Pdracipohadky300o čem rodiče touží? Po krádkých, vtipných pohádkách, které by mohli klaždý den číst svým malým ratolestem číst před spaním. Proto jsou tady Dračí pohádky.

V této knize najdete krátké, asi tříminutové pohádky Mileny Baischové, které jsou opravdu ideální pro čtení před usnutím. Vyprávějí o veselých a drzích dráčcích, kteří přilétají do našeho světa a zažívají v něm kouzelná dobrodružství se skřítky, princeznami, rytíři a elfy. Doplňují je půvabné ilustrace Stefanie Dahleové. Kdopak by nechtěl s takovým dráčkem odletět do sna?

Dračí pohádky | Milena Baischová | Ilustruje Stefanie Dahleová | vyd. Euromedia Group – Knižní klub, 2009

UKÁZKA Z KNIHY:

Rytíř sevřel otěže a popohnal koně. Rychlým klusem ujížděl podél řeky až na Březový vrch.

Ronaldovu jeskyni našel rychle, protože Ronaldo se zelenými křídly ležel přímo před ní na louce. Když uviděl, že k němu přijíždí rytíř, vytřeštil oči. Rytíř však vzápětí začal zpívat:

Ronaldo, válíš se na louce sám a sám,

já však pro tebe lepší návrh mám:

Zvedni rychle tu svou kůži línou,

proleť se s Lucinkou nad krajinou!

Ronaldo vstal. „Poslala tě Lucinka?“ zeptal se. „Ta dračice s těmi krásnými žlutými křídly?“

„Právě ta,“ přikývl rytíř.

„A proč sem nepřišla sama?“ vyzvídal Ronaldo.

„Netroufá si,“ odpověděl rytíř a mrkl na Ronalda jedním okem. „Znáš to...“

Ronaldo se zasmál, a zasmál se opravdu překrásně. Půvabně zamával zelenými křídly. „Děkuju, rytíři!“ zařval.

Lucinka si zase lehla na louku a zahleděla se k Březovému vrchu. Ale vtom něco uviděla ve vzduchu. Bylo to čím dál větší a ona poznala, že k ní letí Ronaldo. Radostí vysoko vyskočila, zamávala žlutými křídly a zakroužila ve vzduchu Ronaldovi na uvítanou.

Po zbytek dne se spolu vznášeli nad krajinou. Létali vedle sebe, kroužili nad kopečky a údolími ozářenými sluncem. Když letěli nad řekou, uviděli dole rytíře na koni. Ronaldo a Lucinka mu zamávali a udělali dvojitý přemet ve vzduchu. A Lucinka i nahoře v mracích zaslechla, jak rytířovo brnění zachřestilo.


Myšlenky z knih

Všimněte si, že už od Marie Terezie jsou základní státní školy svou podstatou stejné. V různé kvalitě učí děti základy gramotnosti, ale hlavně je učí poslouchat příkazy a souhlasně přikyvovat na aktuální ideologii doby.
prof. Macháček