komensky rembrand 1660
Komenského kniha Orbis Pictus nebo Orbis Sensualium Pictus je podle podle Encyklopedie Britannica "první dětská obrazová kniha." Původně vyšla v Norimberku v roce 1658 v latině a němčině, italsky a francouzsky. V roce 1685 byla vydána v Levoči v latině, němčině, maďarštině a češtině.


Když se podíváme na první stránku Komenského Orbisu, najdeme úvodní větu, která by byla i v dnešních dětských knihách nečekaná:
"Pojď chlapče a nauč se moudrým býti."
Nad textem vidíme učitele a studenta v dialogu. Student se ptá: "Co to znamená být moudrý?" Jeho učitel odpoví: "Správně chápat, správně konat a správně mluvit vše, co je nezbytné."

Jan Amos Komenský (28.3. 1592 – 15.11. 1670) byl na svou dobu naprosto výjimečný zjev, který po celý život propaguje průlomové způsoby ve vzdělávání dětí...
Domníval se, v rozporu s tehdejšími vyučovacími praktikami, že by žáci měli naučenou látku nejen umět mechanicky odříkat, ale opravdu rozumět tomu, čemu se učí. Proto prosazuje proces "schola ludus" neboli "škola hrou", ve které hraje velkou úlohu vizualita. Původní kniha měla na svou dobu neuvěřitelných 150 obrázků zobrazujících živou i neživou přírodu, každodenní aktivity, jako je vaření piva, zahradnictví, chování zvířat. Dozvídáme se také, že "kachna se zřítí" (anas tetrinnit), "zajíc pískne" (Lapus vagit) a "vrána křičí" (cornix cornicatur).
Ve své Didactica Magna prosazoval už v 17. stol. stejné vzdělávací příležitosti pro všechny: chlapce a dívky, bohaté a chudé, městské a venkovské. Tím poprvé zrovnoprávňuje právo na vzdělávání pro všechny.

komensky orbis pictus kniha 2

Velkou úlohu hraje samozřejmě v knize Bůh, kterého ale nepředstavuje jako vousatého pána pozorujícího lidi z mraků.
Boha nazývá Komenský "Stvořitelem, správcem všech věcí, které nazýváme Světem (Mundum)." Pak popisuje boží stvoření: " Svět "(Mundus)," Nebe "(Caelum), čtyři prvky, rostliny a zvířata. Ve skutečnosti Orbis volně napodobuje pořadí stvoření, které bylo popsáno v Genesis. Komenský jen rozšiřuje nepříliš výživný biblický příběh pestrými příklady fauny a flóry.
Po třiceti pěti kapitolách o teologii, prvcích, rostlinách a zvířatech Komenský konečně popisuje člověka. Dovídáme se mimo jiné, že ženy mají "dvě vemena s bradavkami" a že pod žaludkem najdeme "oblast zájmu". Anatomická terminologie je obrovská, včetně pojmenování každého prstu a množství kostí. V kap. 43 pak popisuje také duši, kterou ale rozlišuje na: "vegetační" duši rostlin, "citlivou" duši zvířat a "racionální" duši člověka.

Učebnice se v Evropě stala velmi populární. Komenského Orbis Pictus četl ve své době i Goethe a jeho sestra, které učil doma i jejich otec. To svědčí nejen o mimořádné kvalitě této učebnice, ale také o zcela zjevném dobrém jménu a popularitě Komenského v tehdejším známém světě.

komensky orbis pictus kniha

Komenského portrét byl pravděpodobně namalován Rembrandtem (viz. titulní foto) a podle vydání Orbisu z roku 1887 byl Komenský dokonce "jednou požádán, aby se stal prezidentem Harvardovy univerzity".
Bylo tomu tak, že se v roce 1642 s ním setkal v Londýně muž s velkým vlivem na dění v americké kolonii, John Winthrop mladší. Byl jeho pověstí a dílem tak uchvácen, že mu nabídl místo rektora školy nedávno založené poblíž Bostonu kazatelem Johnem Harvardem. Ačkoli Komenský na Harvard nikdy nedorazil, je dodnes jeho jméno vyryté na stéle učitelů, kteří působili na univerzitě.

komensky orbis pictus 1705 2