MUZEUM KNIZNI VAZBY

Město Loket otevřelo Muzeum knižní vazby v roce 2001, stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého starosty Jana Hadravy byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané, Jan a Jarmila Sobotovi.


Manželé Sobotovi krátce po svém návratu z USA v r.1997 byli hlavními iniciátory založení Společenstva českých knihařů se sídlem v Lokti. Jejich popularita mezi českými knihaři a sběrateli, ale i osobní přátelství s předními knihaři z celého světa byly hlavní příčinou toho, že muzeum obdrželo 90% všech exponátů zdarma.

Ve třetím roce svého trvání se Muzeum knižní vazby přestěhovalo z Černé věže, blíže i níže k návštěvníkům, do krásných prostor v přízemí raně barokní loketské radnice.

Expozice se mezitím rozšířila o řadu nových exponátů, ale stejně jako v Černé věži i zde zůstává její název - Knižní vazba v proměnách věků.

Link: http://mkloket.cz/expozice-knizni-vazby