brainwashing
O vojácích Albert Einstein velmi přiléhavě řekl, že pochodující voják dostal svůj mozek omylem, protože mu stačí k životu mícha.
Má samozřejmě pravdu, že takoví lidé mají svůj mozek vypraný do čista, jako Arielem. Je to ovšem důsledek důkladných praktik, kterým se dnes říká brainwashing.

Kniha historie ovládání mysli a vymývání mozku je fascinující přehled vývoje a podob brainwashingu od jeho počátků až po dnešek, kdy jde o víc než žhavé téma – podle expertů totiž sebevrazi z řad Al- Kajdy či palestinští atentátníci prokazují znaky vymývání mozků za pomoci technik, které některé organizace zdokonalují již řadu let.

Nejde ale jen o praktiky tajných služeb a teroristických organizací, které Dominic Streatfield mapuje na základě donedávna utajovaných materiálů MI5, MI6, CIA a amerických a britských armádních zpravodajských složek. Je zajímavé, že se poprvé o brainwashingu, jako skutečného nástroje ovládání lidí, hovoří až v souvislosti s korejskou válkou.

Kniha si také klade otázku zda vůbec brainwashing existuje. Zda nejde jen o výmysly novinářů, kteří v mnohých  exemplářích sami vykazují prvky vymytého mozku, protože noviny, potažmo média, jsou pro vymývaní mozků jak dělaná.

Kniha Brainwash ukazuje, že manipulace s lidským myšlením je ve skutečnosti fenomén, se kterým se můžeme setkat jak v celé historii lidstva, tak v dnešním každodením životě a před kterým není zcela bezpečný nikdo. Koneckonců mediální hysterie lží, polopravd a zavádějících informací jsme viděli jak po 11.září, tak v Afganistánu, Iráku, Libyi a při politických volbách.

Co je brainwashing

Vymývání mozků nebo též brainwashing je technika směřující k ovlivňování jednoho nebo více lidí tak, aby změnil svoje názory nebo chování, a to ve prospěch toho, kdo brainwashing provádí. Nejčastější důvody této snahy jsou politické, náboženské nebo finanční. Podobné techniky ovlivňování jsou v některých zemích a dobách používány i při policejním a soudním vyšetřování, psychiatrické léčbě, výchovném působení zejména na děti nebo na odsouzené. Pro ovlivnění lidí jsou používány metody jako spánková deprivace, zvukové a filmové smyčky pouštěné stále dokola, drogy, společenská izolace, tvrdý režim a dril, týrání hladem, žízní, zimou a emocemi, které vyvolává bezmocnost. Zůstává otázkou, zda vůbec existují techniky, které jsou s to měnit lidské myšlení do té míry, aby mohly být nazývány brainwashingem. Tato otázka je čas od času znovu rozebírána.

Brainwash | Streatfield Dominic | Vydala Mladá Fronta,  2009

Jedním z příkladů častých brainwashingových metod jsou Overtonova okna.

To je způsob společensko-mediální manipulace, na konci které je ve společnosti prosazeno to, co dříve nebylo myslitelné. Podle Overtona existuje pro každý společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze o něm diskutovat tak dlouho až je společnosti nemyslitelné téma akceptováno, případně i legislativně ukotveno.
Overtonova okna aneb šest kroků od nemyslitelného k uzákoněnému