Ilustrovala řadu knih, spolupracuje s nakladatelstvím Baobab, Labyrint, Albatros aj. Založila spolu s Martinou Kupsovou a Alžbětou Zemanovou volné uskupení pod názvem NAPOLI, které se soustředuje zejména na vznik autorských a malonákladových knih. Za ilustrace získala ocenění a nominace zejména v soutěži Nejkrásnější kniha a Zlatá stuha. Poslední cenou je Magnesia litera 2011 za knihu Pampe a Šinka.

www.napolistranky.cz