srdce_netvoraTato kniha obsahuje jeden z nejlépe napsaných středověkých příběhů. A jednu z nejromantičtějších pohádek o lásce. Ona nabíjí. O dva měsíce později se pořád ještě přistihuji, že myslím na Marianne Engelovou. Asi právě to je to, co dělá danou knihu nezapomenutelnou.

Detaily chrámů jako téma knihy
Chrlič je v gotické architektuře kamenná socha groteskně zobrazující zvíře, člověka nebo fantastickou bytost. V knize Andrewa Davidsona jedna výjimečná žena, jeden anděl–přelud z drsných romantických časů sochá z velkých kusů kamene živé nádechy v podobě chrličů.

Číst knihu srdcem nebo rozumem?
Záleží na tom, jak budete číst tento román – jestli srdcem nebo rozumem. Doporučovala bych to první, srdcem, přestože potom konceptuální struktura bude chvílemi vypadat jako sešitá bílými nitěmi. Postmoderní kritici se také budou radovat vzhledem k žánrovému a ideovému eklektismu knihy. Ale já jsem si zvolila raději vidět jak magma z kypící ženské emoce vybuchuje na povrch studené kamenné desky, jakou je duše hlavního hrdiny, jak chladne, zahřívajíc tělo z kamene k životu ve jménu jednoho karmického předurčení, aniž by chtělo a aniž by dostalo něco na oplátku kromě šance se projít ve studené slonovinové věži umění pro samotné umění. Kvůli čemuž obviňuji autora z mužské sentimentality. Kvůli čemuž jsem možná trochu krajní.

O čem je kniha
Román začíná krásným popisem katastrofy, která nechává jistého muže ohořelého k nepoznání. Styl – dokonalý, ironický, s dobrým rytmem a smyslem pro detail a... s téměř chybějící emocí. Následuje asi stovka stránek podrobných medicínských popisů, naturalistických k zhnusení, nahuštěných metaforickým projevem. V anglickojazyčné literatuře autoři čím dál častěji sahají k šoku pro dosažení tržního úspěchu. Supernaturalizmus spolu s vzdělávacími přednáškami z nepříliš populárních oblastí vědomí odejmuli funkci fabulování.

Hlavní hrdina knihy se podobá Oliveru Twistovi

Hlavní hrdina je současným vyrostlým Oliverem Twistem s tragickým dětským a jinošským osudem, se závislostí na kokainu, samozřejmě, ale s úspěšnou kariérou jako porno hvězda a producent. Znetvořený ohněm, navždy ztrativší svůj přitažlivý lidský obraz, nastupuje těžkou cestu k fyzickému a duchovnímu uzdravení s nezištnou pomocí svého duchovního vůdce. Už jsem byla téměř rozhodnutá nechat knihu nedočtenou, když to v ní začalo být zajímavé. Objevila se Marianne Engelová, schizofrenička podle konvenční medicíny a léčící Šahrazád sochající chrliče, žena, s kterou se hlavní hrdina setkává při každé své reinkarnaci v průběhu století. Pak se rozvířilo přelétání mezi stoletími a životy, ze středověkého Německa do Itálie, Japonska, Anglie, Islandu, po klášterech a vojenských útvarech, směsice záhady, thrilleru, historického románu a sentimentálních, duši hladících milostných pohádek z 1001 noci. Některé dějové tahy a psychologické charakteristiky postav jsou umělé a duté. Jakoby v tom je milostné drama, ale není milostná emoce mezi postavami – ta je jaksi nahrazená povídkami o lásce, umělecké tvorbě a přemáhání osobních démonů. Vlastně milostná emoce v románu nechybí úplně, ale je soustředěná do milostných pohádek vyprávěných Marianne Engelovou, které mají za cíl probudit vzpomínky a lásku ohořelého muže. K vyznání lásky mezi oběma stejně nedojde, nebo spíš dochází k jakémusi děsivému a tragickému míjení v čase a ve slovech, jako kdyby se Davidson bál, aby jeho kniha neskončila na poličce s červenou knihovnou. Zato epizodní postavy jsou výjimečně sympatické a mistrně ztvárněné s potřebnou psychologickou mnohovrstevnatostí.

Marianne Engelová jako současná Anna Karenina
Promluvme ale o velkém výkonu knihy Srdce netvora – o Marianne Engelové, jedné současné, samostatné, silné Anně Kareninové. Marianne Engelová mě hluboce dojala. Možná proto, že žije v nárazech a extrémech, věří v život jako misi, odevzdává se až k vyčerpání, k zešílení svému umění a jednomu muži, téměř nečlověku a studenokrevnému jako had. Mimořádně netradiční obraz ženy, která dokáže dojít seberealizaci i přesto, jak je odtržená od společenských konvencí. Způsob, jakým se rozhodne odejít ze života, je sentimentálně-hrdinský v duchu sebeobětujících fantazií lidí trpících neopětovanou láskou. A to znamená, že 100 % ženského publika je chyceno v pasti tohoto chrliče, včetně těch, které už si vyléčily své rány a radují se ze života. Andrew Davidson nasycuje cestu své hrdinky neuvěřitelným množstvím přestálých nebezpečí, utrpení, ztrát, inspirací a nečekaných zvratů, takže čtenář mu, brblaje, odpouští.

Co mi kniha přinesla a co mi vzala
V závěru probíhá i jeden fantastický scénář pohrávající si s Dantem a jeho nesmrtelnou komedií a mně bylo velmi zajímavé, jak Davidson pospojoval v jedné mytické cestě všechny předcházející příběhy a jak rozvíjí epický předzávěr knihy netypickým pro současné psaní nabubřelým, poetickým, idealistickým vyprávěním.

Líbila se mi i velká metafora románu vyvedená i na obalu amerického vydání: jedno křišťálově-červené srdce, vysekané na nahých zádech ženy s přimalovanými andělskými křídly. Metafora o lásce, která se rodí na ostří nože, osvobozené od řetězů času skrze bolest a utrpení. Člověk s popáleninami je podroben neustálým drenážím, řezání a pilování kůže. Odumřelá kůže se vyhazuje, nová zdravá kůže se používá pro transplantaci. Chrliči se objevují z kusu kamene, který Marianne Engelová otesává z nepotřebné hmoty. Oni už jsou v kameni. Ona jednoduše je zachraňuje, vyndává je dlátem na svět Boží a daruje jim po jednom ze svých mnoha srdcí.

A myslela jsem si: jak moc se nám chce věřit, že láska daruje život dokonce i těm, kteří jsou zoufale nezachranitelní; že milující mají neuvěřitelnou zásobu energie; že někde existuje člověk ochotný se obětovat pro naši duši, aby nás učinil lepšími. Myslela jsem si i jiné věci:  jak rychle člověk, který je mimořádně plný života, vitality, uměleckých sklonů může uhasnout v rukou emocionálně nekompetentního nebo zmrzačeného partnera; že buď Davidson je deklarativním a studenokrevným autorem anebo taková je prostě někdy realita a že my, ženy, si doopravdy myslíme, že láska, kterou cítíme k určitému muži, je karmickým darem, že šahrazadinými pohádkami můžeme přemoct každou krutost a že nemáme chtít nic na oplátku kromě svého práva na život – snad.

Mějte u sebe kapesníky, protože tato romance odzbrojuje, a možná, že odpor, s kterým jsem si přečetla začátek, dokázal obnažit ve mně nerv, o kterém jsem neměla ani tušení. Když jsem si přečetla i poslední stránku, jsem byla strašně naštvaná na autora kvůli rozuzlení. Ale jedno vám povím s jistotou – budete-li číst s obnaženými nervy, dostanete neuvěřitelnou odměnu. A ještě jedna věc: tato kniha obsahuje jeden z nejlépe napsaných středověkých příběhů. A jednu z nejromantičtějších pohádek o lásce. Ona nabíjí. O dva měsíce později se pořád ještě přistihuji, že myslím na Marianne Engelovou. Asi právě to je to, co dělá danou knihu nezapomenutelnou.

Srdce netvora
Andrew Davidson

Vydal Knižní klub - Euromedia, 2009

Z bulharštiny přeložila Nikoleta Zdražilová, 2009

Beletrie světová – nové knihy

Poslední noc na Klikaté řece. Vynikající Irvingův dramatický a znepokojivý příběh

Nový román jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších anglicky píšících autorů se začíná odvíjet v polovině 50. let ve vývařovně dřevorubecké osady v severním New Hampshiru, kde si úzkostný dvanáctiletý chlapec...

Nadechnout se. Orwelův pohled na životní prázdnotu a bezcenné cetky povrchní zábavy

Nadechnout se – název knihy, který sám o sobě, bez ohledu na dobový kontext, autora či žánr, evokuje představu touhy (ať proměněné ve skutek nebo ne) po nějaké pozitivní změně...

Finsko to je Kalevala, protože Kalevala je finský národní epos

Kalevala je finský národní epos. Jedná se o sbírku lidové zpívané poezie, historických příběhů i pohádkových motivů z finské, karelské historie a mytologie, která byla v konečné podobě vydána 28...

Nepřekonatelný Saturnin Zdeňka Jirotky je skvělý lék na špatnou náladu

Saturnin Zdeňka Jirotky je skvělý lék na špatnou náladu, stačí se jen začíst do několika stránek a máte oči plné smíchu. Neustálá proměna sluhy v pána svého pána doslova voní...

Marťanská kronika, vizionářské dílo skutečného humanisty Raye Bradburyho

Klasika, kterou naleznete v seznamu 100 nejdůležitějších knih 20. století deníku Le Monde. Kdo nečetl Bradburyho, jednoho z velikánů světové prózy, nemá vztah ke knihám.

Byli jednou dva písaři Bouvard a Pécuchet. Humorně o lidské hlouposti a pseudovědě

V Česku asi nejznámější román Flauberta díky televiznímu seriálu "Byli jednou dva písaři" režiséra Jána Roháče, v kterém hráli v nezapomenutelných rolích Jiří Sovák a Miroslav Horníček. Pokud ale přečtete...

Kniha smíchu a zapomnění. Kunderova první i poslední kniha

Kniha je prvním Kunderovým románem psaným v cizině (1978), za které mu bylo odebráno Československé státní občanství. Příběhy v knize jsou Kunderovým obrazem fungování společenských mechanismů a jejich dopadů na...

Inspirující myšlenky...

Kchung-c' (Konfucius) byl údajně jeho starším současníkem. Podle tradice se prý Konfucius, když se o tomto mudrci dozvěděl, vypravil do státu Čou, a zeptal se jej: "Co učíš o morálce? Co mi můžeš říci o pěstování dobrého charakteru?" Lao-c' se prý hlasitě rozesmál a řekl: "Jen pokud jsi nemorální, zrodí se v tobě otázky spojené s morálkou. A jen postrádáš-li charakter, začneš o něm přemítat. Charakterní člověk vůbec neví, že je něco jako charakter. Morální člověk neví, co znamená slovo morálka. Nebuď pošetilý! Nic nekultivuj. Prostě buď přirozený. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů." Konfucius se údajně k Lao-c' již nikdy nevrátil...