diamantova sutra

Za první zcela tištěnou knihu je považována Buddhistická diamantová sútra, dokončená 11. května  v roce 868 n. l. Ve skutečnosti jde o nejstarší dochovanou ručně tištěnou (z dřevěných matric) knihu světa s uvedeným datem vzniku. Autorem je Wang Ťie.


Doslovný překlad jejího názvu zní: Sútra nejvyšší moudrosti ostré jako diamant
(v sanskrtu Vadžraččhédiká pradžňápáramitá sútra). Diamantová sútra je napsána na svitku dlouhém 5,3m a 26,5cm širokém. a její přečtení trvá necelou hodinu.
Podle japonských a čínských buddhistů ale představuje jeden z nejtěžších buddhistických textů vůbec. Patří k nejstarším mahájánovým textům a je součástí kánonu pradžňá páramitá (dokonalá moudrost), z něhož je společně se Sútrou srdce nejvíce ceněná. Veliké oblibě se těší zejména na Dálném východě, zvláště u vyznavačů zenového buddhismu. Podle legendy byly pradžňá páramitové sútry vyjeveny samotným Buddhou na Supím vrchu v Rádžagrze na severu Indie.

O její objevení se zasloužil Brit maďarské národnosti, sir Mark Aurel Stein.
Sútru spolu s dalšími 40.000 buddhistických svitků nalezl v jeskyních Muo-kao v severozápadní čínské provincii Kan-su v roce 1907.

diamantova sutra knihy

Nyní je uložena ve velice dobrém stavu v Britském muzeu.
Svitek 5,3 m dlouhý a 26,5 cm široký obsahuje texty sanskrtské práce, přeložené do čínštiny. Velmi rozšířené v té době byly i tisky obyčejných knih. Kalendáře a horoskopy byly tehdy tak populární, jako jsou dnes.

Ve skutečnosti bylo soukromně vytištěno tolik astrologických kalendářů, že se je v roce 858 guvernér Sečuanu pokusil zakázat. Byly prodávány pod pultem na tržištích předtím, než dala Rada astronomů povolení k jejich vydání. Zákaz podnítil prodej těchto kalendářů, které obsahovaly předpovědi, věštby pro šťastné a nešťastné dny, naučná rčení a další typické věci zemědělských kalendářů.

Ukázka z knihy: (úvod knihy)

Tak jsem slyšel. Kdysi dlel Buddha v háji Dževatana, v království Šrávastí, a s ním shromáždění dvanácti set padesáti zkušených mnichů. Jak se přiblížila hodina ranního jídla, Buddha a jeho následovníci vzali své misky na almužny a vydali se k městu Šrávastí, kde chodili ode dveří ke dveřím a žebrali. Po návratu do háje odložili svá vycházková roucha, umyli si nohy, snědli ranní jídlo a pak se shromáždili kolem Buddhy. Ctihodný Subhuti povstal, upravil své roucho, poklekl na pravé koleno, sepjal ruce, uklonil se s úctou Buddhovi a řekl:

Tathágato, Ctěný světy! Můžeš nás poučit?

Buddha odpověděl: Zajisté, poučím každého bódhisattvu-mahásattvu.

Na to Subhuti řekl: Ctěný světy! Velice nás těší, že můžeme vyslechnout tvé poučení. Poraď nám, co máme říci těm mužům a ženám, kteří za námi přijdou zeptat se, jak mají začít s praxí, jež směřuje k dosažení Nejvyšší dokonalé moudrosti (anuttara-samjak-sambódhi). Co jim máme poradit, aby utišili svoji nepokojnou mysl a odstranili své žádostivé myšlenky?

Buddha odpověděl takto: Poslouchej pozorně a já ti odpovím tak, aby mi všichni rozuměli. Když za vámi přijdou dobří muži a ženy a budou si přát začít s praxí, jež směřuje k dosažení Nejvyšší dokonalé moudrosti, musí jednoduše následovat to, co vám nyní řeknu, a pak již velmi brzy budou schopni odstranit své rozlišující myšlenky a žádosti dosáhnout dokonalého klidu mysli.