ravensbruk milena-jesenskaSilný příběh české ženy, novinářky, spisovatelky a překladatelky Mileny Jesenské (1896-1944) sepsal  dnes již proslulý švédský spisovatel a též překladatel Steve Sem-Sandberg  (* 1958). Pobýval v letech 1998 – 2003 v Praze, kde napsal mnoho esejů pro své noviny  Dagens Nyheter, ale zejména zde prostudoval velmi  citlivě a detailně  životní osudy jedné z těch, kteří se znali osobně s Maxem Brodem, Franzem Werfelem, Karlem Čapkem, Ferdinandem Peroutkou. Celosvětově proslulou se stalaMilemna Jesenská  jako přítelkyně Franze Kafky, mezi nimiž posléze existovalo pouze korespondenční přátelství.

Sandbergovo dílo Ravebnsbrück – Příběh Mileny  Jesenské je součástí trilogie  o nesouměřitelných  osudech tří žen.
První Theres (1996) proniká do uvažování německé teroristky a druhý, který už autora světově proslavil, s názvem Chudí v Lodži (2009, u nás v roce 2011), o druhém polském ghettu po Varšavě, kde nacisté shromáždili neuvěřitelných 200 000 Židů, z toho pět tisíc Čechů.

Vlastně jde o jediné vydané větší  dílo, které bylo o Mileně Jesenské napsáno.
Přitom její životní peripetie jsou velmi přitažlivé pro romanopisce z mnoha důvodů a toto bohatství dokázal Sandberg  využít. V šestnácti letech jí umírá maminka, žije dále se svým otcem univerzitním profesorem a stomatologem. Objevovala Prahu v německo-židovské části, medicínu nedostudovala,  vzdorovitě se provdala a s manželem Ernstem Pollakem  se přestěhovali do Vídně.

Z rakouské metropole putovalo mnoho Mileniných článků do pražských novin (Přítomnost, Tribuna, Národní listy, Lidové noviny, Pestré listy, Pestrý týden, kde byla na konci dvacátých let redaktorkou), ale také první dopis Franzi Kafkovi, když objevila jeho povídku Topič a chtěla ji přeložit. Rozvinula se mezi nimi pestrá a dokumentačně hodnotná korespondence, která skončila krátce před Kafkovou smrtí v roce 1923.Přeložila ještě potom Kafkova díla  Proces, Rozjímání a Ortel.

S prvním manželem se rozešla, odstěhovala se na čas  do Drážďan a poté nazpět do Prahy, kde se podruhé provdala za českého architekta Jaromíra Krejcara – narodila se jim v roce 1928 dcera Jana. Sympatizovala také s českými levicovými intelektuály a literáty (mj. s Jaroslavem Seifertem), ale sotvaže se dozvěděla o zločinech stalinismu,  vystoupila z komunistické strany. Postihl ji zle revmatismus, stala se závislou na morfiu (zbavila se závislosti až v roce 1938).

Sotvaže došlo k nacistické okupaci naší země pomáhala při emigraci židovským rodinám, což se jí stalo osudným. Skončila  v Ravensbrücku, kde dosud žijící svědkyně na ní vzpomínají, jakou byla pro všechny morální oporou.
Právě v tomto drsném prostředí se jí vracejí vzpomínky na dětství a mládí, literární začátky, předválečné události v Praze a jednotlivé epizody spojuje autor s jejím životopisem, jejími dopisy a citací jejích článků nebo útržků z jejích deníků. Jde o  strhující vyprávění (morfinové noci, nespavost, léčba), pronikavé postřehy (tvář historie, kalendář bolesti, moc a odpor, cesty úniku) a pak už jen Sandbergovy románové, avšak dokumentačně podložené  příběhy z koncentračního tábora, jak je vypátral při svém pražském pobytu (zdi, jména a čísla,  vnitřní a vnější prostor,  lágrové předpisy, porody v lágru).

Na smrt zesláblá, po vyoperování jedné ledviny, po transfuzi krve, které se Mileně dostalo, a která  vyvolala  třesavku a zimnici, upadla do bezvědomí. Kolem ní spoluvězeňkyně, jimž bylo dopřáno  přežít – Zdena Nedvědová, Hana Housková, Tomy Kleinerová, Anna Kvapilová, Věra Papoušková a Grete Buberová (kdosi propašoval ještě květiny). Prostá rakev z prken byla hozena do pece a spálena, popel rozprášen v nedalekém jezeru.

V roce 1995 byla Milena Jesenská in memoriam poctěna mezinárodní cenou Spravedlivá mezi národy, v roce 1996  jí byl rovněž in memoriam propůjčen Řád TGM a jejím jménem je pojmenována mezinárodní žurnalistická cena.  Švédský autor přispěl velkým dílem k tomu, že její jméno nebude nikdy zapomenuto.

Sandbergovo dílo Ravebnsbrück – Příběh Mileny  Jesenské (262 stran vydala Paseka, Praha-Litomyšl)


Biografie – nové knihy

Rozhovory s Aničkou Viktora Fischla patří mezi knihy odposlouchané

Hovory s Aničkou patří mezi knihy "odposlouchané", jak je sám autor nazýval, a z nichž nejznámější je bezpochyby ta věnovan...

Jaroslav Durych. Život a dílo ve vztahu muže a ženy

Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněn...

Arnošt Lustig i Ota Pavel. Krásně jsem si početl

Korespondence Arnošta Lustiga s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou. ...

Věčný Benvenuto Cellini. Světový sochař, který žil tím, co napsal

V záplavě různých memoárů většinou s diskutabilní úrovní jsem sáhla po delší době rovněž po nepříliš vydařených...

Potkávání setkávání – Listování v osudech Zdeňka K. Slabého

V knize Potkávání setkávání – Listování v osudech Zdeňka K. Slabého (*9. 6. 1930) (vydal Volvox Globator, 2015) nalezn...

Inspirující myšlenky...

Knihy nejsou „skutečné“. Naštěstí nejsou. Můžete je zavřít, říci jim: „Počkej.“ Máte nad nimi moc jako Pánbůh. Ale kdo kdy dokázal vyrvat se z drápů, které člověka sevřou, když jednou zapustí kořeny v televizním pokoji? Ten z něho udělá, co bude chtít. Je to prostředí stejně skutečné jako svět. Stane se pravdivým a je pravdivé. Kudy dál? Jak se z toho dostat? Pomohly by nám knihy?
Ray Bradbury, 451 stupňů Fahrenheita