saudek monografieNakladatelství Arbor vitae připravuje dotisk  monografie Káji Saudka, které v roce 2009 vyšlo cca tisíc kusů. Nová kniha bude stát víc jak 1400 českých dukátů. Velmi promyšlenou, vydařenou grafiku publikace má na svědomí designér Štěpán Malovec.

První monografii českého komiksového tvůrce Káji Saudka připravovala kunsthistorička Helena Diesing čtyři roky. Sama o knize říká:
Saudek bývá označován za krále českého komiksu – a to je věcné hodnocení. Dlouho to byl jediný Čechoslovák, který vytvářel komiks na úrovni srovnatelné se "západní" produkcí. Ovlivnil generaci dalších kreslířů, měl řadu následovníků, přičemž někteří z nich z toho, co něj odkoukali, profitují dodnes.
Podle mě vrcholný Saudek zatím překonán nebyl a v něčem ani být nemůže. Už z toho důvodu, že ani jeden ze současných kreslířů zatím například nedostal příležitost podílet se v takové míře na tvorbě filmu.Anotace:
Výpravná obrazová monografie je prvním důstojným knižním holdem králi českého komiksu. Kája Saudek byl však nejen autorem smělých komiksů, ale také zdatným propagačním grafikem a uměleckým solitérem úspěšně se pohybujícím mezi filmem, užitou grafikou, ilustrační a volnou malířskou tvorbou.
V autorových vrcholných dílech, vzniklých většinou v průběhu šedesátých let, se prolíná ovzduší doby s nesmírně působivým výtvarným rukopisem, ojedinělým i ve světovém kontextu. Kniha ovšem navíc přináší řadu zcela neznámých a dosud nepublikovaných Saudkových prací a rovněž dokládá, že se stal osobitým portrétistou mnoha slavných tváří kulturního, převážně hudebního světa.
Rozsáhlá publikace je po podrobné vstupní kapitole (Hledání a zrání) členěna do oddílů Film a televize, Komiksy a kresby, Reklamní a užitá tvorba, Erotické kresby, následuje exkurz do Saudkovy volné tvorby (Obrazy, objekty a dekorace) a závěr (Pokračovatelé, žáci, epigoni) je věnován silnému vlivu tohoto brilantního kreslíře na jeho mladší současníky i další generace. Téměř 900 barevných reprodukcí vzbudí zájem - kromě skalních fanoušků Káji Saudka a špičkového komiksu - širších vrstev uměnímilovné veřejnosti.

VYDÁNÍ KNIHY SE PLÁNUJE NA ROK 2013. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE> www.arborvitae.eu