svetpraveku300.jpgV anotaci se dočtete, že se vydáváte na magickou cestu pravěkem. Řekla bych, že to není tak docela pravda. Magie je něco tajemného a mnohdy ani neskutečného. Tohle je až děsivě skutečné, reálné a vzrušující.
Ze svého dětství se pamatuji na fascinující díla o zvířatech, která napsal Jurij Dmitrijev. Tak trochu mi je tato kniha připomíná. Stylem psaní, stylem, kterým jsou informace podávány. Kniha je dle mého názoru určená pro starší děti, které tu však najdou pokladnici informací.
A zcela jistě si ji rádi přečtou i dospělí.


Najdete tu vše, co paleontologie zná, od vzniku prvních organismů na naší planetě až po prapředky člověka a i mnoho o známých dinosaurech či mamutech.

Velmi mne zaujaly již první řádky, které pojednávají o vzniku fosilií, tedy zkamenělin či otisků. Uvědomíte si, jak vzácný je nález otisku měkkého těla hvězdice a dozvíte se, kolik zkamenělin na světě vůbec do dnešních dnů existuje.

Dozvíte se, že dříve existovaly tzv. „živočišné houby“, že svět je starý možná 3,96 miliardy let (lze to vůbec určit? A lze si to vůbec představit?)…

Zajímavosti ve žlutém

Text doprovází žlutě zvýrazněné části. To je označení mimořádných zajímavostí, které stojí za zapamatování nebo se nějak dotýkají českých luhů a hájů.

„K poznání prekarbonských obojživelníků přispěl a mnohé sám objevil profesor Antonín Frič. V roce 1868 jej kdosi upozornil, že v nýřanském uhlí, které v té době spalovala pražská plynárna, se vyskytují jakési živočišné zbytky. Když Frič zjistil, že se jedná o vzácné fosilní pozůstatky svrchnokarbonské fauny, nechal přivézt z Nýřan několik fůr tohoto uhlí a složit ho na dvůr Národního muzea v Praze. Tam potom Fričův preparátor všechno uhlí proklepal a pečlivě prohlédl a výsledkem byla rozsáhlá kolekce složená fosilních zbytků ryb, krytolebců, mlžů a členovců…“

Ilustrace jsou úžasné


Co víc říct k ilustracím? Knihu ilustroval akademický malíř Jiří Sovák, světoznámý ilustrátor zabývající se prehistorií, který žije a pracuje v Kanadě. Obrázky jsou úžasně živé, chvílemi jsem skoro měla pocit, že úplně cítím tu mlhu karbonských pralesů a močálů a čpavý zápach bahna…rekonstruovat obrázky pravěkých výjevů a pravěkých zvířat je nesmírně obtížné, zároveň to však musí být tak vzrušující.

Otázky?  Mnoho a mnoho…

Je samozřejmé, že nám kniha Bořivoje Záruby, který je sám přední český paleontolog, mnoho odhalí. Paleontologie je věda zajímavá, obtížná a vyžaduje mnoho mravenčí práce, některé předpoklady jsou dnes pravdivé, zítra se mohou změnit s nálezem dalšího důkazu, který svědčí pro to či ono. Je to věda plná otázek a hledání odpovědí. Možná vám přijde úžasné, co všechno mohou tito vědci vyčíst z koster a zkamenělin, co se dá zjistit z vrstev hornin. Vymřeli dinosauři kvůli střetu Země s mimozemským tělesem. Odkud vlastně pochází život na Zemi? Z vesmíru? Zdá se to pravděpodobné.

Po přečtení zcela jistě zjistíte, že vznik života byl ve své podstatě velká náhoda a poté obrovský zázrak. Obrovská, až nepředstavitelně velká porce práce, kdy příroda musela vymyslet a dovést k dokonalosti mnohé organismy, aby se z nich za další miliony let mohly vyvinout organismy jiné, dokonalejší.

Co je však nejděsivější, je otázka, která vás také musí zákonitě napadnout. V té obrovské mase času, ve které život vznikal, je éra člověka jen pouhým mžikem. Co bude za 100 milionů let? Tak krátký čas v životě naší planety… V každé éře je dominantní nějaká forma života, co na tom, že dnes je to savec s názvem Homo sapiens? Zítra to může být někdo jiný. Křehká rovnováha na Zemi je tak snadno zranitelná. Stačí výbuch sopky, z nichž láva zakryje větší část pevniny a stačí množství, které pokryje například velikost území dnešního Španělska a výrazně to ovlivní celou Zemi…

Aby kniha byla dokonalá?

Jediné, co mi při čtení možná trochu vadilo, byla absence informačních mapek. Tedy ne úplně, mapky, které ukazují Pangeu, tedy prakontinent, při svých vývojových etapách, jsou hned nazačátku. Pro větší pohodlí by mi zrovna tyto mapky více „seděly“ až dále, v textu, ve chvílích, kdy se o této etapě pojednává. Také různá zaplavení vodou, mořem… pro toho, kdo nemá tak úžasnou fantazii, je to poté trochu abstraktní a to je škoda.
Ale to je jen miniaturní chybička na kráse.

Mohu zodpovědně říci, že tato publikace je velkým klenotem v knihovničce všech milovníků přírody či záhad a historie…

Svět pravěku
Bořivoj Záruba
Ilustruje Jiří Sovák
Vydal Albatros

Ve spolupráci: Svět dětské fantazie