Silný autobiografický příběh zabývající se fenoménem dětských gangů v New Yorku 60. - 90. let. Příběh o násilí, drogách, trestech a o cestě z ghetta ke svobodě. Aktuální kniha, která může mnohé osvětlit o rostoucím násilí nejen ve světě, ale v českém prostředí.


"...Jestli vás udivuje, jak může čtrnáctileté dítě střelit svého vrstevníka do hlavy ... a pak jít domů na večeři, pak vězte, že to není otázka dne, týdne nebo měsíce. Chce to léta příprav, abyste byli ochotni spáchat vraždu..."

"...A tak guvernér navrhl zákon, který určil nejmenší možný rozsudek za přechovávání relativně malých dávek narkotik...Řešení, které překupníci vymysleli, bylo stejně tak prosté, jako ďábelské. Začali využívat děti. A děti, které nebyly ochotny se nechat tímto způsobem využívat, bylo mnoho..."

Geoffrey Canada zkoumá zdroje a příčiny dětské frustrace a agresivity, vztahy mezi drogami, prostitucí a ozbrojeným násilím.
Canadova kniha pouze nepojmenovává a neukazuje, ale nabízí i možné cesty, jak příčiny zla v ulicích odstranit. Důležité je autorovo přesvědčení - podložené bohatými zkušenostmi z dětství, strávené v Jižním Bronxu, i statistickými čísly - , že žádná represe nic neřeší.
Kniha je rozdělena do dvou částí, první je spíše vyprávění o dětství v chudinských čtvrtích Jižního Bronxu, druhá je sestavena z Canadových úvah o stavu americké společnosti, o příčinách násilí v ní a jak jej případně řešit nebo přímo předcházet.

Geoffrey Canada (1952)
je americký sociální aktivista a pedagog. Působí jako prezident a generální ředitel vzdělávacího centra pro děti v Harlemu, v New Yorku, kde převážnou část obyvatel tvoří Afroameričané. V tomto prostředí nabízí jeho centrum Harlem Children's Zone komplexní doučování, rekreační programy a komunitní dosah. Sociální pracovníci provádějí drogové poradenství, rodičovské poradenství. Centrum Harlem Children's Zone funguje na více jak 11 místech po celém Manhattanu. Canada napsal několik knih, A Personal History of Violence in America (1995), Reaching Up For Manhood: Transforming the Lives of Boys in America (1998).

Více: Harlem Children's Zone http://www.hcz.org/