Nemetonburk aneb Alatýrová hora je závěrečnou částí tajemného příběhu, jehož hrdiny jsou čtyři sourozenci z českého hradu Nemetonburk.  Celá trilogie, kterou napsala Renata Štulcová, je plná napětí a zavádí čtenáře do slovanského bájesloví, z kterého kdysi vyšly pohádky K. J. Erbena a B. Němcové.

{xtypo_code}„Září v toku času hora duší – prahora, jež se vynořila z pravodstva kněžny Wandy jako první suché místo na Zemi. Ohnivák se k ní denně plaví, Slunce, Měsíc a hvězdy kolem jejího vrcholu obíhají…“{/xtypo_code}

JAK ŠLY DÍLY ZA SEBOU

nementon400_2.jpgV prvním díle zůstáváme na hradě, příběh má rysy rytířského a detektivního románu s milostnými prvky. Sourozenci Tom a Áňa objeví ve skále pod hradem neznámého cizince a odstartují sled událostí, které vedou sice k dobrému konci, ale mnoho věcí zůstává zastřených tajemstvím. Sama sudička říká jejich sestře Ladě: „Jsem Štěstěna a vedu tě od chvil dávnějších, než byl okamžik, kdy ses vydala pro leknín.“

V druhém díle - v pohádkové fantasy - cestujeme do Benátek a do knížectví Zlaté brány, kam sourozenci putují zachránit svého bratra. V tu chvíli stále netuší, že jsou součástí velkého příběhu. Knížectví Zlaté brány je slovanským bájným světem a nebýt svérázného Bolhoje a nepochopitelného čaroděje Volcha a sudičky Štěstěny, sourozenci by cestu Zlatou bránou nezvládli. Nejsou žádní siláci, často musejí spoléhat na Tomův důvtip. Jenže ve chvíli, kdy se Tom zamiluje, moc důvtipu mu nezbývá. V této knize zas sudička Tomovi říká: „…A proč vám pomáhám, to ti říct nemohu. Jen věz: podruhé není to správné číslo.“
Ze Zlaté brány zůstávají smutné vzpomínky a čas ubíhá.

A nyní v třetí knize – v Alatýrové hoře - se naplní věta, kterou sourozenci slyšeli ve Zlaté bráně od knížete Kovlada: „…vy musíte být ti, kteří mají přijít kdysi...“ Po dalších čtyřech letech je sudička žádá o pomoc, a ač vědí, že se mnozí z nich z této cesty nevrátí, jdou. Přicházejí do bájné slovanské minulosti, do doby stěhování národů, do Polesí skrytého věčnou mlhou. Bojují za pravdu, za svobodu, za lásku, za rodinu i blízké, za svět, který je kolem nás. Jejich boj vrcholí na Alatýrové hoře.
Přitom se odkrývá celá jejich minulost a příběh, který je stále tajemně v pozadí knihy, příběh tří bohatýrských bytostí, spěje ke konci. A jaký je to příběh? Když byla naše planeta ještě mladá a ohrožovala ji síla Zmaru, požádala sudička Štěstěna tři bohatýrské bytosti o pomoc. A tito bohatýři přišli a místo, kam přistáli, je od těch dob zváno Zemí hvězd. Nemohli se ale vrátit a jejich osudy se spojily s osudy lidí.

„Anka přejížděla prstem po koženém obalu knihy. Propadala se Časem do vzpomínek plných smutku. Pohlédla na své nejbližší – paměť miliard let jim svítila z očí.“

Děj Nemetonburku uvádí čtenáře do současného i bájného slovanského světa.
Čerpá z Erbena, Němcové, Jiráska, z ruských pohádek a  odborných knih. Co autorka neobjevila, to si vybájila. Do roucha bájí ukryla přírodní děje. Přitom se především snažila ukázat, že v rodině a mezi přáteli mohou být i krásné vztahy, ne jenom závist a msta. Avšak i závist a msta v knize jsou  a i  boj proti nim.

Nemetonburk není rychlé ani snadné čtení. Vystupuje v něm velké množství postav, románové vyprávění je oživeno bájemi a dlouhými písněmi hudců, které posunují děj dále. Protože se jedná o slovanskou fantasy, autorka se pokusila omezit používání přejatých slov a důsledně se vyhýbá dočasným módním výrazům náctiletých.
První část byla oceněna i odborníky: SUK – cena učitelů, nominace na Zlatou stuhu, čestné uznání Albatrosu.

Hrdinové Nemetonburku mají také své vlastní webové stránky, v nichž autorka obrazem doplňuje, co si čtenáři v knize přečtou. Stránky jsou od roku 2003 hojně navštěvované, můžete do nich vstoupit na adrese:
http://www.sweb.cz/tomas.loukosky

{xtypo_code}Co ještě nevíte ...

nementonburk3_130.jpgNemeton čili Svatý střed je spojnice mezi světy a hrdinové jím třikrát projdou. V první knize - Tajemství ve skále - je to labyrint pod hradem, v druhé – Zlaté bráně - vzdušný labyrint v Benátkách a v třetí – Alatýrové hoře - labyrint řízený hvězdami.

Celý příběh Nemetonburku je velice dlouhý a rozsáhlý; autorce trvalo šest let, než jej ručně napsala na papír a poté přepsala do počítače. Celý balík původního rukopisu má 60 cm na výšku.

Nemetonburk aneb
Alatýrová hora
Renáta Štulcová
ilustroval Miro Hadinec 
Vydal Albatros 2007{/xtypo_code}