od cakramu k nemysleniPrvní kniha z nové edice "Učení Fráni Drtikola". Základem této edice bude duchovní praxe a myšlenková spiritualita Františka Drtikola, včetně esence jeho učení. Autorem prvního svazku nazvaného "Učení Fráni Drtikola – Od čakramů k nemyšlení" je Jan Lípa (1975), žák Evžena Štekla (1921–2001), který byl přímým žákem Františka Drtikola (1883–1961)

V knize jsou obsaženy texty především praktického zaměření, autorem prožité, vycházející z jeho vlastní zkušenosti a realizace.
Obecný úvod k této publikaci napsal PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

Jan Evangelista Lípa (kř. jm.) - Jigme Dondam Dorje (řád. jm.) je jedním z následovníků mystické a duchovní cesty Františka Drtikola, praktikující instrukce a duchovní předání, kterého se mu dostalo od Evžena Štekla.

Od čakramů k nemyšlení / Jan Lípa / vydalo nakladatelství Svět, 2014
ISBN 978-80-87201-08-4, 112 stran, brožovaná šitá vazba
Více informací: www.nakladatelstvisvet.com

Ukázky z knihy>>>

Kdo je Jan Lípa?
Jan Evangelista Lípa (kř. jm.) - Jigme Dondam Dorje (řád. jm.). Je současným hlavním propagátorem Učení Fráni Drtikola v Čechách.

Čím se zabývá?
Od malička prožíval hluboká mystéria křesťanské mystiky, samádhí i vzpomínky na minulé životy. To Podstatné však nachází ve východních naukách.
Byl nejmladším žákem Evžena Štekla. Praktikuje a dále učí především (ale nejen) buddhistickou kundaliní jógu - Učení Fráni Drtikola.
Byla mu svěřena pozůstalost Františka Heina a následně i Heinova žáka Zdeňka Jaroše, na jejichž zveřejnění pracuje se svými žáky M.B., M.Š. a P.M.J.
Od roku 2002 spolupracuje na vydavatelské činnosti se Stanislavem Doležalem (Nakladatelství Svět - o odkazu Fráni Drtikola), později i s Dr. Jiřím Holbou.
R. 2005 po dlouhém předchozím kontaktu přijímá mnišské svěcení (a jméno Jigme Dondam Dorje) od Jeho Svatosti 12. Gyalwang Drukpy, hlavy řádu Drukpa Kargyud, a stává se prvním českým Dugpou.

Jaké má zkušenosti?
Po předchozí dlouholeté meditační praxi dosahuje roku 1995 osvícení a přichází k Evženu Šteklovi, "aby jej dodělal", jak mu Mistr říkával. Jako prvnímu z žáků mu bylo jeho Mistrem doporučeno učit ostatní.
Jan Lípa je a byl ve styku se všemi Šteklovými a mnohými ještě žijícími Drtikolovými žáky a následovníky, rovněž je v kontaktu s českými buddhisty, mystiky a dalšími lidmi zabývajícími se duchovnem. Má komplexní znalosti (nejen) buddhistické teorie i praxe.
Od roku 2004 píše texty pro web Síla moudrosti (později i Arahat) o meditační praxi Učení Fráni Drtikola, odkazu Evžena Štekla, Františka Heina a Zdeňka Jaroše. Od roku 2010 uveřejňuje také texty o (svém) osvícení.
Spolupracoval s Petrem Kalačem na textu "Stručná historie české esoterické scény od konce 19. století do roku 1989" (2004).
Je autorem příspěvku "Učení Fráni Drtikola" v publikaci "Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v České Republice" (2010) a knihy "Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení" (vydání je plánované na konec roku 2013).
Spolu s Antonínem Šlechtou a Pavlem Šolcem společně vedou školu Učení Fráni Drtikola.

Kde se s ním můžete setkat:
www.silamoudrosti.cz  , www.arahat.cz