ImageSeznamte se, tento mladík se jmenuje Matěj Pekař a je nejlepším učedníkem mistra Petra Parléře. A jak krásně plete housky! Nyní již znáte hlavního hrdinu z Růže a Krokvice, která vychází v Knižním klubu. Matějův portrét stejně jako portréty dalších dvaceti devíti hrdinů a dalších patnáct dvoustránkových scén nakreslila Renáta Fučíková. Ona sama knihu překřtila na Šifru krále Karla.

Hlavní dějová křivka příběhu se zrodila roku 2006 na Hradě při výstavě Karel IV., císař z Boží milosti. Rysy Petra Parléře, obrazy Mistra Theodorika, emblém Zikmundova Dračího bratrstva způsobily, že jsem si začala klást otázky:

1. Jaké by to bylo, kdyby mladý král Václav IV. založil ve svých patnácti letech bratrstvo?
2. Proč by ho zakládal?
3. Kdo by byli jeho členové?

Vzpomněla jsem si na jednu z Jiráskových Starých pověstí českých. Ona pověst svým koncem připomíná scénku, kdy se pejsek s kočičkou navzájem věší na šňůru, až náhle visí oba. Mezera v pověsti dala vzniknout nejdůležitější kapitole v Růži a krokvici.

fucikova_kokvice.jpgZapisování příběhu je dřina, nejkrásnější jsou chvíle, kdy mě příběh napadne, kdy hledám hrdiny, prostředí, vedlejší zápletky, přehrávám si scény. Aby si hrdinové příběhů nebyli podobni jako vejce vejci, rozhlédnu se po třídách, které učím. Tak si žádné dítě v naší škole nemůže být jisté, jestli se právě ono neobjeví v knize. Mezi žáky a žákyněmi deváté třídy jsem „našla“ učedníka Matěje, mladého krále Václava, syny Petra Parléře, Dorotku Rotlevovu, a mezi mladšími dětmi Zikmunda – prince koumáka.

Příběh Růže a krokvice přenese čtenáře do roku 1375 a s fiktivními i skutečnými postavami bude pátrat po největším tajemství Českého království.
Před vlastním psaní jsem nanosila domů z knihovny kopy literatury o gotice. Studovala jsem plány gotické Prahy, počítala, kolik minut například zabere dojít rychlou chůzí z Celetné na Hrad či po Via Carolina dojet koňmo na Karlštejn. Do kalendáře jsem vpisovala jednotlivé scény, abych ohlídala, že hrdinové vše stihnou.

Dokonce jsem běhala po Praze s fotoaparátem, jelikož jsem potřebovala porovnat určité místo se starými náčrty v knihách.
Poté jsem rozehrávala jednotlivé scény, představovala si, jak budou v daných situacích postavy jednat, jaký bude mít jejich osobnost vliv na průběh situace, jak se budou vyvíjet dialogy. Jednou z postav je doga Eliška. A takový pes dokáže tradiční scénu postavit na hlavu.

Růže a krokvice je kniha rytířská i s romantickou láskou a rytířským kláním.
Ovlivnily mě středověké rytířské romány a Sir Walter Scott, avšak na Růži a krokvici příběh jsem se dívala českým pohledem. Kniha zavede čtenáře mezi učedníky Petra Parléře a mezi studenty Karlovy koleje, na Hrad, do Starého Města pražského, do Kutné Hory.

Co skrývá název Růže a krokvice?
Krokvice je stavitelská pomůcka v podobě pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s olovnicí, který ve zmenšeném tvaru dnes nazýváme trojúhelník s ryskou. Členy bratrstva, které mladý král ve chvílích ohrožení království zakládá, se stávají učedníci Parléřovy hutě. Oni vědí, že krokvice je nejdůležitější nástroj. Mistr Parléř jim totiž při učení opakuje: „Každá stavba je posvátná a krokvice je ke stavbě příčinou, nikoli pomůckou.“

A růže v příběhu? Růže provází čtenáře v oblíbené písni Dorotky, lásky učedníka Matěje. V závěru je symbolem při povyšování učedníků na tovaryše. Růže, krokvice a největší tajemství Českého království znamenají Světlo, které z naší země poté vyšlo v podobě Jana Husa, Jana Ámose Komenského a dalších osobností.

Až čtenáři sami zjistí, co je tím největším tajemstvím Českého království, budou rozumět větě, kterou v příběhu říká král Karel IV. svému synovi Václavovi: „Nech lidi, ať si vyprávějí pověst, až se z pověsti stane legenda a z legendy pohádka, pak bude naše království v bezpečí.“

Kokvice a růže / Renata Štulcová / ilustruje Renáta Fučíková
Vydal Knižní klub - Euromedia 2009


Myšlenky z knih

Učitelé jsou – jak praví Platón o sofistech – ti z lidí, již slibují stát se lidstvu nejprospěšnějšími; ale oni jediní ze všech nejen nenapravují, co jim bylo svěřeno, nýbrž činí to ještě horším, a dávají si za to ještě platit. Kdyby se měla splňovat podmínka, již učinil svým žákům Pýthagorás, aby mu buď zaplatili, co žádá, anebo aby přísahali bohům, že mu zaplatí jeho námahu podle toho, jak vysoce si cení prospěch, jehož z jeho vyučování nabyli – tož by se páni učitelé divně na to dívali.
Michel de Montaigne