jak ziji oblazkyMichal Černík svou novou knížkou se staršími i zcela novými básničkami opět dokazuje, že verše pro děti psát umí a že si stále dovede hrát. Nový výbor, který právě vyšel v Portálu, není pro nejmenší děti, ale už pro školáky.

Není potřeba přečíst ho najednou, stačí pěkně pomalu, po částech v hodinách češtiny nebo doma. Každý si tam nějakou pro potěšení najde.
Knížku doprovodila v naprostém souladu s autorovým básnickým viděním světa Lucie Dvořáková.

Už v názvu jsou oblázky, snad pro tu nejdelší básničku v knize, vybírám proto kratší ukázku z „Oblázků“ a pak ještě jednu básničku pro „Štěstí“ s ilustrací z knihy.

Michal Černík | Jak žijí oblázky | Vydal Portál, 2012

Ukázky z knihy:

Co ještě vím o oblázcích?
Jsou skoupí na slovo.
Už řekli všechno –
a hotovo.

Za celé věky
už je nebaví
pořád vysvětlovat
proč jsou bez hlavy.

Proč nemají nohy,
proč nemají ruce
a proč mají v těle
jen kamenné srdce.


Štěstí
To mám štěstí

Že jsem se nenarodil
před tisíci lety.
Musel bych nosit brnění
do školy a na výlety.

To mám štěstí,

že jsem se nenarodil
eskymákem v iglú.

Knedlíky se zelím
bych nemíval k jídlu.

To mám štěstí,

Že jsem se nenarodil
pejskem za plotem.
Musel bych na lidi
mluvit štěkotem.

To mám štěstí,
že jsem se tady narodil.
A vůbec to není náhoda,
že se mi tatínek podobá.

Básničky pro děti – nové knihy

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Blatného knížka básniček a říkadel s ilustracemi Lhotáka vychází po dlouhých letech v Albatrosu

Po dlouhých letech opět vychází knížka Ivana Blatného, která patří k těm nejkvalitnějším dílům české moderní poezie ...

Písničky bez muziky Emanuela Frynty s ilustracemi Markéty Prachatické

  V nenápadné knížce Emanuela Frynty, která poprvé vyšla až dlouho po autorově smrti, se skrývají notoricky známé no...

Modré nebe. Básničky Františka Hrubína a ilustrace Josefa Čapka, poklad z tvorby pro děti

S básníkem Františkem Hrubínem se můžete projít celým rokem od jara do zimy. Vytvořil verše k obrázkům Josefa Čapka, kter...

Nebe, peklo, ráj. Básničky našich předních autorů jak je neznáte

Reprezentativní antologie si klade za cíl ukázat dětskému – a potažmo i dospělému! – čtenáři, že poezie není pouze „...

Od žežulky k Mikuláši. Oblíbené básničky Josefa Václava Sládka

Básničky Josefa Václava Sládka patří ke klenotům české poezie pro děti. Nový výběr Jany Čeňkové tak potěší všechny...

Inspirující myšlenky...

Člověk se stal soudcem. --- „Ještě slovo,“ zavolal na něho majestátní lev, „než vyneseš rozsudek! Podle jakého pravidla, člověče, chceš určit naši cenu?“ --- „Podle jakého pravidla? Bezpochyby,“ odpověděl člověk, „podle stupně, v jakém jste mi více nebo méně užiteční.“ --- „Znamenitě!“ odpověděl uražený lev. „Jak hluboko bych pak musil stát pod oslem! Ty nemůžeš být naším soudcem, člověče! Opusť shromáždění!“
Gotthold Ephraim Lessing, Bajky