stonehenge

Lingvisté po roce 2010 zrekonstruovali cca. 6.000 let starý jazyk, který je podle této teorie oním jednotným pra-indo-evropským jazykem, kterým hovořili naši předci. Tento prajazyk byl přímým předchůdcem většiny evropských a asijských jazyků a nyní máme jedinečnou příležitost poslechnout si jak zní.


Lingvista Andrew Byrd nahrál pro časopis 'Archeologie' dramatizované čtení, a to pouze za pomoci slovníku, který existoval před 6000 lety.

Eric Powell vysvětluje:
Pra-indo-evropským jazykem mluvili lidé, kteří žili zhruba od 4.500 až 2.500 tis. let př. n.l., a kteří nezanechali žádné psané texty. Vyvstala tedy otázka, jak onen pra-jazyk zněl. V roce 1868 vytvořil německý lingvista August Schleicher bajku, na základě zrekonstruovaného základu pra-indo-evropského jazyka a názvem "Ovce a koně". Tak jak od té doby lingvisté zjišťují víc a víc o našem pra-jazyku, je i tato bajka neustále aktualizována, aby odrážela nejnovější pochopení toho, jak tento mrtvý jazyk zněl v mluvené podobě, před 6.000 lety. Poslechněte si její nejnovější verzi.

Rozsáhlejší výklad: Nové Bohatství
http://www.novebohatstvi.cz/