neziaduci ucinok smrtPriznanie bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu. Táto kniha rozpráva pravdivý príbeh o korupcii, podplácaní a podvodoch. Napísal ju bývalý riaditeľ farmaceutického koncernu Dr. John Virapen, ktorý pozná interné praktiky a postupy používané vo farmaceutických gigantoch. Pliaga ľudstva vo forme chorôb je v záujme farmaceutických firiem. Ak ľudí žiadne choroby netrápia, je vhodné, aby si aspoň mysleli, že ich trápia. Dôvod prostý: peniaze.

Prvá časť knihy
opisuje cestu dieťaťa z jedného z kútov takzvaného tretieho sveta na globálnu scénu jedného z farmaceutických gigantov.
Druhá časť ukazuje, ako sa farmaceutický priemysel začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia zmenil na skorumpovanú továreň na sny a ako som sa na tejto zmene podieľal ja osobne.
Opíšem aj to, ako sa neetická stratégia predaja farmaceutických spoločností ďalej rozvíjala, a to až do súčasnosti.
V tretej časti nájdete moje návrhy na zvýšenie ochrany pacienta, slovník najdôležitejších pojmov, ako aj adresy, na ktorých môžete získať ďalšie informácie. Verejnosť. Ničoho sa farmaceutický priemysel nebojí tak veľmi ako práve pozornosti verejnosti. Lebo negatívne správy v tlači - o pacientoch, ktorí si počas klinického skúšania podrežú žily, o pokusných osobách s hlavami nafúknutými ako balón - majú svoj význam. Ovplyvňujú najposvätnejší zo všetkých cieľov farmaceutického priemyslu - obrat.

Verejnosť, teda VY, ste pákou, ktorá môže niečo zmeniť. Pomôžte zastaviť tieto machinácie. Máte na to.

• Viete, že veľké farmaceutické koncerny vynakladajú každoročne 35 000 EUR na každého lekára s vlastnou praxou, aby ho motivovali predpisovať ich výrobky?
• Viete, že osoby s významným vplyvom na verejnú mienku, teda uznávaní vedci a lekári, dostávajú drahé zájazdy, dary, prípadne priamo peniaze ako úplatok za pozitívne posudky liečiv, ktorých závažné, niekedy až smrteľné nežiaduce účinky prenikli na verejnosť, len aby rozptýlili oprávnené obavy lekárov i pacientov?
• Viete, že pre celý rad nových schválených liekov existujú iba krátkodobé štúdie a nik nevie, aké sú ich účinky na pacientov pri dlhodobom alebo trvalom užívaní?
• Viete, že výskumné správy a štatistické údaje, ktoré štátne zdravotnícke úrady vyžadujú na schválenie lieku, sa tak dlho prikrášľujú, až sa z nich celkom vytratia smrteľné prípady zapríčinené daným liekom?
• Viete, že viac než 75 percent popredných vedcov pôsobiacich na poli medicíny platia farmaceutické firmy?
• Viete, že sa predávajú lieky, pri schvaľovaní ktorých zohralo svoju úlohu podplácanie?
• Viete, že farmaceutický priemysel si choroby vymýšľa a propaguje ich cielenými marketingovými kampaňami, len aby si rozšíril odbytisko pre svoje výrobky?
• Viete, že farmaceutický priemysel sa čoraz viac zameriava na deti?

Niežadúci účinok: Smrť | John Virapen | Slovart-Print, 2010

www.transparency.de
www.arznei-telegramm.de
www.healyprozac.com  
www.ahrp.com

Ukážka z knihy:

Viete, prečo dnes oveľa viac ľudí trpí depresiou než kedykoľvek predtým?
Nie, dôvodom nie je znečisťovanie životného prostredia, ani nehorázne účty za mobilný telefón ani prenikanie veľkých reťazcov do centier miest. Nejde ani o proces evolúcie a pravdepodobne ani o nevysvetliteľné cesty božie. Ale keď nič z toho nie je príčinou, je vôbec pravda, že dnes sú ľudia oveľa depresívnejší než v minulosti? Táto otázka znie lepšie.

A táto ešte lepšie: Čo sa vlastne rozumie pod pojmom „depresia"?
Keby ste chceli zistiť, či si dnes viac ľudí než v minulosti zlomí nohu v dôsledku pádu z rebríka, stačí si nalistovať vhodné štatistiky a hneď to zistíte. Rebríky existovali a existujú a ľudia z nich padali a padajú. Situácia je celkom jasná. Nie však v prípade psychických a sociálnych fenoménov. Lebo čo treba považovať za depresiu, je vecou interpretácie. Nie je to také očividné ako napríklad pri zlomenej nohe. Tu sa stanoví diagnóza a definícia podľa vlastného uváženia.

Na depresie existuje štandardná príručka. D SM - Diagnostic and Statistical Manuál of Mental Disorders, teda diagnostický a štatistický manuál psychických porúch. Nevyplynul z výskumu, ale z konsenzu skupiny psychiatrov, ktorí zvážili, čo by sa do tohto katalógu malo zaradiť. Už samotné zloženie skupiny je zaujímavé.
„56 percent autorov (ktorí prispeli k diagnostickým kritériám pre D SM IV, čo je najnovšia verzia manuálu, poznámka autora) bolo alebo je finančne prepojených s farmaceutickými spoločnosťami, s ktorými bolo prepojených aj 100 percent členov výboru pre „poruchy ovplyvňujúce náladu" a „schizofrenické a iné duševné poruchy". Odmeny týchto ľudí boli zaradené hlavne do položiek [...] výskumné granty (42 % ) , poradenstvo (22 %) a post hovorcu (16 % ) . "
Nezdá sa vám to byť obohratá platňa?

Inspirující myšlenky...

Myšlení umělce pracuje horečně, přímo zběsile a mnohem rychleji a citlivěji než u jiných lidí. Řekněme, že zatímco většina lidí má 10 vjemů za minutu, umělec jich má kolem 60 anebo 70. A právě proto spisovatelé tak často pijí nebo užívají prášky: aby se zklidnili a utišili na chvilku tu šílenou mašinu, která se bez zastávky žene vpřed. Vím, že to dělal můj přítel dramatik Tennessee Williams. Musel užívat sedativa a pít, protože jeho mysl byla jedna z nejvnímavějších a nejhorečněji pracujících na světě. Nemohl proto ani spát.
Truman Capote (1924 – 1984)