„Jsem Bartimaeus. Jsem Sakr al-Džini, N‘gorso Mocný a Had se stříbrným peřím! To já vybudoval hradby Uruku, Karnaku a Prahy. Rozprávěl jsem se Šalamounem. Běhal jsem s bizoními otci prérií. Bděl jsem nad velkým Zimbabwe, než jeho hradby popadaly a na tamějším lidu si pochutnali šakali. Jsem Bartimaeus! Neuznávám žádného pána. Kdo jsi, že ses mě opovážil povolat?“

Britského spisovatele Jonathana Strouda zatím u nás v Čechách příliš neznáme. Což je škoda, neboť on dobře zná Prahu a má k zemi Bohemii velmi kladný vztah (jak ústy džina Bartimaea správně podotýká, Prahu dekadentní mágové proměnili v soustavu velmi znepokojivých, ale inspirativních hřbitovů…).
Stroud dlouhá léta pracoval jako nakladatelský redaktor, mající na starosti dětskou literaturu, a sám napsal několik knih pro mladé čtenáře. Snad i proto bývá jeho doposud nejrozsáhlejší dílo Bartimaeova trilogie řazeno mezi literaturu pro mládež. To by ale nemělo odradit nás starší a „zkušenější“, neboť v těchto třech svazcích se skrývá pořádná porce napětí, akce i jedinečné zábavy – a dokonce jsem přesvědčen, že mnohé kvality knihy, zejména její politickou satiričnost, filosofické přesahy, historické odkazy, literární citace, skepsi a nefalšovaný „suchý“ anglický humor dokáže v plné míře ocenit jen dospělý čtenář.

Politici jsou proradní mágové!
Zapomeňte na Gandalfa, Merlina a ostatní moudré, obětavé a státotvorné čaroděje. Ve skutečnosti jsou totiž mágové pěkná sebranka, samolibý, rozhádaný a neustále mezi sebou intrikující spolek kariéristů, jimž nejde o nic jiného než o moc a majetek. Od obyčejných plebejců se odlišují schopností (k jejímuž rozvinutí je třeba něco vrozeného talentu a hodně studijní dřiny) přivolávat si ku pomoci bytosti z „Onoho světa“ a pomocí zaklínadel je proměňovat v poslušné otroky. Tito máridi, ifríti, džinové, folioti a šotci (sestupně řazeni podle své síly a schopností) jsou pro obyčejného člověka neviditelní, pokud nemá na očích, tak jako čarodějové, kontaktní čočky, umožňující vnímání alespoň ve třech úrovních reality. Je celkem logické, že s pomocí démonických služebníků nebylo pro čaroděje žádným problémem strhnout na sebe politickou moc a nastolit v Anglii „magickou totalitu“.

Londýn se proměnil v nebezpečné místo plné nástrah, skrytých hrozeb a špehů. Nad střechami neustále poletují sledovací koule se zvídavými šotky a ulicemi prochází drsní hromotluci od Noční policie, pod jejichž šedými uniformami lze vycítit vlkodlačí těla. Přesto má ostrovní říše problémy: jen těžko potlačuje vzpouru v Itálii, válka s Čechy uvízla na mrtvém bodě a mohutně propagovaná invaze do Ameriky se ukazuje jako nešťastné rozhodnutí, neboť dílčí vítězství jsou tam vykoupena obrovskými ztrátami. A navíc vládu stále více znepokojuje Odboj, skupinka mladých plebejců, kteří objevili ve svém genetickém vybavení jistou míru odolnosti vůči magii a teď se snaží čarodějům škodit loupežemi a ničením kouzelnických pomůcek, atentáty a vyvoláváním chaosu.

To je svět, v němž zastihujeme kouzelnického učně Nathaniela, kterého vlastní rodiče na základě inzerátu prodali státu. Pětiletý chlapec byl svěřen do výchovy přísnému a nevrlému mistru Underwoodovi, nevalnému čaroději a řadovému členu parlamentu. Nikdo netuší, že Nathaniel je výjimečně talentovaný, že potají studuje i to, co mu nepřísluší, a že za zády svého mistra připravuje kouzla, která mají zahojit jeho uraženou ješitnost, aniž by si uvědomil, jaké hrozivé síly tím uvede do pohybu…

Velká show prostořekého džina
Stroudova trilogie by byla sama o sobě dosti zajímavým příběhem z alternativního světa, ale co ji činí naprosto skvělou a jedinečnou, je postava Bartimaea, pět tisíc let starého džina střední úrovně, kterého si dovolil vyvolat dvanáctiletý holobrádek, aby ho pověřil ukradením nějakého talismanu! To zkušeného veterána, jenž stavěl egyptské pyramidy, radil Šalamounovi a sloužil proslulým pražským alchymistům, pěkně naštve!

Džin Bartimaeus (označení démon považuje za urážlivé) vypráví svá dobrodružství s chlubivou nonšalancí, cynický úšklebek střídá vtípkem, nonsensem, absurdním přirovnáním a groteskními historickými reminiscencemi. Nepromarní jedinou příležitost, aby se nepustil do hádky, aby neprovokoval a neurážel přátele i nepřátele, ale bez obalu znectí i svého nového pána. Když je v úzkých, neváhá „zmizet po anglicku“, ale nikdy se nevzdává, je mistrem ve vymýšlení důmyslných intrik a překvapivých léček.

Přitom džin vede neustálý dialog se čtenářem, líčení divokých situací doplňuje vtipnými komentáři, zapisovanými formou „poznámek pod čarou“. Jen malý příklad: „Napadl mě tucet nových otázek“ (a k tomu poznámka) – „Nemluvě o dvaadvaceti možných odpovědích na každou z nich, šestnácti následných hypotézách a jejich protiargumentech, osmi abstraktních spekulacích, rovnici o čtyřech neznámých, dvou axiómech a jednom limericku. Tomu se holt říká inteligence.“
 
Tři proměny jednoho čaroděje
Když jsem začal číst první díl trilogie Amulet Samarkandu, kde je Nathaniel naivním, snaživým a po spravedlnosti toužícím chlapcem, jenž se učí magii a překvapuje svými skrývanými schopnostmi, napadlo mě, že jde o určitou paralelu k mnohem proslulejšímu čarodějnickému učni Harry Potterovi. Brzy jsem však zjistil, že Stroudův příběh směřuje někam jinam, že se spíše blíží městské fantasy typu Lukjaněnkovy Noční hlídky. Nathaniel se dostane do konfliktu se spiklenci připravujícími státní převrat rafinovaně vymyšlenou magickou operací, při níž by jedním rázem zahynuli všichni členové vlády. S pomocí džina Bartimaea tomu chlapec zabrání a rázem se stane slavnou, uznávanou osobností.

Ve druhé knize Golemovo oko pracuje Nathaniel coby úspěšný mladý muž na ministerstvu vnitra, je dočista zblblý státní ideologií a jeho někdejší horlení pro spravedlnost už dávno vzalo za své. Přesto je jeho kariéra málem ohrožena, když se zjistí, že jakási bytost bourá celé londýnské ulice a nic ji nemůže zastavit. Nepochybně kdosi oživil golema! Mladému úředníkovi nezbývá, než znovu povolat Bartimaea (ten z toho má samozřejmě „příšernou“ radost) a vydat se s ním do chátrající dekadentní Prahy. Setkání s agentem na židovském hřbitově, únik z obklíčeného Staroměstského náměstí probouráním skrze Týnský dvůr a odhalení zdroje golemovy síly v pracovně stařičkého mága Kavky ve Zlaté uličce patří k parádním číslům, která si český čtenář u anglického autora opravdu vychutná. A to už nemluvím o prologu, v němž se spolu s Bartimaem zúčastníme dávné, magicky velkolepé bitvy o Prahu!

Blíže poznáme i plebejku Kitty, prostou dívku, která se pod vlivem otřesného zážitku z dětství stala členkou Odboje a vede teroristické akce proti vládnoucí moci. Ona a Nathaniel začínají jako nesmiřitelní nepřátelé – ale končí jako spojenci (posléze se totiž ukáže, že i Odboj byl zneužíván ve prospěch opozičních mágů).

Třetí knihou Ptolemaiova brána důmyslně komponovaný příběh vrcholí. Nepřetržitou službou je chudák Bartimaeus úplně vyčerpaný, nemá už sílu dál bojovat – a přitom nastává to nejhorší, co se vůbec mohlo stát: démoni objevili možnost, jak se vymanit z otroctví a ovládnout své bývalé pány. Naštěstí je tu Kitty, která našla cestu do Onoho světa podle dochovaného Ptolemaiova návodu a přesvědčí džina, aby o své vůli udělal to, k čemu by ho žádné zaklínání nemohlo donutit. Závěrečná společná oběť Nathaniela a Bartimaea je dojemná a přitom sympaticky jemně „shozená“ džinovým způsobem vyprávění. Svět byl sice skrze lásku a pochopení zachráněn, prohnilá moc smetena – ale hlavní hrdina v boji zahynul a nová vláda, sestavená na demokratických principech, se právě začíná hádat.

Inu, život jde dál – ale já si budu ještě dlouho a s chutí čítat v Bartimaeově trilogii.

Převzato se souhlasem redakce z časopisu Pevnost 6/2007.

bartim1.jpg

Jonathan Stroud
AMULET SAMARKANDU - Bartimaeova trilogie, kniha první
Praha : Knižní klub, 2004
Přeložila Petra Diestlerová
400 stran

bartim2.jpg

Jonathan Stroud
GOLEMOVO OKO - Bartimaeova trilogie, kniha druhá
Praha : Knižní klub, 2005
Přeložila Petra Diestlerová
496 stran

bartim3.jpg

Jonathan Stroud
PTOLEMAIOVA BRÁNA - Bartimaeova trilogie, kniha třetí
Praha : Knižní klub, 2006
Přeložila Petra Diestlerová
464 stran

Fantasy pro mládež – nové knihy

John Carter z Marsu aneb mezi dvěma světy filmu a knihy

Prvního března 2012 vstoupí do českých multikin a jistěže i do zbývajících „normálních“ biografů filmová adaptace ví...

Nový policista objevil v Irsku paralelní světy

Policista je knížka prodchnutá láskou k Irsku, k jeho přírodě, mytologii a folkloru a k jeho tradiční hudbě a tanci, jejíž ...

Philip Pullman. Hodinový strojek je jedinečný světový bestseller na několik natažení

Mistrně promyšlený a propracovaný příběh, který využívá rámec klasické pohádky. Vyprávění začíná pohádkovou formul...

Strom duchů. Jedinečný Raye Bradbury nejen pro fanoušky Joe Pipkina

Ray Douglas Bradbury (1920-2012) byl nejen geniálním stylistou a tvůrcem Marťanské kroniky a 451 stupňů Fahrenheita, nýbrž i d...

Kostičas, první díl temně pohádkové série z budoucnosti

První díl plánované sedmidílné pohádkově laděné série Kostičas je příběhem, který začíná v roce 2059 v zemi, kde vl...

Inspirující myšlenky...

Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty - hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.
Peter Gray