rybi slibyPohádkový příběh Rybí sliby zavede malé čtenáře do tajemného světa vod: Mořskou panenku Helenku začaruje zlý černokněžník Mořemor mocným kouzlem.

Protože se odmítla stát jeho ženou a dala přednost maličkému ráčkovi poustevníčkovi, rozhodne se zničit jejich společné štěstí. Odčaruje panenku z rodného moře daleko do cizí země – k prameni horského potůčku. Panenka se musí vydat na nelehkou, nebezpečnou a dlouhou cestu po vodě zpátky domů. Pomocnou ruku či ploutev jí podají nejen ryby, ale i ostatní vodní tvorové a živočichové žijící na vodním břehu. Pomohou také víly a dokonce i samotná vodní paní.


Příběhu i přes jeho didaktickou stránku nechybí špetka napětí a také trocha humoru. Kouzlenou atmosféru celého vyprávění dokreslují křehké a půvabné ilustrace Evy Chupíkové.

Rybí sliby | Daniella Krolupperoivá | ilustrace Eva Chupíková | Vydal Portál 2011

Ukázka z knihy:
Černokněžník Vrkous nebyl tak blízko, jak se víla Ernestýna obávala. Tou dobou právě uděloval rozkazy svému hlavnímu služebníkovi – šídlu. Jenomže dneska ho nějak nepoznával. Šídlo bylo vzpurné.
„Oběd,“ přikázal vyhládle černokněžník.
Šídlo se ani nepohnulo.
„Řekl jsem oběd,“ zopakoval černokněžník a v obličeji zrudl hněvem.
Šídlo se ušklíblo. Když to černokněžník uviděl, vztek jím zalomcoval tak, že málem ztratil rovnováhu.
„Ty se na mě budeš šklebit!? Ty, můj služebník?!“ zasípal zuřivě, jelikož vzteky taky skoro ztratil hlas.
„Já už nejsem ničí služebník,“ odpovědělo stroze šídlo. „Jsem boháč. A nejspíš si najmu nějakou mušku na úklid.“
Černokněžník Vrkous měl pocit, že špatně slyší.
„Ty a boháč?“ zeptal se šokovaně a uši se mu údivem vytočily do kornoutů.
„Mám majetek,“ informovalo ho šídlo. „Perlu. Tu nejvzácnější a nejdražší.“
Na ta slova černokněžník vyskočil, jako kdyby ho vystřelili z praku. To přece jemu mají patřit všechny perly! To on se chystá na velký lup do zámku vodní paní! Všechny perly musí být jeho! Vřítil se do příbytku, kde šídlo žilo, a okamžitě perlu uviděl. Chňapl po ní a hnal se za šídlem. Za trest ho promění v písek. Anebo v bahno.
Jenomže tak hloupé šídlo nebylo. Když vidělo černokněžníkův vztek, hned mu bylo jasné, že přestřelilo. V tu chvíli už svištělo jako blesk co nejdál od Vrkouse. A protože Vrkous byl pomalý a nerad spěchal, nechal šídlo šídlem a raději se kochal perlou. A kochal se tak, že ho ani nenapadlo zamyslet se nad tím, kde vlastně šídlo k téhle vzácné nádheře přišlo. 

chupikova rybi


Pohádky pro děti – nové knihy

O zlé carevně. Geniálního Platonova ilustrovala vynikající Sigmundová

Rozsahem nevelké vyprávění je překladem ruské lidové pohádky od geniálního ruského spisovatele Andreje Platonova. Původní ...

Proměny Jana Vladislava. Pohádkové legendy o stromech a květinách

Půvabným způsobem, čtivě a pro dětského čtenáře přitažlivě vypráví Vladislav rozmanité děje, v nichž vždy nějak vys...

Malý špalíček pohádek Františka Hrubína a Jiřího Trnky těší už celé generace dětí

Lahodná čeština Hrubínova bude navždy patřit ke klenotům české tvorby pro děti. A neměla by být opomíjena na žádné čes...

Jacques Prévert. Moudré pohádky pro nehodné děti

Kam všichni tak spěcháme? Proč se nezastavíme a nesrovnáme si v hlavě, co je podstatné a co ne? V roce 1985 dvě redaktorské d...

O Jankovi Polienkovi. Krištáľovočisté majstrovstvo jedinečnej rozprávkarky,Márie Ďuríčkovej

Krištáľovočisté majstrovstvo jedinečnej rozprávkarky, dnes už klasičky Márie Ďuríčkovej, sa naplno rozvinulo v autorských...

Myšlenky z knih

Asi je to tím, že téměř všechny děti v současné době chodí do školy, kde je pro ně všechno zařízeno, že se zdají tak marně neschopné vytvořit své vlastní myšlenky.
Agatha Christie