jak ziji oblazkyMichal Černík svou novou knížkou se staršími i zcela novými básničkami opět dokazuje, že verše pro děti psát umí a že si stále dovede hrát. Nový výbor, který právě vyšel v Portálu, není pro nejmenší děti, ale už pro školáky.

Není potřeba přečíst ho najednou, stačí pěkně pomalu, po částech v hodinách češtiny nebo doma. Každý si tam nějakou pro potěšení najde.
Knížku doprovodila v naprostém souladu s autorovým básnickým viděním světa Lucie Dvořáková.

Už v názvu jsou oblázky, snad pro tu nejdelší básničku v knize, vybírám proto kratší ukázku z „Oblázků“ a pak ještě jednu básničku pro „Štěstí“ s ilustrací z knihy.

Michal Černík | Jak žijí oblázky | Vydal Portál, 2012

Ukázky z knihy:

Co ještě vím o oblázcích?
Jsou skoupí na slovo.
Už řekli všechno –
a hotovo.

Za celé věky
už je nebaví
pořád vysvětlovat
proč jsou bez hlavy.

Proč nemají nohy,
proč nemají ruce
a proč mají v těle
jen kamenné srdce.


Štěstí
To mám štěstí

Že jsem se nenarodil
před tisíci lety.
Musel bych nosit brnění
do školy a na výlety.

To mám štěstí,

že jsem se nenarodil
eskymákem v iglú.

Knedlíky se zelím
bych nemíval k jídlu.

To mám štěstí,

Že jsem se nenarodil
pejskem za plotem.
Musel bych na lidi
mluvit štěkotem.

To mám štěstí,
že jsem se tady narodil.
A vůbec to není náhoda,
že se mi tatínek podobá.


Básničky pro děti – nové knihy

Modré nebe. Básničky Františka Hrubína a ilustrace Josefa Čapka, poklad z tvorby pro děti

S básníkem Františkem Hrubínem se můžete projít celým rokem od jara do zimy. Vytvořil verše k obrázkům Josefa Čapka, kter...

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách s ilustracemi Svolinského

Po generece oblíbená čtyř svazková knížka Českého roku nazvané Jaro, Léto, Podzim a Zima s ilustracemi Svolinského konečn...

Maminka a Jaroslav Seifert. Kdo by neznal dva pojmy z pokladnice české poezie

Nositel Nobelovy ceny za literaturu napsal svou sbírku zpěvné intimní lyriky už jako zralý, zkušený a známý básník v roce...

Hádej hadači, kniha básniček a rébusů Jiřího Žáčka

Bohatě ilustrovaná knížka Vlasty Baránkové je plná zábavných úkolů populárního Jiířího Žáčka. Knížka hádanek, ré...

Jan Skácel a sedm krásných knížek - uspávánek pro děti

Jako všechny verše Skácelovy, jsou i jeho knížky pro děti skvostné, plné hříček, humoru a laskavého slova. Napsal jich ce...

Inspirující myšlenky...

Mnich: "Ty nejsi odsud. Kdo jsi?" / Ašóka: "Já? Já jsem obyčejný poutník." / Mnich: "Skutečně? Slunce zůstane sluncem, i když je za mraky. Tvůj osud říká, že v žádném případě nejsi obyčejný." / Ašóka: "Ano? A v čem spočívá můj osud? Že jsem princ? Hm? Budu jednoho dne korunován? Budu jednoho dne císařem?" / Mnich: "I císařové jsou obyčejní. Tvůj osud je větší než koruna." / Ašóka: "Ale přece: čí osud předčí osud císaře?" / Mnich: "Poutníkův - když dojde na konec své cesty." /
Film Ašoka (2001)