moc pritomneho okamziku tolleKnihy Tolla si zajistily celosvětovou popularitu především, když byl pozván na desetitýdenní seminář do show Oprah Winfrey. To byla koneckonců jedna opravdu z mála rozumných věcí, které tato velmi populární žena udělala. Při čtení této knihy mnoho z nás učiní nové objevy: nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti; najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku. Dovíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo, stejně jako ticho a prostor kolem nás.

To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti, kde neexistují žádné problémy. V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou naše partnerské vztahy. Vstupujeme do "nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být branou k osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, tedy k tomu, abychom se stali více milujícími.

Když bylo Eckhartu Tollemu (1948) devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila jeho život. Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „#1 New York Times bestseller“ a byla přeložena do 33 jazyků.


Link:
http://eckhart-tolle-cz.blogspot.ie/
http://www.eckharttolle.com/
video na youtube, české překlady >>

Eckhart Tolle (*1948)
Filozof a duchovní učitel. Dětství strávil v Německu. Později se přestěhoval do Španělska a do Anglie, kde vystudoval Londýnskou univerzitu. Pak nastoupil jako odborný asistent v Cambridge. Po zlomovém transpersonálním zážitku v roce 1977 radikálně změnil způsob svého života a několik let strávil v mystickém vytržení jako bezdomovec. Změnil si jméno podle středověkého mystika Mistra Eckharta. Od roku 1996 žije ve Vancouveru.
Jeho první kniha "Moc přítomného okamžiku" vydaná v roce 2000 se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do 33 jazyků. V roce 2003 Tolle vydal svou druhou knihu "Ticho promlouvá". S velkým čtenářským ohlasem se setkala i třetí kniha "Nová Země" vydaná v roce 2005.

Další knihy autora:


Naši andělé strážní
Z jedinečné spolupráce dvou mistrů ve svých oborech, duchovního učitele Eckharta Tolleho a ilustrátora Patricka McDonnella, tvůrce slavného komiksu MUTTS, vznikla kniha, jejíž stránky s roztomilými obrázky nejen potěší, ale přimějí i k zamyšlení a porozumění. Vzbudí ve vás úctu ke všem bytostem: dílo naplňuje láska k přírodě, ke zvířatům, k lidem - zkrátka, k všemu živému. Pojďte se s Našimi anděli strážnými radovat z přítomného okamžiku.

Nová Země
Eckhart Tolle nás bere na cestu mimo naše životy, aby nám ukázal, že máme šanci vybudovat nový svět plný lásky. Vyžaduje to velký posun ve vědomí od současné identifikace s naším egem ke zcela novému způsobu vnímání toho, kdo jsme. Aby se to mohlo stát, musí struktura lidské mysli projít zásadní transformací. V této nové knize Tolle ukazuje, jak taková transformace může proběhnout nejen v nás, ale i ve světě kolem nás. Tím, že vykresluje podstatu tohoto posunu vědomí, Tolle detailně ukazuje, jak naše egoistické uvažování funguje. Poté nás jemně a pomocí velmi praktických termínů vede k novému vědomí. Dojdeme až k poznání toho, kým vlastně jsme, což je mnohem významnější než to, co jsme si dosud mysleli.

Ticho promlouvá

Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámily miliony lidí na celém světě v Tolleově první knize Moc přítomného okamžiku. V této druhé, dlouho očekávané knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení srozumitelným způsobem, který může každý pochopit. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.

Moc přítomného okamžiku

V této přednášce mluví Tolle jak přestat hledat jakýkoli stav, protože dokonale celiství jsme už teď, né zítra nebo za 10 minut, ale teď. Když hledáme budoucí stav (který nikdy nepřijde), ztrácíme ze zřetele to hlavní – přítomný okamžik. Vědět o něčem a něco znát je rozdíl. Když něčemu dáme jméno, neznamená to, že víme co to je. Všechna slova jsou jen ukazatelé a vycházejí z minulosti, proto nemohou popsat nic reálného.

O neopětované lásce

Eckhart Tolle srozumitelně a s humorem vystihuje věci, které je tak obtížné popsat ve slovech, jako je víra, prázdnota, vzdání se času etc.