lovec draku hosseiniAk zrada núti človeka robiť dobré skutky, je to pre ňu poľahčujúca okolnosť? Kiež by na túto otázku existovala jednoduchá odpoveď. Našťastie máme svedomie, ktoré nám určité veci nedovolí robiť, a ak sa mu na chvíľku vyšmykneme, zožiera nás zaživa. A práve o zrade, výčitkách svedomia, priateľstve a oddanosti je svetový bestseller The Kite Runner.

Kniha, která je na seznamu zakázaných knih v USA z důvodu nevhodného jazyka pro mládež a přemíry násilí. Více: Banned Books Week.

Autorom je Khaleid Hosseini, Američan, narodený v Kábule. Jeho otec bol diplomat, matka učiteľka histórie a farsijštiny. Hosseiniho rodina bola afgánskym ministerstvom zahraničných vecí vyslaná do Paríža. Keď prišiel čas návratu do Kábulu, Afganistan bol už okupovaný Sovietskou armádou. Celá rodina preto požiadala o politický azyl v Spojených Štátoch, kde Hosseini dodnes žije a pracuje ako lekár.

O čom je kniha?


Príbeh priateľstva dvoch chlapcov z odlišných spoločenských vrstiev sa začína v Afganistane za čias monarchie, prechádza ruskou inváziou, príchodom Talibanu a končí v súčastnosti, v Kalifornii. Politické dianie a vojna však nie sú hlavnou témou knihy.

Amir a Hassan vyrastajú v spoločnom dome a sú odchovaní na jednom materskom mlieku. Amir je syn prominentného Kábulského obchodníka Babu, Hassan, je synom Aliho, sluhu a člena opovrhovanej vrstvy Hazarov. Hoci je Hassan Amirov najlepší priateľ a nemožno pochybovať o tom, že ho má Amir rád, žiarlivosť a snaha získať otcovu bezvýhradnú lásku Amira privedú k činom, ktoré si bude vyčítať do konca života.
Po príchode Rusov Baba a Amir utekajú do Pakistanu, nechávajúc Hassana a Aliho za sebou. Nakoniec sa dostanú do Ameriky, kde je Baba nútený pracovať na benzínovej pumpe. Nedokáže sa však prispôsobiť americkému spôsobu života. Amir naopak nájde v amerike lásku, domov, ale Afganistan a Hassana nemôže vymazať z mysle.

Napriek otrasnosti jeho činov nemôžeme Amira nenávidieť či odsudzovať. Dôsledky si totiž on sám uvedomí až keď je už neskoro. Je rozpávačom príbehu a spôsob Hosseiniho písania, nás od začiatku núti s ním sympatizovať a chápať ho. Nie je nič, čo by jeho konanie ospravedlnilo, zostáva mu svedomie, ktoré ho celý život prenasleduje a mučí. A tak sa Amir po dvadsiatich piatich rokoch vracia späť do krajiny, v ktorej vyrastal, aby napravil dávne hriechy. Pretože ešte stále je šanca byť dobrý.

Ktovie čo bolo pre Hosseiniho prvoradá myšlienka, priblížiť svetu Afganistan, s jeho hodnotami a myslením, alebo chcel napísať psychologický román o priateľstve, zrade, svedomí. Každopádne, podarilo sa mu oboje.


Stal som sa čím som dnes vo veku dvanásť rokov, v jeden zamračený zimný deň roku 1975. Presne si pamätám ako sa krčím za opadajúcim múrom, a pozerám do aleje blízko zamrznutého potoka. To bolo dávno, ale zistil som, že nie je pravda, čo hovoria o minulosti, že ju môžeš pochovať. Lebo minulosť si nájde cestu von. Keď sa obzerám späť, uvedomujem si, že som do tej aleje pozeral celých dvadsaťpäť rokov.

Lovec draků, Khaled Hosseini, orig.The Kite Runner, Překlad Eva Kondrysová


Audiokniha
Knihu připravil do vysílání Český rozhlas v dubnu 2008 do svého vysílání na Vltavě. Překlad Eva Kondrysová, pro rozhlas upravil Pavel Kácha. V režii Jaroslava Kodeše účinkuje Lukáš Hlavica.

The Kite Runner - film
Kniha bola aj sfilmovaná. Réžie sa ujal Marc Foster, ktorý režíroval napríklad Finding Neverland. Namiesto slávnych hollywoodskych mien obsadil do hlavných úloh afgánskych hercov. Chlapci, ktorí hrali hlavné úlohy Hassana, Amira a Sohraba netušili ako im sláva strpčí život. Kvôli scéne kde je jeden z hlavných hrdinov znásilnený sa hanbia vyjsť von, pretože ich kamaráti si myslia, že sa to naozaj stalo.
Paramount Pictures sa bránia, že scéna bola natočená veľmi delikátne, a okrem rozopínania zipsu nezobrazuje nič sexuálne. Pochybujem, že sa im podarilo vysvetliť to ich kamarátom v škole. Chlapci tiež dostali ‘tučný‘ honorár, $17 500 a zo strachu z únosu sa boja vyjsť na ulicu. Štúdiá sa preto veľkodušne rozhodli troch hlavných predstaviteľov, každého s jedným príbuzným, presťahovať do Spojených Arabských Emirátov. Tam sa o nich budú starať až do dovŕšenia 18 rokov a potom šup naspäť domov. Táto sranda vyjde Paramount asi na pol milióna dolárov. Hm, koľko miliónov berie za jeden film Angelina?
Více o filmu >>

Beletrie světová – nové knihy

Stefan Zweig, Netrpělivost srdce, román o sentimentálním a zbabělém soucitu

Je dvojí soucit, píše v prologu své knihy Stefan Zweig. Jeden, ten zbabělý a sentimentální, který je vlastní jen netrpělivostí srdce, aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím...

Oscar Wilde vykreslil Obraz Doriana Graye jako zrcadlo našeho bláznivého světa

Osiřelý mladý muž, Dorian Gray, podle naturelu zcela jistě deviant, jak by prohlásil účetní Klaus, je hrdinou románu Oscara Wilda. Ten v příběhu promítá charakter Doriana Greye do jeho obrazového...

Dickensova záhada Edwina Drooda. Tajemství nedokončeného románu s vraždou a duchy

Záhada Edwina Drooda - zřejmě nejslavnější nedokončený román ve světové literatuře - tajuplný příběh s vraždou a s několika duchařskými motivy.

Mravenci a Bernard Werber. Bestselelrová trilogie. Podobenství mravenčího světa s lidskou civilizací

Tajemný svět mravenčí civilizace, parodující v mnoha směrech civilizaci lidskou, záhadný příběh s hororovými prvky, překvapivý závěr. To je ve stručnosti vynikající kniha Francouze Bernarda Werbera Mravenci. Tato trilogie je...

Kallocain. Karin Boye a její světově proslulý vizionářský román o budoucnosti lidstva

Kallocain je droga pravdy, po jejímž požití každý vyzradí na sebe i na své nejbližší i ta nejskrytější tajemství. Její objevitel je zde loajální souvoják Světového státu Leo Kall, který...

Love story. Šokující příběh Ericha Segala a jeho první věta

Čo môžete povedať o dvadsaťpäťročnej žene, ktorá zomrela? Že bola krásna. A vtipná. Že milovala Mozarta a Bacha. A Beatles. A mňa. Je málo kníh, ktoré dokážu čitateľa zlákať hneď...

Inspirující myšlenky...

Obecné školy mají být i v tomto ohledu prvním průkopníkem myšlenky, že kdo dovede trýznit zvířata, že stejně může se zachovat vůči člověku. V této výchově děje se však pravý opak. V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou. Viděl jsem již kolikrát v okolí Prahy na výletech, jak tato nadějná mládež chytá vše, co se hýbe a co leze. Od hmyzu přechází se pak k menším zvířatům a mládež dělá si, nikým nevyzvána, pravou sbírku zkomolených myší, žab a ptáků. Po sklizni viděti lze na polích v okolí Prahy sta hochů, kteří vymýšlejí si všemožné zábavy s chycenými myškami. Točí jimi, uvázanými za ocásek na niti, po celou dobu, dokavad osudný los na jinou nepadne. Nechci ani mluviti o anatomických pokusech, ať s myškami, či se žabami; vše to budí jistě v každém myslícím člověku odpor.
Jaroslav Hašek: Odstraňte bolest!