poupata kyc paseka

Slabikářů vyšlo a stále vychází a zcela jistě i bude vycházet mnoho. A nevydávají je jenom nakladatelství, která se specializují na učebnice. Důkazem toho je nakladatelství Paseka, které vydalo sice klasickou, ale ilustračně neobyčejně kýčovitou publikaci Josefa Kožíška Slabikář našich prababiček a pradědečků – Poupata, s původními ilustracemi Marie Fischerové-Kvěchové.


Poupata - čítanku malých, český, barevně ilustrovaný slabikář, podle kterého se učily číst celé generace dětí, sestavil Josef Kožíšek. 
(první s barevnými ilustracemi vyšel pod názvem Malý slabikář roku 1864, vydal A. Landfras, Jindřichův Hradec).
Dílo, které zásadním způsobem ovlivnilo vývoj vyučování českého jazyka na našich školách, poprvé vyšlo již v roce 1913 (s obrázky Marie Fischerové-Kvěchové v roce 1929). Poupata se osvědčila a sloužila školáčkům po mnoho let. Spokojeni s nimi byli učitelé i děti i rodiče a v řadě rodin jsou uschována dodnes.
Jistě uznáte, že takových učebnic, které by uspokojily všechny tři vyjmenované skupiny, je a bylo jako šafránu.

Za první republiky i za války si školy mohly vybrat mezi nejrůznějšími druhy slabikářů.
Existoval zvláštní pro venkovské školy a jiný pro městské, reformní, církevní, německé i české. Poupata básníka Josefa Kožíška a ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové však byla jednoznačně nejpopulárnější. Z nich se učily děti až do roku 1948. Některé básně z tohoto slabikáře jsou mezi dětmi oblíbené dodnes, mimo jiné i známé básničky Polámal se mraveneček, Vařila myšička kašičku, Běží liška k táboru a další.

POUPATA | Praha – Litomyšl : Paseka, 2007 (8. vyd., 1. vyd. 1914 v Čes. graf. Unii) / Ilustrovala Marie Fischerová-Kvěchová | 134 stran
popata400.jpg