cesky komiksJsou předchůdcem komiksu dávné nástěnné malby nebo jsou to iluminované rukopisy či vzdálenější manga anebo pozdější kalendáře, zpěvníky a pouťové obrázky? Ve wikipedii vám přímo sdělí, že komiks se zrodil 16. 2. 1896, kdy Richard Outcault publikoval v časopise New York World svůj komiks Yellow Kid. Dále vás hned odkážou na tři hlavní teritoria: anglo-americké, francouzské a japonské.

Tuto otázku kunsthistorička Helena Diesing neřeší, krátce se dotkne druhé poloviny 19. století na našem teritoriu, a pak přiznává, že prostudování nespočetného množství kreseb z českých časopisů a novin z první poloviny století dvacátého byl úkol nelehký pro jednoho člověka a že zde čeká práce pro badatelský tým. Každopádně knížka nakladatelství Verzone vyšla, a přes některé rozpačité přechody do dalších pasáží si troufám říci, že je to nakladatelský počin. 

V poslední době se objevilo hned několik publikací o komiksech, v roce 2011 proběhl již šestý ročník mezinárodního festlivalu KomiksFEST s předáváním cen Muriel.
Tato publikace uvádí přehled základních obrázkových seriálů, až později i u nás nazvaných komiksů v historickém kontextu v první polovině minulého století. Zjednodušeně by se dalo říci, že i u nás si tento žánr, mnohdy kdysi s přívlastkem pokleslý, vždy našel své příznivce, že byl zneužíván i ideologicky právě pro masové čtení. A  stejně jako ostatní obory v umění má i komiks své mistry a i ty méně schopné. Najdete zde jména proslulá i méně známá. Grafická úprava Štěpána Malovce ukotvuje rozmanité ilustrační ukázky do celku. Knihu lze velmi dobře doporučit.  

Dnes  už snad méně než v minulých dobách nemusí komiks čelit námitkám, že se nejedná o čtení apod.
Ljuba Štíplová, maminka pozdějšího Čtyřlístku pro děti, si mi častokrát posteskla, jak se s některými příběhy trápí, jak je těžké vymyslet scénář a dialog smysluplně do bublin pokrátit, jak je také nutná dobrá spolupráce s výtvarníkem. Velice jsem si jí za tu práci vážila, a nepřipomínám ji jen pro dávné kamarádství.

U Josefa Lady bych chtěla jen doplnit údaje u knižních vydání seriálů:
Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše a Dobrodružství Tondy Čutala. A to proto, že jsem měla čest být u přípravy třetích vydání, měla jsem v ruce lavírované Ladovy originály, u nichž se barva pro první knižní vydání plnila přímo v tiskárně za přítomnosti samotného Josefa Lady. Vydání v sedmdesátých letech byla zkrácena, proto pro třetí vydání Josef Brukner vytvořil verše opět nově a o rekonstrukci barevných Ladových obrázků se zasloužila akademická malířka Eliška Konopiská. Tyto podrobnosti nemohla autorka vědět, proto je u příležitosti vydání této knihy doplňuji.

Vydalo: Verzone, 12/2011, 360 stran, 300 reprodukcí
http://www.verzone.cz


Komiks pro mládež – nové knihy

Před komiksem. Výtečná kniha o vzniku našeho, ale i světového komiksu

Kniha Před komiksem se ovšem zdaleka neomezuje na zdejší luhy, je to dobře a dokonce celá první její třetina sepsaná Martinem...

Světový ilustrátor Josef Lada. Nezbedné komiksy

Vyslovení jména Josefa Lady okamžitě navodí představu idylické venkovské krajiny, vodníka sedícího na vykotlané vrbě nebo ...

Jedinečná Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana

Tomanovy obrázkové seriály nejsou ryze filmové, ale sestávají obvykle z pravidelných políček, jak je známe třeba z Rychlých...

Dějiny československého komiksu 20. století. Dva díly

Za poslední léta vyšlo publikací o komiksu celkem slušný počet. Zdá se, že tento projekt je komplexní, zařazený i do světo...

Myšlenky z knih

Každé dítě je umělec. Problém je zůstat umělcem, když vyroste.
Pablo Picasso