V ne příliš povedené grafické úpravě Cataliny Estrada vyšlo nové vydání Coelhova prvního románu, v němž autor líčí svou pěší pouť do Santiaga de Compostela a získanou duchovní zkušenost.

poutnik


Kniha, která získala autorovi mimořádnou popularitu, je podrobným líčením jeho pěší pouti do Santiaga de Compostela a zhodnocením získané duchovní zkušenosti. Po stopách středověkých poutníků se Paulo pod vedením učitele a přítele Petra vypravil, aby našel meč, který mu byl při slavnostním rituálu jednoho esoterického řádu pro přílišnou pýchu a posedlost zázraky odepřen a ukryt kdesi na svatojakubské cestě.
Během náročných zkoušek, s jejichž pomocí poutník jednotlivé úseky cesty za ztraceným mečem zdolává, se vyvíjí i složitý vztah učedníka a mistra ve vzájemném dávání a přijímání.

Poutník | Coelho Paulo | ilustruje: Catalina Estrada / překlad: Pavlína Lidmilová | Vydalo Argo, 2010

Ukázka z knihy

Vyhrabal jsem v zemi nehlubokou, ale dlouhou jámu. Slavnostně jsem se dotkl půdy a pronesl přitom rituální formuli. Nato ke mně přistoupila moje žena a podala mi meč, který jsem používal víc než deset let a který mi za tu dobu prokázal službu při stovkách magických úkonů. Uložil jsem jej do vyhloubené jámy, navršil na něj hlínu a znovu jsem terén zarovnal. Přitom jsem si vybavoval zkoušky, jimiž jsem prošel, věci, které jsem poznal, a jevy, jež jsem dokázal vyvolat prostě proto, že jsem ten starý věrný meč měl s sebou. Teď jej měla pozřít zem, železo jeho čepele a dřevo jeho rukojeti se opět mělo stát potravou pro místo, odkud vytěžil tolikerou Moc.
Pak se přiblížil Mistr a držel přede mnou můj nový meč přesně nad místem, kde jsem pohřbil ten starý. Všichni pak vztáhli ruce a Mistr ze své Moci učinil, aby nás zalilo zvláštní světlo, které neosvětlovalo, ale bylo viditelné a zbarvovalo postavy jiným odstínem než žlutou barvou plamene. Potom vytasil svůj vlastní meč, dotkl se mě na ramenou a na čele a pravil:

„Z Moci a Lásky RAM tě jmenuji Mistrem a Rytířem řádu, dnes a po zbytek dnů tohoto tvého života.
R – Rigor, A – Amor, M – Misericórdia2, R – Regnum, A – Agnus, M – Mundi.
Nechť tvůj meč nikdy nezůstane dlouho v pochvě, neboť by zrezivěl. Jakmile jej však vytasíš, nechť se nikdy nevrátí zpět, aniž vykoná Dobro, otevře Cestu nebo prolije krev Nepřítele.“
A hrotem svého meče se mě lehce dotkl na čele.

Od toho okamžiku už jsem nemusel mlčet. Nemusel jsem skrývat, čeho jsem schopen, ani tajit zázraky, jejichž konání jsem se naučil na cestě Tradice. Od toho okamžiku jsem byl Mág.
Natáhl jsem ruku, abych si vzal svůj nový meč z oceli, kterou nic nezničí, a ze dřeva, které země nestráví, s černočerveným jílcem a černou pochvou.
Avšak sotva jsem se dotkl pochvy a chystal se ji uchopit, Mistr popošel o krok blíž a vší silou mi šlápl na prsty, až jsem vykřikl bolestí a meč pustil.
Podíval jsem se na něj naprosto nechápavě. Zvláštní světlo zmizelo a Mistrova tvář nabyla v přísvitu ohně přízračného vzhledu.
Chladně mě přejel pohledem, přivolal mou ženu a nový meč jí předal. Pak se obrátil ke mně a pravil:
„Dej pryč ruku, která tě klame! Neboť cesta Tradice není cestou několika málo vyvolenců, ale cestou všech lidí! A moc, kterou si osobuješ, nemá žádnou cenu, protože to není moc, na níž by se podíleli druzí! Tys měl ten meč odmítnout, a kdybys to byl učinil, byl by ti dán, protože tvoje srdce by bylo čisté.
Ale jak jsem se obával, v tomto výsostném okamžiku jsi uklouzl a upadl. A kvůli své chtivosti budeš muset jít znovu svůj meč hledat. A kvůli své pýše jej budeš muset hledat mezi prostými lidmi. A kvůli své posedlosti zázraky budeš muset hodně bojovat, abys opět dosáhl toho,co ti mělo být tak šlechetně předáno.“


Beletrie světová – nové knihy

Baron na stromě – společnost a dav podle Calvina pohledem ze stromů

Groteskní román italského spisovatele Italo Calvina je situován do 18 století a popisuje neuvěřitelné příhody barona, který jako chlapec vylezl na strom. Učinil tak proto, aby ušel otcovu trestu, protože...

Kočičí host. Japonský citlivý příběh o rodině, kterou navštíví kočka Čibi

Citlivý a mimořádně krásný příběh o pomíjivosti a o tom, jaké to je prožívat život po svém. Příběh překypuje drobnými radostmi a okamžiky ohromující poetičnosti, a pak se něco stane…

Stanislav Komárek. Mandaríni je román o smrti, ale také brilantní společenská satira

Komárkova próza Mandaríni, s podtitulem „nepravidelný román“, by si zasloužila i epiteta jako Kniha roku a nebylo by žádným omylem či nedorozuměním, kdyby získala Státní cenu za literaturu. To...

Růže pro Algernon. Keyesyho světově proslulá novela stále aktuální

Jednoduchý příběh, který klade mnoho otázek, jenž se dodnes vymykají vědě a to i přes to, že původní povídka byla napsána v roce 1959. Čtenářský úspěch povídky dovedl Daniela Keyese...

Laskavé bohyně. Neutuchající hnus války

Může být tisíc stran téměř jednolitého textu plného suchých historických fakt strhujícím čtením? Ano - francouzsky psaný román Američana Jonathana Littella Les Bienveillantes, který čerpal inspiraci z filmu Clauda Lanzmanna...

Franny a Zooey. Salingerova neobyčejná sonda do rodinných vztahů

Salinger je skutečný světový autor, ale ne tím, že jeho knihu četl na místě vraždy Johna Lennona jeho vrah, než si pro něho došla policie, ale skutečně svým mistrovským psaním.

Lovcovy zápisky. Turgeněvův lyrický až metafyzický pohled do lidské duše

Když Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883) vydal v roce 1852 Lovcovy zápisky, byl za ně vypovězen do vyhnanství na svůj statek a teprve po roce se mohl vrátit a pokračovat v...

Myšlenky z knih

Už v roce 1897 si George Bernard Shaw stěžoval, že vánoční oslavování vnucují obchodníci a novináři "neochotnému a znechucenému národu".