I stromy jsou živé bytosti a těm, kdo jsou ochotni naslouchat, mohou vyprávět. Příběhy plné pohádkové fantazie, v níž se ale stejně jako v klasických pohádkách skrývají vzorce a poučení platné pro každodenní život.  Čtenáři se mohou potěšit vyprávěním cesmíny, lípy, hlohu, borovice, třešně, osiky, ořešáku, vrby, olše, jabloně, dubu, jedle, a na konci knížky si přečíst o každém ze stromů i pár základních informací.

stromy130.jpg

Dvanáct příběhů o různých stromech dohromady skládá dramatickou pohádkovou mozaiku s poučením a morálním poselstvím. Působivé příběhy vycházejí vždy z ducha příslušného stromu (cesmína, vrba, jedle apod.) a přinášejí čtenářům radost a poučení. Vznikly tak alegorické bajky - podobenství nikoli ze života zvířat, ale rostlin, které mnozí považují za věci.

Lenka Ničková, Adriana Skálová / Příběhy stromů / Vydala Mladá Fronta 2007

stromy450.jpg

Ukázka z knihy "Jedle"

Té zimy, v posledních dnech starého roku, se královně Marianě zdál sen. Putovala v něm do vysokých hor, stále výš a výše, až došla na zalesněné místo pod strmou skálou. Stanula tam, sama a osamělá, a nemohla učinit jediný další krok. Tu přistoupila k ní bytost, zahalená v plášť, s kápí do tváře staženou, a pravila: „Jsem Druantia a pomohu ti.“ Mariana se pokusila pohlédnout do tváře pod kápí, však v té chvíli vše zmizelo a ona se probudila. Ihned povolala svého dvorního astrologa a jasnovidce, neboť věděla, že sen obsahoval důležitou zprávu. I dověděla se to, co již tušila, totiž že se má neodkladně vydat do hor a tam vyhledat kmen kouzelníků. Poručila tedy koně sedlat a zásoby na cestu připravit, sama pak se vydala navštívit svého manžela. Když kníže uviděl svou ženu vcházet tak brzy po ránu do svých komnat, poklonil se jí, pak ji objal a zlíbal na obě líce. „Má paní a velitelko, pověz, co tě přivádí v tak časnou hodinu?“

„Měla jsem, můj milý, dnešní noci sen. Ihned se musím vypravit do hor a najít čaroděje. Možná, že naší zemi hrozí nebezpečí, třeba se za hranicí sbírá nepřátelské vojsko, nebo přijde hlad a mor, nevím, ale musím jít. V tom snu mi temná jakási postava nabízela pomoc –  a ta se neodmítá. Vyrazím hned, jakmile budou koně a doprovod připraveni.“
„Pojedu s tebou, dovolíš-li. Cesta je daleká a nebezpečná.“
„Ne, můj drahý, sama pojedu. Však mne dvořané ochrání a poslouží mi. Musíš zůstat zde a vládu nad zemí převzít do svých rukou, dokud se nevrátím. Buď sbohem!“
A s těmito slovy políbila svého muže na ústa, odevzdala mu žezlo a korunu a pevným a rozhodným krokem odešla.

Naučné pro děti – nové knihy

Velmi podařený Malý lesní průvodce pro malé děti Magdaleny Wágnerové

Cesty se ztrácejí bůhvíkde, každou chvíli se odkudsi ozve nějaký neznámý zvuk, pořád tu něco hrozivě praská, výhrůžn...

Petr Sís a bilderbuch Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a sp...

Kniha Ježíšek řekne dětem o Vánocích úplně všechno

V reklamní záplavě Santa Clausů, vánočních skřítků a sobů české děti pomalu, ale jistě zapomínají na Ježíška. Práv...

Tajemství starého dubu aneb o paměti stromů. Poučná kniha pro děti

Nejvyššího věku mezi stromy se v našich zemích dožívají duby, které patří k původním dřevinám na našem území a mohou...

Balet nás baví, další vynikající kniha Anny Novotné o divadle pro děti

Nečekaně pestrá a bohatá kniha  je první knihou o baletu pro děti i rodiče. Vznikla ve spolupráci s Národním divadlem a ...

Myšlenky z knih

Každej věří na svýho výbornýho Pánaboha, ale nevěří druhýmu člověku, že ten taky věří v něco dobrýho. Člověk si může myslet, že druhá víra je špatná víra, ale nemá si myslet, že ten, kdo ji má, je špatnej a sprostej a podvedenej chlap.
Karel Čapek, Továrna na Absolutno