Tuto knihu už čtou v překladu ve stovce zemí. Alespoň to tvrdí nakladatel  Ivan Volný o knížce Komplikace – Chirurgovy poznámky (vydalo nakladatelství Baronet, překlad Jana Pacnerová, 320 stran), který v předběžném  referenčním průzkumu  zjistil mimořádný zájem a neváhal knihu vydat také u nás. Navíc mu ji přišla pokřtít  trojice našich předních lékařů, shodou okolností někdejších spolužáků: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,  kardiochirurg,  MUDr.  Ilja Kotík, internista, který šest let pečoval o zdraví prezidenta Václava Havla a  MUDr. Jan Cimický, psychiatr, jemuž se podařilo   za své návštěvy v USA osobně se  poznat  s autorem knihy Atulem Gavandem, profesorem Harvard Medical School a chirurgem v Bostonu.
komplikace

Pravdivé příběhy z jeho  praxe nevznikaly snadno.
Obvykle nemocnice a doktoři se staví podezíravě ke snaze probírat   vcelku dosti závažné případy na veřejnosti. Jenomže právě veřejnost je zvědavá, co všechno se děje pod nožem chirurga, jak prožívá úspěchy i  průšvihy. Autor rozčlenil svá vyprávění (která lze číst na přeskáčku, jak to činí již Ilja Kotík) do tří částí: V té první  (Omylnost) jsou kapitoly o škole chirurgova nože, o počítači a továrně na kýlu (na autorově klinice tucet chirurgů operuje kýlu a nic jiného – každý z nich provede až 800 operací kýly za rok), další kapitola je o tom, když doktoři dělají chyby a úsměvná je kapitola  Devět tisíc chirurgů (jde přesně o 9312 lékařů tohoto oboru, kteří se sjeli na  68. klinický kongres) a posléze v této části je zpověď - Když se dobrý doktor zkazí.

Druhá část, nazvaná Mystika, začíná kapitolou o „úplňku v pátek třináctého“,  
a autor knihy hned zkraje říká, že ještě nepoznal  žádného doktora, který by trpěl pověrami. Ale pak čteme o různých mýtech, sugescích či   teoriích o psychologii bolesti. Čerpal mimo jiné z obsáhlé studie  Sebevražda a lunární cykly - kritický přehled 28 let. Té je věnována kapitola Blbá bolest, dále Pocit nevolnosti a O muži, který nemohl přestat jíst.

Poslední částí je Nejistota
a bylo by pošetilé se domnívat, že tvrdí muži od skalpelu netrpí pochybami, nejistotami a váháním – samozřejmě v těžkých případech. Jsou tu příběhy nazvané Poslední řez, Záhada mrtvého nemluvněte, Čí je to vůbec tělo? a Případ černé nohy. Mnohdy až teprve pitva prokáže, zda chirurg váhal oprávněně. Jenomže ještě v předposledním století církevní omezení bránila rodinným příslušníkům, aby umožnili pitvat nemocniční pacienty hned po smrti. Provozovalo se to stejně potají, přiznává autor, ale bez pitev by se naše lékařská věda nedostala takový kus dopředu, jako je tomu nyní.

Překlad knihy, která se nemůže obejít bez odborných výrazů
(kvadrant levého prsu, uskupení tečkovaných kalcifikací, etc.), je vpravdě také brilantní jako strhující vyprávění  věhlasného chirurga. Nechybějí zde anamnézy těžkých pacientů, líčení    o jejich pocitech, trablech a životních selháních, výstižné je také používání přímé řeči, vystupňování příběhu jako dramatu a vysvětlení  záhad až na  konci příběhu – čili  úspěšný chirurg zvládl perfektně  i další -  spisovatelské řemeslo.
Přímo pečlivě jsou uvedeny  „poznámky o zdrojích“, ať jsou jimi specializované lékařské časopisy,  knihy různých lékařů (většinou však příliš odborné), výsledky nemocnic, studie z lékařské praxe i vědy  (například o  novém výzkumu kinetózy včetně tzv. vesmírné nemoci), ale také zcela zdeúřední   zápisy z  policejního vyšetřování,  od soudů a z prokuratury.

Najdeme také nevybíravou kritiku  farmaceutických firem  
„s hromadou jejich keců o nové technologii“, s rozdáváním až nesmyslných dárků, ale stále rafinovanějším  lobbingem v domnění, že chirurgové  se šestimístnými platy budou  lhostejní  k úplatkářství.  Ve vyspělých zemích už firmy takto jednající nemohou už dávno uspět,  zato u nás v „nových demokraciích“ nacházejí ještě živnou půdu. Bohužel.

Naši tři nedávní šedesátníci  jsou ještě plni síly, přesto literárně aktivní je nejvíc Jan Cimický, ale neváhá říci, že raději píše o všem jiném, než aby rozebíral postupy své práce, zpovídal se z pochybností a na veřejnosti odkrýval taje svého povolání psychiatra, protože jsou známy případy těch, kteří se o něco podobného pokoušeli, jak špatně dopadli. Profesor Pirk  je také sdílný (v jeho bibliografii jsou jenom odborné knihy a studie) a nad knihou mu vytanul  jeden příklad z jeho praxe, kdy 34krát  se pokoušel nastartovat zastavené srdce, což se nakonec podařilo a  pacientka se mohla  po dvou letech vrátit do normálního života.  O úžasném technickém rozvoji svědčí skutečnost, že máme dnes pracoviště na  úrovni vyspělých klinik ve světě, přičemž na začátku medicínské praxe   všech našich tří předních lékařů  byli nuceni například soupravy pro kanylaci žil vyrábět si sami, za což by asi dnes byli zavřeni!

Co přejí knize jako  její kmotři?
Aby se její čtenáři pobavili jako já (Pirk), aby se stala ozdobou našich domácích knihoven (Cimický), aby si ji přečetli lékaři i pacienti a ubývalo komplikací  (Kotík).

Nakladatel je zvědavý, jak to s knihou doopravdy dopadne, vždyť na knižním trhu se objevuje ročně více než 16 tisíc titulů od  4500 nakladatelů! Prosadit se může jen vysoká kvalita pozoruhodně originální, u nás však stále ještě bulvární „žvásty“ o celebritách, byť mají život jepičí a končívají dost často poslední dobou v „Levných knihách za babku“.     

Komplikace – chirurgovy poznámky
Atul Gawande
Baronet, 2010                                                                            


Beletrie česká – nové knihy

Dekameron 2020. Povídky jako obraz doby pandemickych her zvané Covid19

Na popud Obce spisovatelů České republiky vznikl unikátní mezinárodní almanach sestavený z děl, která vznikla v době mimořádného stavu. I Dekameron 2020 obsahuje sto povídek – mezi spisovateli, kteří poskytli...

Viktor Fischl. Dvorní šašci patří k mistrovským knihám velkého vypravěče

Krátká próza, která se díky vypravěčskému umění Viktora Fischla a díky neobyčejnému příběhu čte jedním dechem. Patří k těm několika málo knihám o holocaustu, která mají neuvěřitelný přesah až do...

Akordy a jiskry. Martin Patřičný: Některé příběhy se tak dlouho vracejí, až je musíte napsat.

Martin Patřičný je výtvarník, který dělá krásné věci ze dřeva. Dřevo má rád a vypráví o něm v knihách i v televizním pořadu o Kusu dřeva ze stromu. Kromě toho...

Michal Čagánek. Odložený vesmír aneb o cestě z hlavy do srdce

Román o cestě z hlavy do srdce, o prostém lidském štěstí a o ničem, které přesahuje vše.

Dědeček automobil. Mistrovský úsměvný román Adolfa Branalda o pionýrských dobách automobilismu

Dědeček automobil je úsměvný román o pionýrských dobách motorek a podivných automobilů. Je o nekonečném nadšení věčných kluků k motorům, k závodům, vůni benzínu, ale především je o šikovnosti lidí s umem...

A zavaž si tkaničky. Szpukova čtivá próza ze šumavské krajiny

V próze A zavaž si tkaničky se Roman Szpuk obrací k šumavské přírodě, ke krajině kterou opravdu důkladně zná. Pomocí deníkových záznamů zachycuje bohatým jazykem drobné každodenní příběhy občas propojené...

Hořkej svět Josefa Škvoreckého, svobodného muže v nesvobodném světě

Hořkej svět vyšel před 35 lety ve více než sedmdesátitisícovém nákladu v Odeonu a byl tudíž k nalezení v knihovnách rodičů, prarodičů a přátel. Svazek těchto povídek, podobně jako povídkové...