poctivost a kreativita hampl
Cílem správné sociologie by mělo být pomoci lidem, aby rozuměli silám, které ovlivňují jejich životy. Aby s nimi počítali, a případně, aby se spojili ke kolektivní akci, která jim umožní poměry změnit. To je cílem i kapitol z buranské sociologie, která vychází pod názvem Kreativita a poctivost.

Proč buranské?
Protože buran se nezdráhá pokládat i takové otázky, které jsou nevhodné. A neváhá přijímat i takové odpovědi, nad kterými by se honorace pohoršovala. Buranovi stačí, že odpovědi dávají smysl, a jsou v souladu s fakty. V tom smyslu musí být každé poctivé zkoumání buranské.

Petr Hampl se ve své druhé knize zaměřuje na ty problémy, které jsou pro život naší společnosti rozhodující, a přesto je pokládáno za nevhodné o nich mluvit.
Jak je možné, že se politici vysmívají svým voličům a pohrdají jimi, i když jsou na jejich hlasech závislí?
Kdo je skutečným držitelem moci a jaké jsou jeho zájmy?
Jak je možné, že ti nejprivilegovanější volají po revoluci a svržení své vlastní vlády?
Znamenala by pro nás těžba lithia zchudnutí nebo zbohatnutí?
Je možné, aby byli zahraniční dělníci dováženi tak, že nebudou brát práci domácím?
Jaká je význam různých generačních skupin pro bezpečnost a prosperitu země?
Proč ekonomové nevidí ty základní skutečnosti, které vidí skoro každý?
Proč lidé v Praze podléhají propagandě více než jinde?
Jaké dopady bude mít boj proti pohlavnímu obtěžování na každodenní život normálních lidí?
Mají elity nějaké slabé místo?

Kniha Kreativita a poctivost, která na tyto a další otázky odpovídá, obsahuje texty zcela nové i přepracované starší texty. Otázky, které si klademe při pohledu na naši společnost, jsou uváděny do souvislosti s poznatky velkých sociologů – tak, aby poskytovaly smysluplné odpovědi. To vše jednoduchým čtivým jazykem.

Kreativita a poctivost / Petr Hampl - https://petrhampl.com / Předmluvu napsal Ladik Větvička, doslov další významná ostravská postava Radek Velička, a slavnostního uvedení knihy se ujal Jarek Nohavica / Vydaly Naštvané matky, 2019 / https://www.nastvanematky.cz/


Myšlenky z knih

Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.
Peter Gray