Nedílnou součástí tibetského písemnictví je sbírka aforismů Khačhe phalü namthar ( Kache Phalu) z 18. století. Její autorství je sporné: někteří Tibeťané tvrdí, že autorem spisku je některý významný lama či dokonce 6. dalajlama, převažuje však názor, že autorem je tibetský muslim indického původu Faidhulláh, který mimo jiné do tibetštiny přeložil básně perského básníka Šejcha Sa'dího.

kache phalu

Faidhulláh byl obchodníkem, který měl jako muslim možnost pozorovat s nadhledem tibetskou společnost. Ve své knize se zabývá tématy jako náboženství, smrt, vzdělání a výchova dětí. Tibeťané z jeho knihy dodnes rádi citují.

Ukázka z kapitoly Jídlo
Když se pes a žaludek vymknou kontrole,
hrozí nebezpečí, že půjdou
za koňským a oslím masem.
Neovládneš-li svůj žaludek,
můžeš přijít o dobré jméno.
Chceš-li, aby tě všude provázela
dobrá pověst,
radši si zmenši žaludek.

Ukázka z kapitoly Vzdělání
Čas na nikoho nečeká:
vzdělávej svého syna a neztrácej čas.
Základem všeho vzdělání je
naučit se číst a psát.
To je králem vzdělání.
Vzdělání může tvého syna dovést
na zlatý trůn.
Klasické vzdělání ho může dovést
až na sedadlo z tygří kůže*.
Na klášterní škole
je vzdělání jako zrcadlo.
Na královském dvoře
je vzdělání dosažením cíle.
Máš-li vzdělání,
patříš do rodu znalců,
bez vzdělání
patříš do rodu negramotných.

S využitím anglického překladu Dawa Norbu: Kache Phalu's Advice on the Art of Living
Více: http://www.tibinfo.cz