babi jar obraz

Dva dny 2 dny, 29. a 30. září 1941 trvaly nejzrůdnější popravy lidí u Kyjeva v rokli zvané Babi Jar (Бабий Яр). V rokli bylo postříleno 33 771 většinou Židů, jak později dokumentovala zpráva poslána do Berlína, Einzatsgruppen C (putovní jednotka smrti německé Waffen SS).

sifrin bug synergie
Jiří Šifrin popsal v knize Bůh synergie bezesporu zajímavé souvislosti, týkající se vládnutí Stalina. Říká, že v období před Achnatonem pojem bůh nepředstavoval nějakou nadpřirozenou bytost, ale projev určité síly. Z tohoto pohledu Josif Vissarionovič Stalin bohem beze sporu je. Ztělesňuje kvalitu rozhodování, sílu vůle, výsledek práce a úspěšné činy lidského konání. Se všemi souvisejícími důsledky.

huntigton stret civilizaci
V roce 1996 napsal americký sociolog a politolog Samuel Huntington knihu Střet civilizací, ve které ukázal nový způsob, jak nahlížet na dějiny i na současné události. Takových zajímavých knih je hodně, jenže součástí Huntingtonovy práce je i prognóza, která se krok za krokem naplňuje.

 Gustave Doré dante peklo
Je velice zajímavé a poučné, že nejpropracovanější a nejpesimističtější představy pekla vytvořily dvě původně pouštní náboženství: křesťanství a islám. Judaismus, byť také svým původem pouštní náboženství, se od obou liší tím, že v jeho ranné podobě idea pekla vůbec neexistovala a ani později nezískala tu obrovskou autoritu, kterou má v obou druhých tzv. „velkých náboženstvích.

christoffel jakob tricetileta valka
Nejznámější knihou Jakoba Christoffela je román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668-1671), který je neuvěřitelně realistickým obrazem zvrácené společnosti v období 30-leté války (1618–1648). Vyznění celého románu je v podstatě protiválečné.

slavik valecny denik sigl

Z období druhé světové války  se dochovalo množství deníků, jež si vedli autoři v letech svého zahraničního exilu, avšak deník  Jana Slavíka (1885 – 1978), poúnorovým režimem umlčeného historika, se obvyklému způsobu vymyká. Pro nakladatelství  Academia Praha knihu edičně připravil  Jaroslav Bouček, syn známého zahraničního zpravodaje Rudého práva a ČTK (1923-2001),  pracující jako archivář,  k dějinám má blízko a díky svému povolání se mu podařilo nalézt  v pozůstalosti legionáře a novináře Václava Chába poválečný Slavíkův strojopis deníku – vše v archivu Národního muzea v Praze.

zweig svet vcerejska
Zůstává nezvratným zákonem dějin, že právě současníkům odpírají rozpoznat velká hnutí, která mívají rozhodující význam pro jejich dobu, již na samém jejich počátku. Tak nejsem s to si vzpomenout, kdy jsem poprvé zaslechl jméno Adolf Hitler, toto jméno, na něž jsme nyní nuceni myslet nebo je vyslovovat již léta každý den, ba takřka každou vteřinu, jméno člověka, jenž přinesl do našeho světa více neštěstí než svého času kdokoli jiný.

mistr sun o umeni valecnem
Zatímco Evropa má svého Machiavilliho a Vladaře, který píše o umění vládnout i bojovat, v Číne byla sepsána kniha legendárním čínským vojevůdcem Sun-c'em, Umění války neboli Vojenská strategie rodiny Sun. Jedinečnost díla spočívá v jednoznačné nadčasovosti uváděných taktik a strategií, s celospolečenským přesahem do civilního života.

pacner osudove okamziky
V knize renomovaného autora Karla Pacnera, jsou popsány klíčové události, které ve světových dějinách minulého století znamenaly výrazné změny: od vzniku chorobné ideologie komunismu, přes totalitní režimy a celosvětové konflikty až po pád železné opony. Kniha má však zajímavý přesah.

williams willis merien osameli moreplavci
Když bylo Willisovi sedmdesát let napsal: “Moje plavba do Austrálie má být vyvrcholením mého toulavého života, v němž jsem byl mořeplavcem, zlatokopem, spisovatelem…”. V té době už věděl, že popluje znovu přes Pacifik na novém voru. Tentokrát až do Austrálie. Vor pojmenoval symbolicky “Age Unlimited” – “Věk nerozhoduje”.

konev 45 kniha
Paměti, které se čtou jedním dechem, zvláště pokud víme o událostech kolem neobyčejně stupidního odstranění Koněvovy pražské sochy v roce 2020. Kniha je rozhodně plná zajímavých faktů, autentických vzpomínek na nejzrůdnější dny německé expanze do SSSR a jeho razantní potlačení Rudou armádou za nesmírných obětí. Padlo na 10 miliónů sovětských vojáků. Celkem padlo 27 miliónů obyvatel SSSR.