jelenoviti-nikl-ilustrace-cover

Všeuměl Petr Nikl (1960), angažovaný na výtvarné, hudební, divadelní i literární frontě, se s postupem let stále víc soustředí na knižní publikace: nedlouho po oceňovaných Záhádkách (2007) a Lingvistických pohádkách (2006) vychází v pražském nakladatelství Meander jeho další sličně a náročně vypravená práce. A znovu s mírně zaumným, sotva vyslovitelným titulem: Jělěňovití.

jelenoviti-nikl


I tentokrát autor kolísá mezi veršem a drobnou prózou, také ve své novince je souběžně spisovatelem a výtvarníkem. A také suma jeho „jelení lyriky“ se odvolává k jazykově hravé, fantazijně rozvíjené a intelektuálním nonsensem inspirované poezii německého básníka Christiana Morgensterna. Ten byl ve svých rázně rytmických a vtipně rýmovaných verších mnohokrát nadšen možnostmi a proměnlivostí přírody – a nejinak je tomu v Jělěňovitých Petra Nikla.

Jeho rohatá a parohatá zvířena je v novince vyvedena náročnou technikou mezzotinty: z hluboce modrých stránek ti fantastičtí tvorové vystupují zvolna a lehce, jako by se vylupovali ze snu. Nikl jim nejprve vyznačí terén, poté je čtenáři jednoho po druhém představí – a nakonec je nechá, aby sami napsali několik (zdánlivě) nečitelných vzkazů, které doprovázejí autorovy absurdně-naivní komentáře. Upřené pohledy kamzíka, soba, jednorožce, kozy či pakoně střídají v knize „pěkné nesmysly“: třeba hádanka „Kolik cypřišů je třeba do jedné zahrádky, aby stín prostředního přikryl tři laňky, dva psíčky a jednoho jelena?“

petr-nikl-jelenoviti

Přes jistou míru konceptuálnosti jsou Jělěňovití oslavou ryzího dětského vidění, které nezná rozdíl mezi racionálním a iracionálním, skutečným a vysněným a jemuž je spontánní kreace nad formu. Jsou přátelským bestiářem vyvedeným slovem i obrazem – a nadto v muzice. Publikaci totiž provází cd s devatenácti skladbami, jichž je Nikl autorem a také jediným interpretem. Jeho suverénní míchání alternativního minimalismu s fónickou poezií dává Jělěňovitým další rozměr. Rozměr multimediální knihy-artefaktu.

Jeleňovití / Petr Nikl / Meander, Praha 2008

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.