wolf_hall_mantel_hillary„Zavřete Cromwella ráno do žaláře,“ prohlásil jednou Thomas More, „a až se večer vrátíte, bude sedět na přepychové pohovce, jíst slavičí jazýčky a všichni žalářníci mu budou dlužit peníze.“ Rozsáhlý román Hilary Mantelové Wolf Hall (Vlčí hrad) pojednává o pěti letech, v nichž se Cromwell z bezvýznamného syna kováře vyšvihl mezi nejmocnější muže tudorovské Anglie.

Je to portrét politického génia a dovedného manipulátora, který se významně zasloužil o modernizaci Anglie, panoramatický pohled na tudorovskou historii (jinak než optikou „Jindřich VIII. a jeho šest manželek“) a antiteze Boltovy hry (a filmu) „Člověk pro každé počasí“.
Sedmapadesátiletá Hilary Mantelová je autorkou jedenácti knih, literární pocty se jí ovšem doposud vyhýbaly (zatím se dostala pouze do užšího výběru na Orange prize a Commonwealth prize).

Bestsellerovým románem Wolf Hall se všechno rázem změnilo.
Jakmile byl oznámen širší výběr na Bookerovu cenu, vsadilo si na ni přes tři čtvrtiny sázejících, až nakonec sázková kancelář Ladbrokes snížila kurs z 12:1 (tedy by za jednu vsazenou libru v případě výhry vyplatila 12 liber) na 10:11. A ačkoli se nestává se často, aby Bookerovu cenu získal favorit soutěže, tentokrát si Hillary Mantelová nejvýznamnější britskou literární cenu a šek na padesát tisíc liber odnesla. Knihkupce ovšem potěšila již předtím: románu se zatím v hardcoveru prodalo přes 45 000 výtisků a v elektronickém formátu si ji koupilo šestkrát více lidí než druhého nejúspěšnějšího titulu z užšího výběru Bookera.  
Nakladatelství Argo vydá román Wolf Hall v překladu Zuzany Dejmkové.

O čem je historický román...

Hrdinou košatého románu Wolf Hall je Thomas Cromwell, syn chudého kováře, který se dostane až na vrchol politické moci v Anglii 16. století. Autorka propojuje portrét individua a líčení bouřlivých historických událostí. Cromwell se obratně propracovává na vyšší a vyšší pozice, stane se pravou rukou krále Jindřicha VIII. Právě v době, kdy panovník usiluje o anulaci svého manželství s Annou Boleynovou, aby se mohl oženit s Jane Seymorovou, která mu snad dá mužského dědice. Právě sídlo Seymourových dalo románu název, ale přeneseně se odkazuje i na to, že v boji o moc je „člověk člověku vlkem“.
Rozvod královského manželství přivodí roztržku s Římem, Anglie se odvrátí od katolicismu a vzniká anglikánská církev… Thomas Cromwell navzdory papeži, politickému establishmentu i parlamentu pomáhá změnit tvář Anglie podle přání krále.

Wolf Hall |  Hilary Mantel  |  Vydává Argo, 2010

Kdo je spisovatelka HIlary Mary Mantelová
Narodila se roku 1956. Navštěvovala katolickou církevní školu, později studovala právo na London School of Economics a na Sheffieldské univerzitě, kde promovala roku 1973. Už roku 1974 začala psát román o francouzské revoluci. Kniha, ve které vystupuje Danton i Robespierre vyšla až roku 1992 pod názvem A Place of Greater Safety (Bezpečnější místo).

První román s názvem Every Day is a Mother’s Day (Každý den je Den matek) vyšel roku 1985. Po něm následovala řada titulů, které získaly uznání kritiky a vynesly jí nominaci na řadu britských literárních cen. V některých podobně jako v A Place of Greater Safety zpracovává historickou látku, například v románu The Giant, O’Brien (Obr O’Brian). Oceňovaný román Fludd zasadila do odlehlé a uzavřené katolické vsi, kterou obrátí naruby příchod tajemného cizince. K dalším jejím dílům patří například temná groteska Beyond Black (Víc než černá) o ženě, působící jako profesionální médium, navenek šťastné, ale pronásledované vnitřními démony, nebo memoáry Giving Up The Ghost (Zbavit se ducha), ve kterých mimo jiné píše o vleklé chorobě, která ji od mládí pronásleduje.

man booker logo

 Man Booker Prize (Bookerova cena)
je udělována anglicky píšícím autorům z bývalého Britského společenství,  Irska a také Zimbabwe od roku 1969. Mezi její laureáty patří Salman Rushdie, David Lodge, Kingsley Amis, Ian McEwan, Margaret Atwoodová a další proslulí autoři. Udělování ceny se stalo sledovanou událostí, pětičlenná porota vždy nejdříve vyhlásí širší seznam nominovaných titulů, který následně zkrátí na obvyklých šest knih, tzv. shortlist. Už samotná nominace je stvrzením kvality toho kterého titulu a nominovaným knihám se dostane mimořádné pozornosti médií i čtenářů.


Beletrie světová – nové knihy

Muž, který sázel stromy. Geniálně smyšlený román z Provence od Jeana Giona

Když se mě studenti ptali, které knihy bych zařadil mezi desítku nejzajimavějích, jmenoval jsem i toto útlé dílo Jeana Giona.

Srdce temnoty. Fascinující Conradova novela o zhoubné touze po nesmírné moci

 Srdce temnoty je zřejmě nejlepší román anglického spisovatele polského původu Josepha Conrada, který byl tak mimořádným talentem, že ve svých knihách dával Angličanům lekce z jejich mateřštiny.

Měsíční pahorek v dlani, fascinující příběh z francouzské Provence

Největší předností Boscova románu Měsíční pahorek v dlani je nesmírně bohatý jazyk, který čtenáře úplně pohltí.

Brilantní Márquez. Sto roků samoty, magická kniha, která z něho udělala světového autora

Kniha Sto roků samoty (1967) patří bezesporu mezi světové majstrštyky, která z originálního a neznámého autora udělala takřka přes noc spisovatele světového jména.

Günter Grass. Plechový bubínek o pokřivené německé společnosti očima malého Oskara, který přestal růst

Kniha Plechový bubínek je pitoreskní životní příběh malého Oskara Matzeratha, zapsaná v posteli psychiatrické léčebny. Ten se v den svých tříletých narozenin rozhodne dále nerůst. V ten den také dostává...

451 stupňů Fahrenheita, kanonické dílo Ray Bradburyho o totalitní společnosti z roku 1953!

Bradburyho kanonické mistrovské dílo, ve kterém vykreslil naši utopickou budoucnost, jehož základní myšlenkou je: Myšlení je pro stát nebezpečné a jen státu se má věřit, hlídejte své sousedy a hlavně...

Anthony Burgess. Kniha 1985, neuvěřitelně přesná vize budoucí zmatené společnosti

Z  pochopitelných důvodů často cenzurovaná kniha autora Mechanického pomeranče. V první části autor podrobuje důkladné analýze Orwellův román 1984, v druhé části pak nabízí vlastní beletristické zpracování Orwellova tématu. Život...

Myšlenky z knih

Vlády států nechtějí populaci schopnou kritického myšlení. Chtějí poslušné pracovníky, lidi dostatečně chytré na to, aby dokázali ovládat stroje, a zároveň dostatečně hloupé na to, aby pasivně akceptovali svou situaci.
Geogre Carlin