burian zdenek malir

Stálá výstava kreseb Zdeňka Buriana (*11. 2. 1905 - †1. 7. 1981) v pavilonu Anthropos brněnského Moravského zemského muzea od roku 2011.

Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií, kterou v podobě nově instalované galerie prezentuje při příležitosti připomenutí 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981).

Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let, je vybráno padesát reprezentativních olejů. K výstavě je vydána doprovodná publikace. Celkově Burian zanechal malby a kresby jejich počet přesahuje 16 tisíc. Navíc ilustroval asi 500 knižních titulů a 600 knižních obálek.

burian zdenek obraz 1
Ilustrace Zdeněk Burian

Pavilon Anthropos

Dne 29. června 2006 byl po tříleté pauze pro veřejnost otevřen Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea. V muzeu tak nyní návštěvník mimo stálou expozici nalezne dva sály určené pro dočasné výstavy, moderní přednáškový sál i kavárnu. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci: "Morava lovců a sběračů" a "Nejstarší umění Evropy" (autor scénáře M. Oliva) a "Paleolitické technologie" (autoři Z. a P. Nerudovi).

burian zdenek obraz 2
Ilustrace Zdeněk Burian

V druhé části pak divák nalezne aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů - primátů, prezentované v části "Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi).

burian zdenek obraz 4

Nově vybudovaná expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Návštěvníci pochopitelně nepřijdou ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím.

Photocredit: Moravské zemské muzeum
http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/zdenek-burian-videl-svety-davno-minule/

burian zdenek obraz 3

burian zdenek obraz 7
Ilustrace Zdeněk Burian