zapomenute-osudy-bittnerova-biografie

K. H. Mácha, Viktor Dyk, S. K. Neumann, Jiří Karásek ze Lvovic jsou osobnosti známé ze školních učebnic. Vedle nich vystupují i pozapomenutí muži - Jakub Seifert, Arthur Breisky, či J. L. Turnovský. Za jejich učesanými životopisy se skrývají zajímavé profesní i lidské osudy a samozřejmě také ženy.
Ani v předchozích dvou stoletích se totiž nevyplácelo vymykat se průměru - a právě o tom nejvíce hovoří jednotlivé příběhy.

Autorka se jako tradičně pohybuje na hranici literatury faktu a beletrie, za což musí docela tvrdě bojovat, protože zažitá forma toto křížení žánrů příliš nepřipouští.
Čeští čtenáři proto teď mohou nahlédnout do kuchyně toho, jak se v uplynulých dvou staletích vytvářela literatura, divadlo a také jak se formovala lékařská věda.

Bittnerová v jednotlivých kapitolách knihy Zapomenuté osudy provází čtenáře profesními i životními osudy svých hrdinů a snaží se vše vysvětlovat v rámci dobového kontextu. Ukazuje tím jejich přerod v nadaného tvůrce či lékaře. Vždy je věrná svému humanistickému přístupu – zaměřenému na člověka. Pro čtenáře jsou podstatné i ukázky z dobové korespondence, které dokreslují jednotlivé příběhy.

Autorka je přesvědčená, že i dnešní lidé potřebují znát svou minulost a osobnosti, které ji utvářely. Využívá k tomu své empatie a určitého nadhledu, s nímž jednotlivé postavy naší historie představuje.

Účelem této knihy je podělit se s vámi o něco z mých vlastních poznatků – o něco ze sebe,“ vyznává se Bittnerová. „Toto jsou moje zkušenosti s osobnostmi, které se podílely na rozvoji své doby. Tak je vidím a vnímám já. Doufám, že mezi tím vším naleznete něco, co vás osloví. Naleznete třeba východiska i pro svůj život, protože my lidé jsme stále stejní a stejně chybující,“ dodává k tomu autorka.

Další knihy Martiny Bittnerové:
Spisovatelky a Erós - kniha o významných ženských osobnostech 19. a 20. století (2011)
Utajené životy slavných Čechů - kniha o významných mužských osobnostech 19. a 20. století (2012)
Na nevěru se neumírá - soubor humorně ironických povídek o mezilidských vztazích (2013)
V průšvihu - román (2013)    
Utajené životy slavných Češek - (2014)    
Kafe v pět (2014)    
Lásky Boženy Němcové - (2015)

Ukázky z knihy:

Ukázka z kapitoly Vojtěch Náprstek / 17. 4. 1826 – 1. 9. 1894

Vojta Náprstek je v paměti veřejnosti zachován jako mecenáš a sběratel. Toto zjednodušení neodpovídá všemu, co tento muž, vlastním jménem Adalbert Fingerhut, za svůj život stihl vykonat. Rozdával se a pracoval pro druhé, sám však neměl ani vlastní děti, ani možnost vychutnat si pozdní manželské štěstí. Služba společnosti ho po návratu z Ameriky připravila o soukromí.
Na druhou stranu nelze říci, že by se v mládí choval konvenčně, naopak by si v lecčems nezadal s Karlem Hynkem Máchou. Kdyby se narodil o pár let dříve, možná by spolu „lezli za holkami“ stejně jako Mácha s přítelem Trojanem. Děvčata ale k mládí patří, a proto nesmíme nad eskapádami význačných mužů pokrytecky ohrnovat nos.
Jistě se však v té době nenašlo mnoho vzdělaných mladíků, kteří by si mohli do deníku po Vojtově vzoru poznamenat: „Vojtěše, kolikpak děvčat teď líbáš?... Emilii, Johannu, Mínu, Viktorii, někdy Gabrielu, Luisu.“

Ukázka z kapitoly Karel Hynek Mácha (16.11. 1810 – 6.11. 1836)

...Lori Šomková, Máchova nevěsta, vzpomínala později na básníkova otce s určitým pochopením. Považovala ho za laskavého člověka. S potenciální tchyní si do oka rozhodně nepadla. Dlužno dodat, že ta se chovala k Lori nehezky, prohlašovala o ní, že je „ťopka“, což znamená v podstatě slepice. Snad se paní Máchová cítila povýšeně nad dívkou z obyčejné rodiny. Snad si pořád připomínala, že Werlové byli šlechtického původu a vlastnili velkostatek? Alespoň to uvádí dostupné zdroje.
Syn Ignác se Máchovým narodil v době, kdy si ještě Antonín mohl říkat, že se jim nedaří úplně špatně. Bohužel následný státní bankrot postihl nejen jeho rodinu, ale všechny obyvatele rakouského císařství.
Budoucí básník vyrůstá v dosti skromných podmínkách, o to více rozvíjí svou představivost a zájem o okolní svět. Pravděpodobně mu rodiče vtloukají do hlavy, že hodnotový žebříček obsahuje více stupňů než jen pouhé peníze.