Začtěte se do pravdivého příběhu šedesátiletého oxfordského docenta, kterého omrzela věčná sexuální gymnastika. Přirozená ztráta sexuálního zájmu o druhé pohlaví ho však bohužel nezbavuje povinnosti uspokojovat sexuální požadavky své ženy, a proto je přinucen se bránit a vyhledat pomoc lékaře.

jakeuv problem

Podstupuje nejrůznější léčby, které autor popsal velmi poučeně a navíc s humorem jemu vlastním. V průběhu celé anabáze se hrdina zvolna dopracovává názoru, že se již nadále nenechá tyranizovat společenskými normami sexuální revoluce, která lidi otročí místo, aby jim přinášela osvobozující radost. Výsledky dlouhodobé léčby je jeho dokonalá proměna z misogyna v misantropa.

Připomeňme si Amisův závěr románu, který v kostce shrňuje základní problém sexuálního násilí mezi mužem a ženou.
(ukázka z knihy)

"Připomněl si, jak se soustřeďují pouze na povrch věcí, na předměty a vnější jevy a na to, co je obklopuje, a jak se v tom všem vyjímají, jak chtějí ustavičně vypadat lepší, než doopravdy jsou, jak tvrdošíjně se hájí, že jsou v právu, když jsou ve skutečnosti úplně vedle, jak automaticky předpokládají, že v jakémkoli volním střetu se jim nespravedlivě ubližuje, jak skálopevně věří, že když ony zastávají nějaký názor, je tím automaticky důvěryhodnější a užitečnější, jak v debatě využívají neporozumění a posunutí smyslu, jak dovedou být citlivé na tón hlasu, když chtějí, jak si samy vůbec neuvědomují, kdy mluví upřímně a kdy si vymýšlejí, jak se zajímají o to, co je takzvaně důležité (přičemž jsou pozoruhodně neschopné v této oblasti rozlišovat), jak milují plytké rozhovory a bezcílné diskuse, jak si uzurpují přednostní právo na city, jak přehnané mínění mají o tom, že jsou nesmírně sympatické, jak nikdy neposlouchají, co říká ten druhý, a spoustu jiných věcí, tak jak on to viděl.
Takže to pak bylo docela snadné. „Děkuju – už nemám zájem,“ řekl."

Jakeův problém | Kingsley Amis | překlad Miroslav Jindra | Odeon, 1985, 2. vyd. nakl. Dita, 1993