I stromy jsou živé bytosti a těm, kdo jsou ochotni naslouchat, mohou vyprávět. Příběhy plné pohádkové fantazie, v níž se ale stejně jako v klasických pohádkách skrývají vzorce a poučení platné pro každodenní život.  Čtenáři se mohou potěšit vyprávěním cesmíny, lípy, hlohu, borovice, třešně, osiky, ořešáku, vrby, olše, jabloně, dubu, jedle, a na konci knížky si přečíst o každém ze stromů i pár základních informací.

stromy130.jpg

Dvanáct příběhů o různých stromech dohromady skládá dramatickou pohádkovou mozaiku s poučením a morálním poselstvím. Působivé příběhy vycházejí vždy z ducha příslušného stromu (cesmína, vrba, jedle apod.) a přinášejí čtenářům radost a poučení. Vznikly tak alegorické bajky - podobenství nikoli ze života zvířat, ale rostlin, které mnozí považují za věci.

Lenka Ničková, Adriana Skálová / Příběhy stromů / Vydala Mladá Fronta 2007

stromy450.jpg

Ukázka z knihy "Jedle"

Té zimy, v posledních dnech starého roku, se královně Marianě zdál sen. Putovala v něm do vysokých hor, stále výš a výše, až došla na zalesněné místo pod strmou skálou. Stanula tam, sama a osamělá, a nemohla učinit jediný další krok. Tu přistoupila k ní bytost, zahalená v plášť, s kápí do tváře staženou, a pravila: „Jsem Druantia a pomohu ti.“ Mariana se pokusila pohlédnout do tváře pod kápí, však v té chvíli vše zmizelo a ona se probudila. Ihned povolala svého dvorního astrologa a jasnovidce, neboť věděla, že sen obsahoval důležitou zprávu. I dověděla se to, co již tušila, totiž že se má neodkladně vydat do hor a tam vyhledat kmen kouzelníků. Poručila tedy koně sedlat a zásoby na cestu připravit, sama pak se vydala navštívit svého manžela. Když kníže uviděl svou ženu vcházet tak brzy po ránu do svých komnat, poklonil se jí, pak ji objal a zlíbal na obě líce. „Má paní a velitelko, pověz, co tě přivádí v tak časnou hodinu?“

„Měla jsem, můj milý, dnešní noci sen. Ihned se musím vypravit do hor a najít čaroděje. Možná, že naší zemi hrozí nebezpečí, třeba se za hranicí sbírá nepřátelské vojsko, nebo přijde hlad a mor, nevím, ale musím jít. V tom snu mi temná jakási postava nabízela pomoc –  a ta se neodmítá. Vyrazím hned, jakmile budou koně a doprovod připraveni.“
„Pojedu s tebou, dovolíš-li. Cesta je daleká a nebezpečná.“
„Ne, můj drahý, sama pojedu. Však mne dvořané ochrání a poslouží mi. Musíš zůstat zde a vládu nad zemí převzít do svých rukou, dokud se nevrátím. Buď sbohem!“
A s těmito slovy políbila svého muže na ústa, odevzdala mu žezlo a korunu a pevným a rozhodným krokem odešla.

Naučné pro děti – nové knihy

To je Paříž a To je Londýn. Slavné cestopisy Miroslava Šaška

Bestsellerové knihy z řady To je... přinesly Miroslavu Šaškovi řadu ocenění, mimo jiné zápis na čestnou listinu IBBY (1979)...

Petr Sís a bilderbuch Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a sp...

Divadlo a opera nás baví – dvě vynikající knihy o divadlu pro děti

Pokud nechcete mít s dětí jen prostoduché konzumenty zábavy, ale chceme jim ukázat i jiné cesty, pak doporučujeme dvě zajímav...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové ...

Krajiny domova Václava Cílka. Naučná knížka nejen pro děti

Autorem knihy je populární geolog a publicista Václav Cílek, který vytvořil zajímavou naučnou publikaci a tentokrát pro děti ...

Inspirující myšlenky...

Nic se mi nezdá v posledních letech tak opovrženíhodné jako bujení oplzlých slov bez jakéhokoli důvodu v dílech a rozhovorech našich spisovatelů. Tato předstíraná liberalizace je odsouzeníhodné překrucování svobody. Proto odmítám jakoukoli sexuální opovážlivost a slovní exhibicionismus.
Luis Buñuel, Do posledního dechu