mizejici_zvirata350.jpgZkuste si představit Afriku bez nosorožců, Asii bez tygrů, Austrálii bez ptakopyska nebo jižní Ameriku bez jaguára. Či dokonce Arktidu bez ledních medvědů a oceány bez obrovitých plejtváků. To byla nepochybně noční můra. A přece se může záhy proměnit ve skutečnost. Divoká zvířata, která završují rozsáhlé potravní pyramidy a nacházejí se ve středu složité ekologické rovnováhy, představují jeden z nejnádhernějších a nejdokonalejších darů přírody. Jsou výsledkem milionů let evolučního vývoje, od prvních živých buněk, ztracených v hustém a horkém prostředí prehistorických bažin, po dokonalost dnes žijících goril horských nebo lvů indických. Přesto dnes přežívá každý z těchto druhů jen v několika posledních tisících jedincích.

WWF (Wild Wildlife Fund, Světový fond ochrany přírody) a další organizace zabývající se ochranou přírody musejí neúnavně pracovat na tom, aby zajistily zranitelným populacím zvířat jistou budoucnost. Tato publikace, v níž jedinečné fotografie ohrožených druhů doprovázejí fundované texty, má být pomocí v boji o záchranu biodiverzity. Až budete číst tuto knihu a obdivovat nádherné fotografie, pamatujte, že desetitisíce lidí podnikají kroky k tomu, aby se symbol pandy velké šířil na celém světě spolu s myšlenkou, kterou představuje.

autoři knihy

Fulco Pratesi, prezident a zakladatel italské sekce WWF, je architekt, novinář, spisovatel a nadaný kreslíř. Po mnoho let přispívá do Corriere della Sera, L espresso a mnoha specializovaných časopisů a je šéfredaktorem časopisu WWF Panda, který v Itálii vychází od roku 1967. Mezi knihy, jejichž je autorem, patří Guide alla natura d Italia (Mondadori), I cavalieri della Grande Laguna (Rizzoli 1979, Pandion 2006), Natura in citta (Rizzoli) a Storia della natura d Italia (Editori Riuniti).

Claudia De Rosa je profesionální bioložka a působí jako poradce pro TRAFFIC a Program ochrany druhů při italské sekci WWF.

Edoardo Isnenghi, biogenetik a vědecký pracovník Institutu Maxe Plancka pro experimentální medicínu v německém Göttingenu, publikoval dvanáct původních odborných článků v různých vědeckých časopisech. Ve WWF řídí lesnický program a v současnosti je vědeckým poradcem Programu mezinárodní spolupráce a externím školitelem pro obor lesnictví. Působí také jako vysokoškolský pedagog, vědecký poradce a kurátor výstav.

Francesca Conti je profesionální novinářka, která vystudovala biologii, na SISSA v italském Terstu získala diplom v oboru vědecké komunikace a prováděla vědecký výzkum v Přírodovědném centru v britském Bristolu. Působí jako poradce v mnoha vědeckých projektech v Evropě a nyní spolupracuje s agenturami Formicablu a Zadig, filmovou a televizní společností Quadrofilm a s italským WWF.

Gianluca Catullo je biolog, odborník v oblasti správy a ochrany přírody. Je vědeckým poradcem Pracoviště pro volně žijící živočichy a biodiverzitu při WWF v Itálii.

Ilaria Guj vystudovala biologii a působí jako poradce v kanceláři TRAFFIC při italském WWF a jako tajemnice vědecké komise CITES při italském ministerstvu životního prostředí. Nyní působí v rámci monitorovací a kontrolní služby v oblasti Národního parku pohoří Simbruini v Itálii.

Lavinia Fochesat vystudovala přírodní vědy a je vědeckou poradkyní pro TRAFFIC a Program ochrany druhů při italském WWF.

Massimiliano Rocco pracuje v italském WWF od roku 1995 a v současnosti řídí TRAFFIC a Program ochrany druhů. Je odborníkem na komerční využití přírodních zdrojů a autorem mnoha vědeckých článků. Dlouhá léta je členem národního vědeckého výboru CITES a nyní působí jako jeho viceprezident.

Paolo Casale je biolog, který v posledních 18 letech soustředil svůj výzkum na sledování a ochranu mořských želv ve Středomoří. Zvláštní důraz klade na vliv rybolovu a na sledování ekologie a populační dynamiky želv.

Edoardo Maria Massimi vystudoval geologii. Je nezávislým novinářem a spolupracuje s různými přírodovědnými periodiky. Je odpovědným redaktorem Kanceláře multimediálních publikací a propagace při italském WWF. Na této knize pracoval jako odpovědný redaktor a editor.

Gianfranco Bologna je vědeckým a kulturním ředitelem WWF v Itálii a generálním sekretářem Nadace Aurelia Pecceiho. Je rovněž autorem mnoha knih na téma příroda a trvale udržitelný rozvoj. V roce 1988 působil jako italský redaktor zprávy State of the World vydávané ekologickou organizací Worldwatch Institute.

Kolektiv autorů: Mizející zvířata
Přeložil Martin Anděra
Vyd. Euromedia Group - Universum, 2009


Naučné pro mládež – nové knihy

Dinosauři od Pekelného potoka. Vynikající popularizující kniha Vladimíra Sochy

Překvapivé čtivá kniha o posledních dinosaurech, jejich náhlého zániku a neuvěřitelného zmrtvýchvstání v posledních sto ...

Gerald Durrel a jeho nejčtenější kniha O mé rodině a jiné zvířeně

Gerald Durrell (7. ledna 1925 – 30. ledna 1995) zakladatel přírodovědecké stanice na ostrove Jersey mezi Anglié a Francií je dn...

Petr Sís. Strom života o světě Charlese Darwina pro děti

Ilustrovaná kniha Strom života je neobvyklým pohledem Petra Síse do myšlení Charlese Darwina, člověka, který svými úvahami o...

Když se zvířata kamarádí aneb o neobyčejných vztazích zvířat a lidí

J. M. Masson, spisovatel, vědec a především milovník a ochránce zvířat, je znám svými knihami, ve kterých čtenářům na ce...

Cesty za dobrodružstvím, příběhy velkých činů

Patnáct strhujících příběhů o smělých činech průkopnických mořeplavců, cestovatelů, horolezců a letců, kteří posunul...

Inspirující myšlenky...

Psát knížky bez intelektu je možné, ale být intelektuálem bez intelektu opravdu nejde. Intelektuál musí pochybovat o všech informacích, ať přicházejí od kohokoliv, a konfrontovat je nejen s jinými zdroji, ale i s vlastními zkušenostmi. Neměly by to však být osobní předpojatosti, ani účelové dezinformace vydávané za jedinou možnou pravdu.
Jirka Žáček