uzdraveni bez leku lekaru
Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakoterapie a psychoterapie. Stres, deprese a úzkost patří mezi nejrozšířenější neduhy moderní civilizace. Počet lidí trpících psychickými potížemi každoročně narůstá. Věhlasný  psychiatr a neurolog David Servan-Schreiber, otec tzv. "medicíny emocí", ve své knize dokládá, že depresi, úzkost a stres lze vyléčit bez psychoterapie a antidepresiv. Jeho "medicína emocí" využívající sedmi základních metod inspirovaných jak tradičním lékařstvím, tak výdo­- byt­ky moderní vědy, si získala uznání mezi laickou i odbornou veřejností po celém světě a jeho kniha Uzdravení bez léků a bez lékařů se stala mezinárodním bestsellerem - byla přeložena do 26 jazyků a její celkové prodeje přesáhly šest set tisíc výtisků.


Autor ukazuje, že klasická západní medicína sice vítězí na celé čáře v léčbě akutních onemocnění, ale u chronických chorob včet­ně úzkostí a deprese dosud často selhává. Schreiber během svého výzkumu došel k závěru, že uvnitř mozku se ukrývá ještě jeden mozek - "mozek emoční", který kontroluje veškeré funkce ovlivňující naši psychiku. Emoční mozek řídí vše, co se podílí na psychické, ale z velké části i na fyzické pohodě: srdeční činnost, krevní tlak, hormony, zažívací ústrojí a dokonce i imunitní systém. Poruchy psychického zdraví jsou právě důsledkem špatného fungování emočního mozku.

Metody, které autor předkládá a jejichž účinnost dokládá četnými příklady z vlastní zkušenosti, jsou založeny na přirozených samoléčících mechanismech, které v sobě může každý člověk zmobilizovat, aby se zbavil deprese, úzkosti či stresu - bez léků a bez lékařů.

Neurolog a psychiatr David Servan-Schreiber, otec tzv. "medicíny emocí", je věhlasnou mezinárodní autoritou v oblasti kognitivní neurologie a neurobiologie emo-cí. Založil a vedl středisko komplementární medicíny při Pittsburské univerzitě. V současné době působí jak v USA, tak ve Francii. Jeho kniha Uzdravení bez léků a bez lékařů byla přeložena do 26 jazyků.

"Za dvacet let studia medicíny a praxe zejména na velkých západních univerzitách, ale také u tibetských lékařů a indianských šamanů jsem objevil určité metody, které se osvědčily mým pacientům i mně samému. K vlastnímu překvapení jsem zjistil, že nejsou totožné s těmi, kterým jsem se učil na univerzitě, tedy že nejde o léky ani o psychoanalýzu."

Uzdravení bez léků a bez lékařů | David Servan-Schreiber | Vydal Rybka Publisher, 2012 | 232 stran, pevná vazba

Ukázka z knihy:

Všude na světě se nyní objevuje nová emoční medicína – medicína bez psychoanalýzy a Prozacu. Ve Spojených státech v pittsburské univerzitní nemocnici Shadyside zkoumáme už pět let, jak zmírnit deprese, úzkosti a stres souborem metod, které souvisejí spíš s tělem než s řečí. V této knize jsou popsány jednotlivé složky programu, důvody, proč jsme je zvolili, a jakým způsobem jsme je používali.

Hlavní zásady lze shrnout takto:

    Uvnitř mozku se nachází emoční mozek, skutečný „mozek v mozku“. Má odlišnou stavbu, jiné buněčné uspořádání, a dokonce i jiné biochemické vlastnosti než neocortex, tedy nejvyvinutější část mozku, která je centrem řeči a myšlení. Emoční mozek mnohdy vyvíjí činnost nezávisle na neocortexu. Řeč a poznávání ho ovlivňují jen v omezené míře – nelze poručit emoci, aby vzrostla nebo zmizela, stejně jako nelze přikázat mysli, aby hovořila nebo mlčela.
    Emoční mozek kontroluje všechno, co řídí psychickou rovnováhu, a velkou část fyziologie těla: funkci srdce, krevní tlak, hormony, trávicí, a dokonce i imunitní systém. Emoční poruchy jsou následkem dysfunkce emočního mozku. U mnoha lidí pocházejí takové dysfunkce z bolestných zkušeností, které zažili v minulosti a které už nemají žádný vztah k přítomnosti, ale nesmazatelně se vryly do emočního mozku. Právě tyto zkušenosti ovlivňují naše pocity a chování i po několika desetiletích.
    Hlavní úkol psychoterapeuta spočívá v „přeprogramování“ emočního mozku, aby se přizpůsobil přítomnosti, místo aby stále reagoval na situace z minulosti. K tomu bývá účinnější použít metody, které se orientují na tělo a přímo ovlivňují emoční mozek, než spoléhat na řeč a rozum, jimž emoční mozek není příliš přístupný.
    Emoční mozek disponuje přirozenými samoléčícími mechanismy – jde o vrozené schopnosti znovu dospět k rovnováze a spokojenosti, které lze přirovnat k jiným samoléčícím mechanismům těla, jako je zajizvení rány nebo potlačení infekce. Metody, které se zaměřují na tělo, z takových mechanismů těží. Léčebné metody, které popisuji na následujících stranách, se obracejí přímo na emoční mozek. Téměř eliminují řeč a působí spíš prostřednictvím těla než myšlení. Takových metod je mnoho, ale ve své klinické praxi dávám přednost těm, které byly vědecky potvrzeny přesnými a důvěryhodnými studiemi.

V následujících kapitolách tedy uvádím jednotlivé metody, které jsou doloženy výpovědí pacientů, jejichž život se díky nim změnil. Uvádím také, jak je každá z těch metod hodnocena z vědeckého pohledu a k jakým pozitivním výsledkům dospívá. Některé jsou zcela nové a využívají špičkových technologií. Jedná se například o metodu zvanou „desenzibilizace a přeprogramování očními pohyby“ (je známá spíš pod americkou zkratkou EMDR), metodu zvanou „koherence srdečního rytmu“ nebo metodu „synchronizace chronobiologických rytmů umělým svítáním“. Další postupy, jako je akupunktura, výživa, citová komunikace a metody sociální integrace, vycházejí z lékařských tradic starých i několik tisíciletí. Ale ať je jejich původ jakýkoli, všechny úzce souvisejí s emocemi. Proto si musíme nejprve objasnit funkci emocí.