tajemstvi stareho dubu ilustrace

Nejvyššího věku mezi stromy se v našich zemích dožívají duby, které patří k původním dřevinám na našem území a mohou se dožít 900 – 1 000 let. Na životě věkovitého památného dubu se kniha Tajemství starého dubu pokouší ukázat „paměť stromu“.

dub nej veledub trebonsko strom


Je neobvyklé, aby se v roli „hlavního hrdiny“ populárně-naučné knihy pro děti objevil strom - dub. V téhle knížce tomu tak je. Kniha se zabývá tím, jak vyrůstá strom, co se na něm mění během jeho života, co z toho je dáno přírodou a co ovlivnili lidé a současně ukazuje, jaké zásadní změny se staly v historii našeho národa během života takového stromu, jak se měnilo bydlení nebo oblékání, nápadné změny na stavbách, ale i v krajině.

tajemstvi stareho dubu

A autoři dodávají:

“Za rámec knihy, v níž chceme přiblížit „paměť stromu“, jsme zvolili rozhovor dědy a vnoučat. Snažíme se ukázat, co se stalo za dobu života jednoho starého dubu, tedy stromu, který patří k zdejším původním dřevinám a z našich stromů se dožívá nejdelšího věku. Od zasazení semenáčku století po století ukazujeme, jak se proměňuje strom a souběžně k jakým změnám došlo v naší zemi – o čem by mohl devět set let starý strom podat svědectví. Kdyby měl dar řeči.
Je to knížka o památném dubu, o jeho místu v životě lidí, o naší historii, ale také o vzájemných vztazích. Záměrem nejsou encyklopedické přehledy o jednotlivých obdobích, k tomu slouží i jiné knihy, ale snaha ukázat na výrazných událostech a vybraných osobnostech, co se stalo, jak se měnil život.“

Součástí textu jsou i vysvětlující poznámky u těch událostí a osobností, o nichž se autoři domnívají, že by měly být víc osvětleny.

Marie Hrušková / TAJEMSTVÍ STARÉHO DUBU / Ilustrovala Andrea Sloupová, Jaroslav Turek / Mladá fronta, 2007


Naučné pro děti – nové knihy

Tajemství starého dubu aneb o paměti stromů. Poučná kniha pro děti

Nejvyššího věku mezi stromy se v našich zemích dožívají duby, které patří k původním dřevinám na našem území a mohou...

Velmi podařený Malý lesní průvodce pro malé děti Magdaleny Wágnerové

Cesty se ztrácejí bůhvíkde, každou chvíli se odkudsi ozve nějaký neznámý zvuk, pořád tu něco hrozivě praská, výhrůžn...

Balet nás baví, další vynikající kniha Anny Novotné o divadle pro děti

Nečekaně pestrá a bohatá kniha  je první knihou o baletu pro děti i rodiče. Vznikla ve spolupráci s Národním divadlem a ...

To je Paříž a To je Londýn. Slavné cestopisy Miroslava Šaška

Bestsellerové knihy z řady To je... přinesly Miroslavu Šaškovi řadu ocenění, mimo jiné zápis na čestnou listinu IBBY (1979)...

Petr Sís a bilderbuch Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a sp...

Inspirující myšlenky...

Starověcí Indové dokonce přesně vypočítali, že náš „temný“ věk započal roku 3102 před n. l.,1 a protože bude trvat celkem 432.000 let, jsme vlastně ještě pořád teprve kdesi na jeho počátku. V tomto nesmírně širokém časovém rámci nenacházel patrně staroindický člověk žádný dostatečně pádný důvod proč zaznamenávat a věrně popisovat tak efemérní a krátkodeché epizody, jakými je vláda toho či onoho krále nebo kterákoli historická epocha, jež se v bezbřehém oceánu času nadobro ztrácejí.
Dušan Zbavitel, Starověká Indie