cilek knihy vzdelavani
Základem knihy Archeus je dlouhá stať o trpaslících, jejich druzích, národohospodářském významu a obecně o záležitostech ukrytých v zemi, ať již se jedná o základní věštebnou symetrii, etruské podsvětní bohy či obyčejné permoníky.

archaeus_cilek
Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení a současných ekonomických a klimatických změnách.
Tyto záležitosti jsou hodnoceny převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel. Nedílnou součástí knihy je také CD Anarcheus s hudbou Pavla Fajta.

O autorovi: Václav Cílek (*1955)
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. V Geologickém ústavu AV ČR se nejprve zabýval uranovými ložisky a výzkumem měsíčních hornin. Po roce 1990 se naplno věnuje studiu klimatických oscilací a změn prostředí v nejmladší geologické minulosti. Od roku 1995 vede na Karlově univerzitě kurzy týkající se krajiny a historie. Jeho knihy Krajiny vnitřní a vnější (2002) a Makom. Kniha míst (2004) se staly literární senzací. Václav Cílek za ně obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2004.

Cílek Václav - Archeus | 280 stran, vazba vázaná, kniha s CD, vydáno 2010

Ukázka z knihy:

Hlavní synchronicita moderní civilizace Izraelští archeologové se pokusili na základě nalezených předmětů a zbytků obchodních stanic rekonstruovat síť pravidelných
obchodních stezek v 31. století před Kristem. Dobrým indikátorem obchodu je modrý ozdobný kámen – lazurit, známý jako lapis lazuli. Jeho jediným antickým zdrojem je severní Afghánistán. Hlavní obchodní cesta té doby pravděpodobně začínala v palestinské Gaze a přes Damašek a Palmyru vedla do Babylonu. Zde se dvojila na jednu větev směřující k údolí Indu a dál na sever a na druhou směrem k Ománu na špici Arabského poloostrova, který byl hlavním námořním překladištěm.
Z Ománu se jednak vydávaly lodě podél pobřeží až k dalšímu světovému obchodnímu centru, kterým byla Srí Lanka, ale rovněž stačilo přeplavit se Rudým mořem a napojit se na stezku vedoucí přes hory Východní pouště k údolí Nilu, kde se kupcům otevírala saharská oblast a celý Egypt.

V té době se obchodovalo se stříbrem z tureckých Měsíčních hor, se zlatem z jižní Sibiře, méně již s cejlonskými drahokamy a egyptskými ozdobnými kameny. Obchodní
říše měla své hranice obsazené bojovnými či nepřátelskými plemeny. V Africe končila zhruba na linii Chartúm, jezero Čad a řeka Niger. V Indii se zdá, že málokdy pronikala dál za řeku Indus anebo za tenký pobřežní pás. Celé Středomoří bylo víceméně propojené, ale není jasná role střední a severní Evropy.
O pár století později Mykéňané dováželi jantar z Baltského moře, mohli by teoreticky využívat i světově nedostatkový cín z krušnohorské oblasti, ale právě zdroj cínu patří mezi největší hádanky bronzové doby.

Hlavní synchronicitou, kterou začíná evropská civilizace, je vznik větších státních celků v Egyptě, Mezopotámii, na jihu arabského poloostrova, na Krétě a řeckých ostrovech a v Heladě. Nápadné je, že všechna tato centra vznikla kolem roku 3000 před Kristem v rozmezí sotva pár desítek let, jako by reagovala na jeden společný impuls. Možná doba dozrála k tomuto řešení, anebo bylo zapotřebí mocensky vyvažovat bohatnoucí a expandující sumerskou říši. Z hlediska dnešní doby si myslím, že kdyby Spojené státy americké zůstaly jednotlivými „královstvími“ a neexistovalo velké Rusko či Čína, tak bychom se Evropské unie ještě nějakou dobu nedočkali.
V každém případě v té době začíná proces, který povede ke vzniku velkých centralizovaných říší založených na městské kultuře. Rozvine se písmo, státní náboženství, místní literatura, manufaktury a první banky půjčující na zákonem omezený úrok.


Myšlenky z knih

Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.
Lew Rockwell